Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

26 september 2017
Vincent

Eigenschappen van een familieopsteller

1 min

ESSENTIËLE EIGENSCHAPPEN VAN EEN OPSTELLER
·       Is zonder oordeel
·       Is de hoogste en de laagste in rang
·       Blijft goed bij zichzelf en is in contact met het lichaam (80-20)
·       Is terughoudend en deemoedig
·       Heeft geen wens om iets te willen veranderen
·       Kent de eigen grenzen (angst en verstrikkingen)
·       Respecteert de grenzen van de cliënt
·       Heeft de moed om uit te spreken wat er waargenomen wordt
·       Heeft de moed om te handelen
·       Is voortdurend bereid tot zelfonderzoek en bewustwording
·       Is zich bewust van ethiek
·       Voelt wanneer er wel en wanneer er (nog) niet met een cliënt gewerkt wordt
·       Stemt in met het lot van de cliënt