Word een expert

in werken met kinderen

 • Deelnemers waarderen onze opleidingen met een 9.4
 • De opleiding wordt gegeven in Amsterdam, Rotterdam en Drenthe
 • Erkende opleiding

Opleiding Familieopstellingen Kind & Jongere

Wil jij leren van dé expert op het gebied van familieopstellingen met kinderen en jongeren? Ook dit jaar geeft Ingrid Dykstra exclusief bij UNLP haar opleiding Familieopstellingen Kind & Jongere! 

Voor iedere coach, docent of begeleider die:

 • Diepgaand inzicht in de (onbewuste) psychologie van familiesystemen wil
 • Transformationele interventies wil doen voor een gezond functioneren van kinderen en tieners. 
 • Concrete inzichten en tools wil om meer vat te krijgen op groepsdynamische processen
 • Meer inzicht wil hebben in het gedrag van kinderen en jongeren
 • Aan de slag wil met emotionele problemen als gevolg van rouw, echtscheiding of veranderende leefomgeving

De opleiding Familieopstellingen Kind & Jongere, ook wel bekend als de opleiding tot Systemisch Kindercoach, geeft je direct concrete inzichten, technieken en vaardigheden om kinderen en jongeren en hun ouders te ondersteunen naar een verandering. Praktisch toepasbaar. Direct resultaat.


Waarom een opleiding Familieopstellingen Kind & Jongere?

Het leven van een kind of jongere kan complex zijn. Er zijn veel verwachtingen, uitdagingen en frustraties die ervoor kunnen zorgen dat een kind uit balans raakt. Dat het kind emotioneel reageert op de meest kleine dingen. Of dat het nog maar weinig energie heeft om de dingen te doen die het graag zou willen doen. Hoe graag je als volwassene (vader/moeder, docent, familielid) het kind ook wilt helpen, de “standaard-oplossingen” willen soms niet meer helpen. 

Hoe zorg je dat het kind weer balans ervaart? Dat het kind leven weer kan leven? Dat het kind rust ervaart in het familiesysteem? Dat ga je samen met expert Ingrid Dykstra bereiken in de opleiding Familieopstellingen Kind & Jongere.

“Familieopstellingen werken op zielsniveau. Hoe klein het kind ook is, je kunt de diepere laag bij de kleine aanraken”.

Ingrid Dykstra

Het effect van systemisch werken met kinderen is enorm.

Inhoud opleiding

Een verrijkende training voor therapeuten, pedagogen, opvoeders, docenten en andere belangstellenden die met kinderen werken. Een training ter bevordering van o.a. deskundigheid in het systemische werk met kinderen en gezinnen. Een training bestaande uit 4 modules van 2 dagen.

Het doel van de opleiding Familieopstellingen Kind & Jongere is om inzicht te krijgen vanuit de systemische methodiek op de problematiek van het kind.

Een verrijkende training voor therapeuten, pedagogen, opvoeders, docenten en andere belangstellenden die met kinderen werken. Een training ter bevordering van o.a. deskundigheid in het systemische werk met kinderen en gezinnen. Een training bestaande uit 4 modulen van 2 dagen.

Het doel van de opleiding is om inzichtelijk te maken, hoe een systemische kijk op kinderproblematiek het kind en het gezin meer in balans brengt. Systemische houding, systemische oefeningen, opstellingen, iedereen kan zijn kennis op dit gebied verdiepen.

Tijdens elke blok vinden er tenminste twee live-opstellingen met gezinnen plaats.

Voor deelnemers bestaat de mogelijkheid, een opstelling met eigen cliënten (of met eigen gezin) in te brengen en door Ingrid Dykstra te laten begeleiden of in afspraak ook zelf te werken  in de groep als supervisieopstelling.

Er is voldoende afwisseling van theorie en praktijk.

PROGRAMMA

Sleutelwoorden: het lichamelijke evenwicht, diagnoses en stoornissen, hechting

In het eerste blok wordt eerst het lichamelijke gebied geïntroduceerd. Besproken wordt hoe de lichamelijke ontwikkeling van essentiële invloed is op het gedrag van kinderen. Symptomen als angsten, onrust, hyperactiviteit en ADHD worden benoemd. De mogelijke oorzaken ervan worden bekeken zodat duidelijk wordt wat kinderen op zo’n moment nodig hebben op lichamelijk- of opvoedingsniveau.

Je gaat leren kijken op “3-dimensioneel” niveau: op welke laag moet nu gewerkt worden? Welke mogelijkheden dienen zich aan?

Je gaat leren werken met het het principe van hechting, een primair aangeboren behoefte: veilige hechting-onveilige hechting, hechtingsgedrag, hechtingsstoornissen.

Sleutelwoorden: systemische ordeningen voor kinderen en jongeren, systemische dynamieken bij kinderen en jongeren, scheiding.

In het tweede blok staat de systemische visie centraal, en de bekende toepassing van “de familieopstelling”.  Ieder systeem functioneert volgens een basisordening met bepaalde diep onbewuste dynamieken. Worden de ordeningen onderbroken of worden de dynamieken niet herkend dan ontstaan storingen in het systeem. Kinderen maken dit zichtbaar en geven soms op drastische wijze uitdrukkingen aan deze storingen, denk aan: depressie, anorexia, automutilatie, psychosen, etc.

Besproken wordt hoe je de dynamieken kunt herkennen, snel te ontdekken waar de ordening is gestoord en welke interventie je kunt doen om verstoringen te herstellen.

Dynamieken bij scheiding

Scheiding is meestal een heftige en zelfs traumatische ervaring voor kinderen . Wanneer is hier een opstelling met kinderen of jongeren aan te bevelen? Scheidingen gebeuren in de diepte zonder schuld en zijn meestal het gevolg van onbewuste systemische verstrikkingen van de ouders. Voor kinderen en jongeren is het bevrijdend, als ze met behulp van een opstelling door de ouders kunnen worden gezien met dat wat ze nodig hebben, en wat de ouders tot die tijd niet konden zien doordat zij innerlijk bezig waren met hun eigen dingen.

Sleutelwoorden: ziektes vanuit een systemische invalshoek, systemisch werken met kinderen en jongeren

Kinderen maken stoornissen in het systeem zichtbaar en geven daar soms op drastische wijze uitdrukkingen aan. denk hierbij aan o.a. depressie, anorexia, automutilatie, psychosen, etc.

Verschillende mogelijke achtergronden hiervan worden besproken.


Systemisch werken met kinderen en jongeren

Dit is een handig waarop er hands-on wordt gewerkt met een partner uit de opleiding. Op deze dag ga je je eigen visie en ideeën ontwikkelen om systemisch werken toe te passen in je eigen werk.

Sleutelwoorden: trauma, innerlijk-kind-werk

In de huidige samenleving worden we steeds meer geconfronteerd met getraumatiseerde kinderen. Ze hebben nare gebeurtenissen meegemaakt en daardoor blokkeert de gewone ontwikkeling. Om een passende oplossing te vinden, is het behulpzaam het wezen van het trauma te doorzien en opvallende symptomen te onderscheiden. Ook hier kan de systemische invalshoek hulp bieden.

Innerlijk kind werk

We moeten ons ervan bewust zijn, dat in het therapeutisch werk, vooral in dat met kinderen en jongeren, ons innerlijk kind steeds aanwezig is, met alle ervaringen uit ons eigen leven. De kinderen en jongeren spiegelen en raken onze eigen delen.

Dat principe geldt ook voor ouders en kinderen. Een deel van het innerlijke Ik is steeds even oud als het kind dat voor je staat en resoneert daarmee.

Door middel van innerlijke meditaties, visualisaties, technieken en praktische oefeningen ga je in dit blok aan de slag met je innerlijke zelf en bijpassende heling en transformatie bereiken.

“Het is een hele mooie reis! Gun jezelf de ruimte om niet alleen als professional de methode te leren, maar ook door zelf te ervaren.”

Willeke van der Zijde

“Ik wist van te voren nog niet hoe ik het precies in het onderwijs zou gaan toepassen. Ingrid heeft me hier enorm bij gesteund! Letterlijk maatwerk!”

Bart, docent

“Ik zocht een professionele systemische opleiding met een trainer die heel nuchter is. Die heb ik werkelijk gevonden”

Debbie, kindercoach

“Deze opleiding stond al jaren op mijn lijstje. Enorm blij dat ik deze kennis nu in mijn praktijk kan voeren.”

Lilian, psycholoog

Tijdens de opleiding Familieopstellingen Kind & Jongere ga je werken met de nieuwste inzichten en technieken. 

Ingrid Dykstra zal live-demonstraties geven en je gaat veel praktisch aan de slag. De theoretische verdieping en praktische toepassing zijn perfect in balans. 

Een kind is heel gevoelig en pikt de lichtste signalen op. Het hoeft niet eens met het kind zelf te maken te hebben, toch kan het ervoor zorgen dat het systeem van het kind zelf in verwarring wordt gebracht.

Tijdens de opleiding Familieopstellingen Kind & Jongere worden onderwerpen behandeld zoals:

 • Concentratieproblemen tijdens lerenLezen van non-verbaal gedrag (waarnemen)
 • Dyslexie
 • Onderliggende behoeften en processen van hyperactiviteit bij kinderen (ADD en ADHD)
 • Verstrikte gezinnen en het opbouwen van een gezond gezin
 • Drie lagen van systemisch werk en hechting
 • Lagen van contact van kinderen en jongeren
 • Hechtingstheorie en de relevantie ervan voor de praktijk
 • Hechtingswip
 • Systemische ordening
 • Tafelordeningen en waardesystemen
 • Samengestelde gezinnen en adoptie
 • Systemische dynamieken bij kinderen en jongeren
 • Ziektes vanuit systemisch perspectief
 • Systemische vragenlijst
 • Begeleiden van een opstelling
 • De “tovertegel”
 • Werken met foto’s en poppen
 • Diverse soorten brein en de werking ervan bij kinderen en jongeren
 • Leed en trauma’s
 • Werken met het innerlijk kind
 • Slaap- en eetproblematiek
 • Sociale interactie (waaronder pesten/gepest worden)
 • Hoogsensitiviteit
 • Emotionele problemen als gevolg van rouw, echtscheiding of veranderende leefomgeving
 • Faalangst
 • Eenzaamheid
 • En veel meer…

 

Inbegrepen

Dit is wat je krijgt bij de opleiding Familieopstellingen Kind & Jongere

 • 8 inspirerende opleidingsdagen
 • Uitgebreide syllabus (in zowel e-boek als gedrukte variant)
 • Volledig erkend certificaat
 • Volop mogelijkheden voor intervisiegroep, ook na de opleiding
 • Veel ruimte voor persoonlijke, 1-op-1 begeleiding en mentoring.
 • Inclusief koffie, thee & uitgebreide lunch
 • Verzekerd van up-to-date inzichten vanuit de methode familieopstelling
 • Levenslang “abonnement” op  trainers en deskundigen van UNLP.
 • Altijd de mogelijkheid om gratis de opleiding opnieuw te volgen. (je betaalt dan alleen de lunch/koffie/thee)

Voor wie

In de opleiding Familieopstellingen Kind & Jongere zitten mensen met uiteenlopende achtergronden wat betreft opleiding, leeftijd, interesses en beroepen. De opleiding is bij uitstek geschikt voor 3 doelgroepen: 

Systemisch Werken is voor iedereen die meer inzicht wil in het systeem van herkomst. Die de diepere laag binnen coaching wil benaderen.

1. Coaches en trainers die werken met kinderen, jongeren en gezinnen. 
Met de opleiding krijg je diepgaand inzicht in de (onbewuste) psychologie van familiesystemen en leer je om snel en transformationele interventies te doen voor een gezond functioneren van kinderen en tieners. 

2. Hulpverleners in (risico)gezinnen en families. Denk hierbij aan de (huis)artsen, psychiater,  jeugdpsycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, trajectbegeleider, zorgconsulent en maatschappelijk werker. De opleiding is uitermate praktisch en interactief en geeft een aanvullend perspectief. 

3. Docenten en leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
De opleiding geeft je concrete inzichten en tools om meer vat te krijgen op dynamische processen in de klas en individuele problematiek van de leerling. 

Beroepen die veel vertegenwoordigd zijn: 

 • Coaches en trainers
 • Hulpverleners in gezinnen en families
 • Docenten en leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
 • Begeleiders in peuterspeelzalen, kinderopvang en kinderdagverblijven
 • Schoolmaatschappelijk werkers en jongerenwerkers
 • Psychologen, huisartsen, verpleegkundigen en pedagogen
 • Pedagogische werkers in de jeugdhulpverlening en jeugdzorg
 • Ouders / opvoeders 
 • Een ieder die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met kinderen

Toelatingseisen & Accreditaties

Wij zijn dagelijks bezig de kwaliteit van onze opleidingen op een nóg hoger niveau te brengen. Dit komt onder andere tot uiting in de verschillende accreditaties van beroepsverenigingen.

De opleiding Familieopstellingen Kind & Jongere geeft je handvatten om coaching met kinderen en jongeren tot een nieuw niveau te tillen.

Als vooropleiding ben je tenminste 4 dagen actief bezig geweest met Systemisch Werken. Dit kan bijvoorbeeld een basisopleiding familieopstellingen of systemisch coachen zijn geweest bij UNLP zijn geweest of bij een ander opleidingsinstituut.

Ben je coach, docent of psycholoog en heb je géén basisopleiding familieopstellingen gevolgd maar wél ruime aantoonbare systemische kennis? Dan is het ook mogelijk om de opleiding te volgen.

De opleiding Familieopstellingen Kind & Jongere is een intens. Naast de 8 dagen (56 uur) intensieve training zijn er maandelijkse intervisie-bijeenkomsten met collega deelnemers. Ook ben je buiten de opleidingsdagen met de stof bezig. Zo staan beide boeken van Ingrid Dykstra op je literatuurlijst.

 

Bij UNLP vinden we het belangrijk dat de opleidingen (extern) geaccrediteerd en gecontroleerd wordt. De opleiding Familieopstellingen Kind & Jongere voldoet aan de hoogste eisen van accreditatie.

Zo is de opleiding is geaccrediteerd door o.a. de SKJ en de AbC.

Wil je de complete lijst van accreditaties voor deze opleiding weten? Kijk dan onderaan deze pagina.

Ervaringen

Inmiddels verzorgt Ingrid al jaren de opleiding tot Systemisch Kindercoach. Hieronder verschillende ervaringen.

“Je krijgt echt respect voor elkaar als je als gezin deelneemt aan een opstelling. Ineens begrijp je waarom je kinderen bepaald gedrag vertonen.”

”Ingrid is iemand die heel professioneel is. De live demonstraties met de ‘echte gezinnen’ was heel bijzonder. Je zag de transformatie letterlijk voor onze voeten gebeuren.”Accreditaties

nvst logo
Aanmelden

Aanmelden

Opleiding tot Systemisch Kindercoach

Deze opleiding start op meerdere momenten per jaar. De opleidingen vinden plaats in Amsterdam, Rotterdam en Drenthe. De opleidingstijden zijn dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.

Locatie:

Rotterdam
28 november 2020
Planning
Docenten
Extra Informatie
€ 1,450
Amsterdam
6 maart 2021
Planning
Docenten
Extra Informatie
Vroegboekkorting voor 1 oktober 2020: € 200
€ 1,450
€ 1,250
Grolloo (Drenthe)
15 juli 2021
Planning
Docenten
Extra Informatie
Vroegboekkorting voor 1 januari 2021: € 200
€ 1,450
€ 1,250
Amsterdam
18 september 2021
Planning
Docenten
Extra Informatie
Vroegboekkorting voor 1 januari 2021: € 200
€ 1,450
€ 1,250
Rotterdam
27 november 2021
Planning
Docenten
Extra Informatie
Vroegboekkorting voor 1 januari 2021: € 200
€ 1,450
€ 1,250

Veel gestelde vragen

De opleiding Systemisch Kindercoach bij UNLP kent tenminste 12 deelnemers. Gemiddeld genomen zijn de opleidingsgroepen bij UNLP tussen de 16 en 20 deelnemers. Maximaal werken we met groepen van 24 deelnemers.

Naast Ingrid zijn er – afhankelijk van de groepsgrootte – altijd 2 begeleidende coaches aanwezig.

Ja, de opleiding Systemisch Kindercoach is een populaire opleiding. Veel deelnemers schrijven zich al maanden voor de start van de opleiding in. Je kunt er dus vanuit gaan dat deze opleiding doorgaat.

We gaan er vanuit dat je alle dagen aanwezig bent. Uiteraard kun je onverhoopt een keer missen. Je bespreekt vervolgens met jouw hoofdtrainer hoe je de gemiste stof kunt inhalen.

UNLP is een –door de Nederlandse regering- erkende onderwijsinstelling. Daarnaast wordt jouw certificaat erkend door tal van beroepsverenigingen.

Er is bij de opleiding lunch inbegrepen. Dagelijks dekken we de tafel, zetten het heerlijkste brood neer, maken een fijne soep en je kunt je boterhammen beleggen.

Wil je iets anders eten? Neem het gerust mee (er is een koelkast en magnetron aanwezig) of je kunt iets halen in de directe omgeving.

Ja, dat klopt. UNLP is een erkende onderwijsinstelling. De kosten die je maakt voor een NLP opleiding mag je aftrekken van je inkomsten. Dit levert je gemiddeld al snel 36-52% besparing op.

Normaal gesproken betaal je binnen 30 dagen na inschrijving.

Naast deze totale betaling binnen 30 dagen zijn er twee andere mogelijkheden:

1. Betaling direct bij inschrijving via iDEAL. Je krijgt dan 5% korting op het totale factuurbedrag. Bij inschrijving voor de NLP Coach IANLP opleiding levert dit je al snel meer dan €200 op.

2. Betaling in 4 termijnen. De korting bij directe betaling vervalt uiteraard dan. Er wordt geen rente of andere kosten in rekening gebracht. 25% van het totaalbedrag dient binnen 5 dagen na inschrijving te zijn betaald. Je betaalt éénmalig 45 euro aan administratiekosten.

De opleidingsdagen zijn erg divers, aangezien iedere deelnemer weer anders is. We starten in de ochtend veelal met de uitleg van een stuk theorie, welke gekoppeld wordt aan verschillende praktijkvoorbeelden. Vervolgens leer je vanuit de theorie een techniek.

In de middag komt er altijd een gezin langs voor een opstelling. Deze case wordt in de trainingszaal uitgewerkt. Aan het einde van de opstelling, wanneer het gezin vertrokken is, wordt de werkwijze geanalyseerd.

Ja! Wij vinden het belangrijk dat je alles uit de opleiding weet te halen wat mogelijk is. Je leven kan er over een paar jaar weer heel anders uitzien dan vandaag de dag. Misschien een ander werk, nieuwe hobby’s, gezinssituatie, nieuwe doelen.

Vandaar dat je altijd de mogelijkheid hebt om de opleiding nogmaals te volgen. In iedere opleidingsgroep hebben we speciaal “review-plaatsen” gereserveerd. Je betaalt alleen de arrangementskosten (lunch, koffie, thee).

De 8-daagse opleiding Familieopstellingen specialisatie “Kinderen en jongeren” wordt verzorgd door Ingrid Dykstra. Ingrid is een zeer ervaren en gerenommeerd systemisch gezins- en familietherapeut. Ze heeft haar praktijk in Hamburg en is internationaal veelgevraagd opsteller en trainer in o.a. Duitsland, Spanje, Rusland, België en Nederland.

Zij heeft verschillende boeken geschreven op het gebied van familieopstellingen, zoals de systemische boeken “Kind en Familielot – Het gedrag van kinderen begrijpen vanuit systemisch perspectief” en “Familieopstellingen met kinderen en jongeren”. Daarnaast is ze trainer, supervisor en begeleider van professionals (therapeuten, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners). De voertaal van de opleiding is Nederlands.

Bel dan gerust met onze Student Support: tel: 020-2610707 of stuur ons een email: info@unlp.nl

Ook interessant voor jou

h
Kennismaken

Maak kennis met UNLP instituut

Wil je meer weten over familieopstellingen? Of kennismaken met één van de trainers? Bezoek onze informatieavond!

Informatieavonden
h
Systemisch Coachen

Perfect voor één-op-één situaties

Ben je coach en wil je systemisch werken in je praktijk doen? Tijdens de 4-daagse training systemisch coachen leer je precies hoe je dit doet.

Lees meer
h
Familieopstelling Verdiepingsopleiding

Breng je systemische vaardigheden op topniveau

Als je al een Basisopleiding Familieopstellingen hebt gevolgd kun je ook de verdieping starten. Om zo jouw vaardigheden stevig uit te breiden.

Lees meer