Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

5 oktober 2017
Vincent

NLP – Definitie NLP

2 mins

DEFINITIE NLP

NEURO


Door middel van het zenuwstelsel worden de ervaringen die wij ontvangen, verwerkt. Deze verwerking gaat via onze vijf zintuigen: visueel (zien), auditief (horen), kinesthetisch (voelen, beweging), olfactorisch (reuk), gustatoir (smaak).

Neuro, afgeleid van het Griekse woord neuron, betekent zenuwstelsel. Ons zenuwstelsel ontvangt externe prikkels via de zintuigen. Het zenuwstelsel ontvangt en verwerkt deze prikkels waardoor er een gedachtepatroon (interne representatie) wordt gevormd. Uiteindelijk leidt de interne representatie tot een extern gedrag. NLP gaat over de vraag hoe en welke betekenis (interpretatie) we geven aan hetgeen ons overkomt. Wat doe je in je brein om je angstig, passief of juist vol zelfvertrouwen of kracht te voelen?

LINGUÏSTISCH

Met linguïstisch bedoelen we het communiceren door middel van taal. De direct vertalingen van linguïstisch zijn dan ook: taalkunde of taalwetenskundig.

Taal gebruiken we om te communiceren. Met behulp van taal brengen wij ons model van de wereld naar buiten en houden we ons model van de wereld in stand. 

NLP gaat over de taal die we gebruiken om te communiceren met anderen én met onszelf. 

PROGRAMMEREN


Programmeren staat voor de mogelijkheid onze communicatie en neurologische systemen zo in te richten en beïnvloeden dat we gewenste doelen en resultaten bereiken. We hebben onszelf aangeleerd (geprogrammeerd) om met onze ervaringen om te gaan. We hebben allerlei strategieën ontwikkeld om te handelen. Programmeren staat voor de mogelijkheid je strategieën te veranderen en daarmee om anders om te gaan met onze subjectieve ervaringen.