Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

20 november 2017
Vincent

Provocatieve Coaching – Adelka Vendl

3 mins

Provocatief zijn betekent proactief coachen met een flinke dosis humor en scherpzinnigheid. Het heeft als voordeel dat je coaching vrijer maakt en je cliënten zelfstandiger.

Er zijn vele voorbeelden van coachingstechnieken binnen de provocatieve psychologie. In deze blog lees je de voordelen over de provocatieve techniek: Onderbreek je cliënt.

Een uitdagende vaardigheid in een coachingssessie is het durven onderbreken van een cliënt. In een opleiding tot provocatief coach is dit een absolute must om onder de knie te krijgen, een essentieel onderdeel!

De meeste van ons hebben van huis uit beleefde omgangsvormen geleerd, waar geldt: laat iemand uitpraten. In veel coachopleidingen is wordt deze regel ook aangehouden, je laat je cliënt uitpraten. Het effect is dat dit regelmatig leidt tot langdradige en oninteressante verhalen van de cliënt.

Op zich is het natuurlijk een hele goede regel om iemand uit te laten praten. Als we deze regel niet meer aan onze kinderen zouden leren, dan zullen zij door onze verhalen heen kletsen. Ik zie het bij mijn eigen kinderen. Zodra ik met een vriendin in een geanimeerd gesprek raak, dan komt ……

Nummer 1:
“Mam heb je die brief voor school met de uitwisseling van Education First al verstuurd? Dat moet vandaag!” 

of nummer 2
“Mammie, zal ik je nu dat spannende deel uit het boek van ‘Het Vlammenravijn’ voorlezen?” 

of nummer 3
“Mama we zouden vandaag cheesecake maken en dit wil ik nu doen!”

Provocatief beïnvloeden

Het is elke dag opnieuw weer een uitdaging om kinderen te leren hun behoeftes uit te stellen. ‘Nu niet’, zeg ik, ‘je wacht met vragen tot ik uitgepraat ben met Janna daarna beantwoord ik je vraag’. Beantwoord je als ouder direct de vraag, dan werk je mee aan de onverzadigbare impuls alles in het NU te bevredigen. En dat is kwalijk, want uitstel van bevrediging, als je dat goed kan, is dat een indicator voor later succes in je werk.

In de coachkamer is het anders, je gebruikt de vaardigheid om ‘iemand te onderbreken’ voor een andere reden dan behoeftes in het NU te bevredigen. Iemand onderbreken betekent dat  iemand NIET zijn verhaal kan vertellen. Je onderbreekt het verhaal, en opnieuw,…. En opnieuw,… en dat is juist de bedoeling. 

‘Zal ik u mijn hele verhaal anders mailen?’ ‘Nee hoor dank je’, zeg ik dan tegen de cliënt. Juist omdat dit het verhaal is waarin je vastloopt en als ik je dat wéér laat vertellen, dan zit je in dezelfde cirkel. Het doel van onderbreken tijdens het provocatieve gesprek is dat je

de cliënt stopt in wat hij al zijn hele leven doet, het verhaal herhalen.

In deze coachvorm bied je daadwerkelijk het antwoord op iemands probleem, omdat je werkelijk handelt. Je stopt het zich herhalende verhaal en doorbreekt het patroon.

De meta boodschap naar je cliënt is:
Ik laat jou niet hetzelfde zijn als je bent geweest. Daarvoor kom je tenslotte bij een coach!

Doordat jij deze onderbreking durft te doen ben je met jouw gedrag een voorwaarde voor verandering. Dit een van de krachtigste gesprekstechnieken die ik ken.