Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

30 oktober 2017
Vincent

Bestaat hypnose?

11 mins

Bestaat hypnose in de dagelijkse communicatie?

Nou je kent het vast wel, je bent in de bioscoop naar de film aan het kijken….En plotseling is daar het moment dat de pauze aanbreekt in de bioscoop. Terwijl je het gevoel hebt dat de film nog maar net begonnen is.

Of je bent diep verzonken in een boek. En je hoort niet dat iemand tegen je aan het praten is.

En hoe vaak overkomt het je dat je in je auto stapt, naar je plaats van bestemming rijdt en dat je een groot deel van de rit vergeten bent? Je weet niet wat er gebeurd is in de tijd tussen wegrijden en aankomen op de plaats van bestemming.

Ik stelde je net de vraag of hypnose bestaat in de dagelijkse communicatie. De voorbeelden van de bioscoop, het lezen van een boek en autorijden zijn voorbeelden hiervan. Het is een natuurlijk fenomeen dat je meerdere malen op een dag meemaakt.

En als het dan zo vaak voorkomt, hoe kan jij hypnose dan gebruiken in je dagelijkse communicatie?

In dit blog ga ik je uitleggen je wat je hier voor nodig hebt. Aan de hand van vijf stappen laat ik je zien hoe je bij iemand verandering kan laten ervaren.

Stap 1: Voorbereiding

Hypnose is een effectieve manier om toegang te krijgen tot het onderbewuste. Dit natuurlijke fenomeen bestaat en is een krachtig hulpmiddel die je kan gebruiken in de dagelijkse communicatie.

De eerste stap is de voorbereiding. Hoe weet je of de communicatie die je toepast succes zal hebben? Als je van te voren bepaald welk resultaat je wilt bereiken, bepaal jij de gewenste uitkomst van jouw communicatie. En je wilt dan ook weten of jouw communicatie succesvol is. Hoe kan je checken of je succes hebt met je communicatie? Zoals dat geldt voor elke techniek, interventie en communicatie die je toepast.

Hoe weet je wat iemand wil veranderen? Waaruit bestaat verandering? Waar wil iemand heen in zijn/haar leven? Is er een belemmerende overtuiging aanwezig, waardoor de ander er niet in slaagt te doen wat hij of zij echt wil? Door middel van vragen stellen leer je het wereldmodel van de ander kennen. En weet je uit welke onderdelen het wereldmodel van de ander bestaat. En bepaal je welke veranderingen de ander wil. Veranderingen die jij kan aanbrengen op onderbewust niveau. Hierbij maak je gebruik van de eigen ervaringen van de ander. En vindt de verandering van vanuit de ander plaats.

Hypnose toepassen bestaat uit het effectief gebruik van taal en woorden. Als je iemand met taal en woorden wilt beïnvloeden en daarmee de ander gaat helpen te veranderen is het nodig een vertrouwensband op te bouwen. Door middel van rapport, een begrip uit NLP. Als je tijdens een gesprek rapport met iemand heb zit je op dezelfde golflengte, op dezelfde lijn. Dan ben je op elkaar afgestemd en voel je verbinding. En kan je het wereldmodel van de ander zien. En hoor je wat zijn of haar waarden en overtuigingen zijn. Je bouwt hiermee de  vertrouwensband op die nodig is bij het gebruik van hypnose in de dagelijkse communicatie.

Stap 2: Hypnotische Inductie

Bij deze stap begint de eigenlijke hypnose. Je gaat de ander begeleiden naar een toestand van verminderd bewustzijn, dit heet hypnotische inductie. Die begint met de volledige aandacht krijgen van de ander. Hoe krijg je de volledige aandacht van de ander? Je kent vast de klassieke manier wel. De slingerende horloge en de slaapverwekkende stem van de hypnotiseur? En mogelijk ook een aantal mysterieuze handbewegingen?

Er zijn vele manieren om de volledige aandacht te krijgen. En om de ander in zichzelf te laten keren. Wat je dan feitelijk doet is iemand in een vorm van trance brengen. Nu ik het woord trance genoemd heb wil ik je graag vertellen wat mijn definitie van trance is: elke keer dat je in jezelf gekeerd bent is een vorm van trance. En je vraagt jezelf nu misschien af: “ik ben heel vaak in mezelf gekeerd, ben ik dan ook vaak in trance?” Ja, het bestaan van trance maakt hypnose zo effectief. In trance zijn is niet vreemd, het gebeurd heel vaak. Je staat er niet bij stil hoe vaak dit gebeurt. En bij hypnose ga je nog een stukje dieper in trance. Naar een niveau waarbij veranderingen in het onderbewuste mogelijk zijn.

Hoe passen we het krijgen van de volledige aandacht van de ander toe in de alledaagse communicatie? Niet door te zeggen: “volg de bewegingen van de slingerende horloge, etc.”. Wat je wel doet is iets zeggen waardoor je de aandacht krijgt. Je zorgt ervoor dat wat je zegt belangrijk is voor de ander. En met de woorden die je gebruikt zorg je ervoor dat de ander gefocust  is op jou.

Als de ander gefocust is op jou stel je de vragen waarmee de ander bij zichzelf naar binnen gaat. En in zichzelf keert. Dan is mijn definitie van trance van toepassing: “elke keer dat je in jezelf gekeerd bent is een vorm van trance”. Dit gebeurd continu om je heen. Iemand die je aanspreekt, motiveert en je een fantastisch toekomstbeeld laat zien noemen we vaak charismatisch. Heb jij nu een voorbeeld voor ogen van iemand die je charismatisch vind? En welke invloed zijn of haar verhaal heeft op jouw gemoedstoestand?

Charismatische mensen zijn op een mysterieuze manier aantrekkelijk en zorgen ervoor dat je naar heb wilt kijken en luisteren. En beïnvloeden mensen. En je vraagt je misschien af: “hoe komt het dat ik hem of haar zo charismatisch vind? Hoe kan hij of zij iemand anders beïnvloeden? Kom ik in een vorm van trance als ik naar diegene luister?”

Ja, dat klopt. Je komt in een vorm van trance als je luister naar iemand die je charismatisch vind. Wauw, dat klinkt eenvoudig. Je hoeft alleen maar charismatisch te zijn en in verbinding te zijn met de ander. En daarmee ervoor te zorgen dat de ander zich op jouw geconcentreerd is.

Bij stap 2 heb je de volledige aandacht van de ander en begeleidt je de ander naar een vorm van trance, een gemoedstoestand waarin iemand in zichzelf gekeerd is.

Stap 3: Toegang tot het onbewuste krijgen

Als je de volledige aandacht hebt van de ander kan je beginnen met stap 3. Deze stap bestaat uit het toepassen van hypnose. Dit is ook een stap waarbij je verder gaat in het werken met taalpatronen. Ik bedoel hiermee het toepassen van het miltonmodel en hiermee toegang te krijgen tot iemands onbewuste vermogens.

Het miltonmodel is gebaseerd op op de grondlegger van de moderne hypnotherapie dr. Milton H. Erickson. Hij paste hypnose toe in een therapeutische context. Dit model geeft een overzicht van de belangrijkste patronen die in taal gebruikt worden. Met deze taalpatronen en storytelling kreeg hij mensen in trance. Hij was een expert in mensen te interesseren van wat hij zei en het krijgen van volledige aandacht van mensen. Daarbij had hij naast toegang tot het bewuste ook toegang tot het onderbewuste van de ander.

Waarom zou je bij het beïnvloeden van de ander zowel toegang willen hebben tot het bewuste alsook tot het onbewuste van de ander? Toegang tot het bewuste deel van de ander is toch voldoende? Laten we het bewuste en een onbewuste eens naast elkaar leggen. Stel je voor dat het bewuste deel van jou een glas water is. Zie dat glas water voor je staan? Of voel je dat glas water dat je in je handen houdt? En stel je nu eens voor dat jou onbewuste al het andere water op de wereld is. En zie die enorme hoeveelheid water in de oceanen, rivieren en meren? Wat zou jij allemaal kunnen als je toegang hebt tot zo’n grote bron? Deze mogelijkheden heb jij ook!

Als jij gebruik maakt van algemeen taalgebruik en suggestie. Bijvoorbeeld, als ik zou vragen: “Ben je je ervan bewust hoeveel informatie er al behandeld is in dit artikel?” Het zou nu zomaar kunnen dat je je plotseling ervan bewust bent van de kennis die je nu al hebt opgedaan. En als je nu tegen me zou zeggen dat je je er niet van bewust bent hoeveel informatie er al behandeld is? Dan heb ik door deze vraag al wel de vooronderstelling in je onbewuste geplant dat er veel informatie behandeld is in dit artikel, waar je je alleen nog niet bewust van bent. En hiermee prikkel ik je onbewuste om te reageren. Wat was jouw ervaring toen ik je vroeg of je je ervan bewust was hoeveel informatie er al behandeld is in dit artikel?

Dus, stap 3 bestaat uit het toepassen van het miltonmodel om toegang te krijgen tot het onbewuste.

Stap 4: Verandering aanbrengen

De vierde stap is het aanbrengen van verandering. Eerst heb je voorbereidingen getroffen door te bepalen welk doel je wilt bereiken met deze communicatie. Daarna heb je de volledige aandacht gekregen van de ander. Door hypnotische inductie. Vervolgens heb je toegang gekregen tot het onbewuste van de ander.

Bij deze stap communiceer je rechtstreeks met het onbewuste van de ander. En het onbewuste neemt alles heel letterlijk. En doet het exact datgene wat je vraagt. Als je bijvoorbeeld de vraag stelt: “Kan jij veranderen?”. Dan zegt je onbewuste: “Ja, natuurlijk!” Dat betekend niet dat je dan ook daadwerkelijk gaat veranderen. Het betekend alleen dat er een mogelijkheid is om te veranderen.

Je zult bij deze stap dan ook heel direct moeten zijn. In plaats van te vragen: “Kan jij veranderen.” geef je een opdracht op de veranderen: “Verander nu!” Ik heb eens een verhaal gehoord van Richard Bandler die hypnose toepaste bij een vrouw die wilde stoppen met roken. Hij dacht bij zichzelf dat hij met hypnose het vervangen van roken door het drinken van visolie een goed resultaat op zou leveren. Omdat visolie vreselijk vies is zou zij stoppen met roken. Hij paste hypnose toe en bracht deze verandering aan. Een paar weken later ontmoette Richard Bandler deze vrouw weer. En hij vroeg haar: “Ben je gestopt met roken?” En de vrouw zei: “Jazeker, maar ik vroeg me af of je me met iets anders kan helpen. Sinds ik gestopt ben met roken drink ik 2 flessen visolie per week. Nu krijg ik problemen met mijn maag”. Richard bracht hierna met hypnose een verandering aan zodat deze vrouw ook stopte met het drinken van visolie.

Stap 4 bestaat uit het exact vertellen wat je wilt veranderen. Draai er niet omheen en vertel in simpele en duidelijke taal wat je wilt veranderen.

Stap 5: Future Pacing

Bij de vijfde stap ga je de suggestie aanbrengen dat de verandering die je hebt aangebracht effect heeft. Je helpt de ander toekomstige situaties te creëren en je kan daarbij instructies geven wat te doen. Binnen NLP heet deze techniek Future Pacing. Je creëert  hiermee een anker in de toekomst die de ander kan gebruik als houvast.

Stel je voor dat je met iemand aan het werk bent die gewicht wil verliezen. En diegene heeft tijdens de voorbereiding bij het uitvragen van de situatie gezegd dat elke avond om 8 uur de koelkast “roept om een stukje kaas te nemen”. Hmmm…, als je koelkast je roept dan is dat op zichzelf al een hypnotisch fenomeen. Deze informatie van de ander is voor jou een goed aanknopingspunt  om nieuw gedrag aan te leren.

Hoe doe je dit? Je neemt de trigger tot het ongewenste gedrag. Je associeert de ander met deze trigger en je suggereert nieuw gedrag. Vervolgens laat je de ander naar zichzelf kijken bij het toepassen van het nieuwe gedrag. Je kan dan bijvoorbeeld zeggen: “Als je ’s avonds om 8 uur naar de koelkast loopt en je opent de deur van de koelkast dan pak je een appel.” En dan zeg je: “Als je jezelf ‘savonds om 8 uur naar de koelkast ziet lopen en je ziet jezelf de deur van de koelkast open doen dan zie je jezelf een appel pakken.

Bij stap 5 breng je een toekomstig anker aan, een suggestie waarbij het nieuwe gedrag toegepast wordt.

Stap 6: Evaluatie

Ik heb aangegeven dat er 6 stappen zijn bij het toepassen van hypnose in de dagelijkse communicatie. Waaruit bestaat deze zesde stap? Heb je je doelstelling die je van te voren gesteld hebt bij de communicatie met de ander gehaald? Dit is het moment dat je de ander uit zijn of haar trance haalt. En bespreekt welke veranderingen er zijn aangebracht.

Moet er nog meer veranderd worden? Hoe reageert het onbewuste? Welk gedrag en welke gedachten zijn veranderd? Je hebt nog steeds rapport en je ziet hoe de ander reageert.

Aan het begin van dit artikel heb ik de vraag gesteld of hypnose bestaat? En in dit artikel heb je gelezen hoe je de principes van het toepassen van hypnose ook kan gebruiken in heel effectieve communicatie met anderen. Als je aan het werk bent met een team. Als je een vlog maakt op YouTube. Als iemand een blokkade ervaart in het leven. Je kan deze vaardigheden gebruiken om persoonlijke groei bij jezelf en anderen te realiseren.

Wanneer je heel effectief communiceert pas je feitelijk een vorm van hypnose toe. Jij hebt ook de mogelijkheden om dit te doen. Welke keuze ga jij maken?