Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

17 oktober 2017
Vincent

Herkaderen – versterken intensiteit

1 min

Herkaderen woordenlijst

versterken intensiteit

OKAYGEWELDIG
aantrekkelijkprachtig
aardigfantastisch
aardigspectaculair
aardig vindenwaarderen
alertenergiek
blijdolgelukkig
fijnongelooflijk
geïnteresseerdbetoverd
gelukkigextatisch
gelukkigongelooflijk gezegend
gemotiveerdtoegewijd aan
gemotiveerdgedreven
gestimuleerdopgeladen
geweldiguitbundig
geweldigfenomenaal
goedgeweldig
goedlevendig
interessantdiep getroffen
kalmsereen
krachtigonoverwinnelijk
leukfantastisch
liefdevolhartstochtelijk
niet slechthet kon niet beter
okaygeweldig
okayfantastisch
okayfenomenaal
opgewondenextatisch
opgewondenvurig
perfectbuitengewoon
plezierigonvergetelijk
slimbegaafd
smakelijkheerlijk
snelexplosief
sterkonoverwinnelijk
vastberadenniet te stuiten
vindingrijkbriljant
vol zelfvertrouwen    niet te stoppen