5 oktober 2017
Marcel Meijlink

Betekenis vooronderstellingen (en het verschil met ‘veronderstellingen’)