Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

3 april 2018
Vincent

Gedetailleerde Persoonlijke Geschiedenis – Stappenplan

4 mins

Begin met het opbouwen van rapport. 

1.       Waarom ben je hier? Waarom nog meer? Waarom nog meer? Enz. 

2.        Hoe weet je dat je dit probleem hebt?            Hoe is dit een probleem voor jou? Hoe is dit waar voor je? (haal alle diagnoses die door anderen gesteld zijn eruit) 

3.      Wat zou je willen bereiken? Hoe zal je weten dat dit geen probleem meer voor je is?  Wat zal het meest veranderd zijn als jouw probleem opgelost is? (eventueel: Hoe zie je er dan uit, wat doe je dan wel wat je nu niet doet, hoe klinkt je stem, wat zeg je dan tegen jezelf?) Wie zal het eerste merken dat je veranderd bent?  Wat zal hij/zij zeggen dat er dan anders aan je is? 

Op een schaal van 1 tot 10: waar sta je nu en waar wil je uitkomen? Wat zou je graag willen dat vanmiddag al gebeurd is?   

4.        Hoe lang heb je het probleem gehad? Vertel eens over de tijd dat het niet deed?  

5.        Wat heb je tot nu toe gedaan ten aanzien van het probleem (= indicatie in hoeverre iemand gemotiveerd is, of eventuele extra kansen). Hoe weet je dat ik je wel zou kunnen helpen? Welk verschil zou ik kunnen maken? 6. Wat gebeurde er de eerste keer dat je het probleem had?    Wat gebeurde er toen met jou? Welke emoties waren daar toen bij? Welke beslissing heb je toen genomen? Welke gebeurtenissen hebben zich sinds dat moment afgespeeld? Welke emoties waren daar toen bij? 

Voor elk van de gebeurtenissen die je net hebt genoemd: wat is de relatie tussen de gebeurtenis en de huidige situatie in jouw leven?

7.        Hoe heb je tot nu toe kunnen overleven? (eventueel: hoe stabiliseer jij jezelf?) Wat vertelt dat over jezelf, over jouw kwaliteiten?

Vertel eens, op welke dingen die je – ondanks dat probleem – hebt bereikt, ben je het meeste trots?

8.       Vertel me eens over je ouders, broers, zussen, etc.          Welke relatie is er tussen deze persoon/personen en jouw huidige situatie?           Kun je me nog meer vertellen over je jeugd dat in relatie staat tot je probleem? Vertel mij eens… van wie uit je gezin van herkomst heb je dit probleem zo goed kunnen leren?  

9.        Wie zou jou kunnen steunen in het oplossen van jouw probleem? Wie zou jou kunnen steunen bij het behalen van jouw doel?  Wie uit jouw systeem van herkomst kan jou steunen?

10.      Wat zou de eerste kleine stap zijn die je kunt zetten om het doel te halen?  Welke stap zou je het eerste willen maken?          Hoe graag wil je deze stap zetten?

11.      Stel dat je dit probleem niet meer zou hebben, zou je dan een bepaald voordeel missen of gaan missen? (onderzoeksvraag naar een ander/achterliggend probleem).          Vertel mij eens… wat is de reden dat dit probleem aanwezig is… of wat is de bedoeling van dit probleem? (vragen naar de ecologie)

12.      Stel dat we er vanuit gaan dat iedereen zelf de keuze maakt voor alles wat er gebeurd in zijn leven, wanneer zou jij dan de keuze gemaakt kunnen hebben om deze situatie te laten ontstaan? Waarom zou je de keuze gemaakt kunnen hebben? Vraag het eens aan jouw onbewuste, wat zou jouw onbewuste zeggen?

13.      Is er nog iets, wat dan ook, dat ik vergeten ben te vragen en dat wel belangrijk voor je is? Is er iets anders, wat dan ook, waarvan jij vindt dat ik het moet weten?