UNLP

OPLEIDING TOT  PROVOCATIEF COACH:

DOORPAKKEN WANNEER HET SPANNEND WORDT 

 • Deelnemers waarderen onze opleidingen met een 9.6
 • Officieel erkende Post-HBO opleiding
 • Hoog rendement in effectieve vaardigheden

Post-HBO Provocatief Coachen

De bevrijdende manier van

“psychologisch incorrect” coachen

Coachen is een prachtig vak. Het ondersteunen van een ander in zijn of haar zoektocht is enorm bevredigend. Immers, je levert een bijdrage in het leven van een ander. Met goede coachende vaardigheden kom je een heel eind.

Maar soms is de bereidwilligheid tot verandering lager dan je had gehoopt. Niet persé bewust, veelal onbewust. Provocatief coachen is als rijden op de snelweg. Je kunt heel snel van A naar B komen. Wel moet je de nodige vaardigheden hebben om niet uit de bocht te vliegen. Als je cliënt:

 • Van alles wil bereiken zonder het nodige ervoor te doen?
 • Slechts oplossingen en tips wil horen met er niets mee doet?
 • De schuld afschuift naar alles en iedereen?
 • Telkens weer tegen dezelfde obstakels aanloopt in het leven?

Wil je doorbraken creëren?

Provocatief coachen is doorbraken creëren. Niet door conventioneel coachen, maar door middel van omgekeerde psychologie. Altijd met humor, verbinding en en uitdaging beweeg je de ander tot inzichten en ander gedrag. Het is een intuïtieve, speelse en vooral inlevende manier van mensen begeleiden.

Provocaties in de coaching zijn bedoeld om reacties te ontlokken. Wie het provoceren op correcte wijze gebruikt, kan anderen op een liefdevolle manier aan zich binden en de ander verleiden tot ander gedrag. En dat leer je tijdens een provocatief coachen opleiding!


Je staat op een belangrijk punt in je leven.

De provocatieve coach gedraagt zich onorthodox: hij geeft de cliënt meer gelijk dan hem lief is, heult met de vijand, plaagt, verschuift de schuld, en bewandelt zijwegen. Uitdaging is belangrijk bij werkplezier en realisme verhoogt de kans op een duurzame verandering. Beide elementen gebruikt de provocatieve coach.

Met provocatief coachen krijg je vaardigheden aangereikt waarin je op een veel natuurlijkere manier kunt coachen. Maar wel met een wetenschappelijk fundament. De opleiding is gebaseerd op de provocatieve therapie van Frank Farrelly en verenigt oefeningen en technieken uit het Nederlandse, Duitse en Amerikaanse perspectief. Adélka Vendl is bezig met wetenschappelijk onderzoek naar provocatief coachen en de nieuwste inzichten worden in de opleiding verwerkt.

Paradoxaal en krachtig

Provocatief coachen bestaat niet uit een aantal stapsgewijze handelingen, maar is eerder een collage van allerlei krachtige en paradoxale interventies. Een aantal van deze interventies is goed onderzocht in de psychologie en ontwikkelingsgericht coachen.

De twee centrale hypotheses bij provocatieve psychologie zijn:

 1. Door zorgzame provocatie heeft de cliënt de neiging zichzelf te veranderen maar juist in de tegengestelde richting van wat de therapeut hem aanraadt.
 2. Als de cliënt wordt aangemoedigd (op een humoristische en zorgvuldige manier) om zijn belemmerende gedrag voort te zetten, zal de cliënt juist gedrag vertonen dat méér in overeenstemming is met de sociale normen. 

De cliënt gaat zichzelf en anderen juist op veel positievere wijze zien.

“Provocatief coachen is het geheim van de meest succesvolle coaches.”
Drs. Adelka Vendl

Paradoxale interventies
Als provocatieve coach kun je veel meer soorten cliënten aan. Je neem niets voor waar aan. Je daagt de client uit, niet alleen in wat hij zegt maar ook hoé. Opvallend genoeg vindt de client jou juist kundiger, sterker als je dit doet. Je hebt de client immers ‘door’ en daarmee bestempel je je professionaliteit. Als je vervolgens durft in te stappen in dit soort spannende momenten creëer je sneller een doorbraak. Je gaat ervaren dat door provocatief te coachen er meer lucht en ruimte in het gesprek komt. Ook zul je ervaren dat je meer plezier gaat hebben in het coachen én dat het voor de coachee vele malen prettiger is omdat deze ook meer plezier gaat ervaren. Daardoor houd je energie over voor meer klanten en help je klanten beter en sneller. Geen gesleur of last van weerstand want daar maak je korte metten mee. Je bent beter geoutilleerd voor allerlei soorten clienten en jouw coachingsvaardigheden gaan er stappen op vooruit.

En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk…. je zult de opleiding gaan ervaren als één groot persoonlijk ontwikkeltraject! 

Een persoonlijke boodschap van Adelka

Provocatief coachen is niet een zoveelste variant van coachen. Het staat haaks op vele andere methodieken binnen het vak van coaching en tegelijkertijd, als je het goed beheerst, buitengewoon effectief in combinatie met conventioneel coachen. De provocatieve coach treedt niet op als de deskundige die een oplossing weet. In plaats daarvan stimuleert hij vanuit een belangeloze, verwonderde en uitdagende houding de cliënten om hun denken te verbreden. En dat geeft lucht!

Provocatief coachen: meer dan regulier coachen 
Juist omdat het veelal haaks staat op wat je leert tijdens een reguliere coachopleiding. Zijn veel coachopleidingen vooral afgeleid vanuit de Rogeriaanse school (van psychotherapeut Carl Rogers), waarin vooral “volgen” van de cliënt centraal staat. Je door middel van vragen dieper bij de kern probeert te komen. Bij Provocatief Coachen geef je tegengas, ga je “prikkelen en porren”, zodanig dat de ander in beweging gaat komen. Omgekeerde psychologie dus. 

Dit is ook de reden dat er ruime aandacht is voor de praktijk. Je gaat tijdens de opleiding heel praktisch aan de slag. Om direct toe te kunnen passen wat je leert. Om het écht in de vingers te krijgen.

Dagelijks beginnen we gelijk met oefenen in de praktijk. Vanuit de oefening ontstaat als vanzelf de vraag om een theoretisch kader dat na het oefenen volgt. Er is een stevig fundament vanuit de wetenschap.

In deze opleiding wordt gewerkt met veel ‘vooroefeningen’ uit het improvisatietheater waardoor de provocatieve interventies gemakkelijker aan te leren zijn. We richten ons op speelsheid en leerplezier.

Onderdeel van de opleiding provococatief coachen zijn onder andere een persoonlijke intake, een (super creatief) profielwerkstuk, het aanleren van een unieke eigen stijl, een hotline met Adelka en nog veel meer!

Inhoud opleiding

De opleiding bestaat uit 100 studie-uren (contacturen en online-uren) en en is praktisch, van hoge kwaliteit en direct toepasbaar.

Provocatief coachen maakt gebruik van paradoxale interventies. Een unieke mix van humor, uitdaging en warmte.

Blok 1: Uitdagen, contact maken en humor inzetten

Basis elementen (uitdagen, speelsheid, contact en therapeutische humor) worden uitgelegd. De ontstaansgeschiedenis van provocatieve coaching en improvisatie komen aan bod. Verschillen met de gangbare coach methoden worden behandeld. Je krijgt inzicht in wat de provocatieve psychologie inhoudt, welke wetenschappelijke basis er is voor de provocatieve interventies en hoe belangrijk het is om provocatieve interventies niet als trucje in te zetten, maar als een visie.

Over contact
Je kunnen inleven in iemands wereldbeeld en contact maken met je cliënt is geen nieuwe techniek maar een absolute must als je provocatief gaat coachen. Je moet compassie voelen voor je cliënt, maar tegelijk het grappige van zijn probleem kunnen inzien. Als je de opleiding begint met het leren van deze vaardigheid, zorgt het er ook voor dat je een gevreesde beginners valkuil kunt voorkomen: sarcasme met als gevolg het kwijtraken van je klant.

Met provocatief coachen creëer je onvergetelijke ‘moments of meeting”: het echte contact tussen twee mensen.

Wat leer je?

 • Vaardigheden om te improviseren en belangrijke improvisatievaardigheden kunnen inzetten bij cliënt sessies
 • Provocatieve diagnostiek toepassen
 • Identificeren van gedragsblokkers voor gedragsverandering
 • Gangbare paden in het brein te doorbreken
 • Leren omdenken
 • Nieuwsgierige houding zonder belang aannemen
 • Leren om uitspraken te doen en tegenargumenten voor te schotelen aan de cliënt
 • Gebruiken van beelden en de cliënt metaforen ontlokken
 • Verschillende manieren om voordelen van problemen te ontdekken en gebruiken in sessies
 • Tegengas geven in verbinding met gebruik van humor
 • Geschiedenis en de plaats van provocatieve therapie in coaching en therapieland

Over humor
De nadruk in dit blok ligt op het inzetten van therapeutische humor. Hoe doe je dat? Heb ik wel humor en hoe boor ik deze bron aan? Bij therapeutische humor is het uitgangspunt: erkenning van onze menselijke krachten en zwakheden. Doel is om de magische ‘moments of meeting te creëren’ van coach en cliënt, waarbij de ander zich helemaal begrepen voelt en in verbinding. 

Blok 2: Uitdagen en provocatieve technieken

In dit blok leer je naast het gebruik van empathie en humor ook de uitdagingen die het provocatieve coachen zo specifiek maken. Hoge bomen vangen veel wind. Wie provocatief coacht kan verwachten dat zijn/haar cliënt weer in beweging komt en ook tegengas gaat geven. In dit blok leer je hoe je dit kunt interpreteren. Het kunnen kietelen van niet-effectief gedrag brengt verzet met zich mee. De vertraagde werking van het provocatieve coachen komt aan bod. Er is gelegenheid om een dag demonstraties bij te wonen van een collega provocatief coach om meer inzicht te krijgen in verschillende stijlen.

Wat leer je? 

 • Identificeren en uitdagen van metaforen in cliënt sessies
 • Mogelijkheid om provocatief coachen te gebruiken om gevoelens te draaien om de toestanden van de cliënt te veranderen
 • Stemtraining en dramavaardigheden om een krachtigere communicator te worden
 • Mogelijkheid om suggestieve uitspraken te gebruiken om de aandacht van de cliënt te richten
 • Vermogen om metaforen te herkennen en in te zetten bij het verkennen van een probleem
 • Gebruik van cognitieve gedragstherapie om niet-effectieve gedachten op te sporen en om te buigen bij de cliënt
 • Mogelijkheid om hypnose-inductie van 5 minuten te creëren en vast te leggen voor specifieke klantbehoeften
 • De mogelijkheid om alle Farrelly Factoren en provocerende standpunten gemakkelijk te gebruiken, met behulp van het plaagspel en de implicaties van de houding te begrijpen
 • Patronen herkennen bij problematieken en herkennen van patronen in klanten

Blok 3: Vasthouden en integratie met je cliënt

In dit blok leer je alle technieken samen en door elkaar te gebruiken. We werken met echte cliënten waarmee je kunt oefenen. Deelnemers kunnen een eigen cliënt meenemen of UNLP zoekt mee. De cliënt gesprekken zullen met video en/of audio gemonitord worden en je krijgt gerichte feedback.

Een greep uit de onderdelen in blok 3:  

 • Therapeutische en zakelijke toepassingen van provocatief coachen door middel van oefenen met cliënten
 • Vasthouden om met het kernthema te van de cliënt werken
 • Houden van een volledige cliënt-sessie van eerste contact tot vervolgsessies
 • Oefenen met tegengas en weerstand van cliënten 
 • Misinterpretaties leren duiden
 • Durven door te zetten

Provocatief coachen leren bij UNLP

Je wilt jezelf heel graag verder ontwikkelen als mens of professional. UNLP helpt jou daarbij. De opleiding tot provocatief coach geeft je de tools en leert je technieken waarmee het maximale uit het leven haalt. Voor jezelf en de ander.

In korte tijd een extreem effectieve coach worden?

Veel gestelde vragen

Nee. Sterker nog: hoe grappiger je probeert te zijn, hoe moeilijker je het gaat krijgen. Iedereen heeft humor in zich en is een kwestie van dit aanspreken. We gaan het brein losser maken waardoor je op een natuurlijke manier humor kunt gebruiken. Je krijgt handvatten in de vorm van technieken en vaardigheden waarmee je de ander op een speelse manier naar zijn realiteit laat kijken.

Vaak weten cliënten prima wat ze moeten doen om van A naar B te komen. Ga maar na. Als een cliënt wil stoppen met roken, gezonder wil eten of regelmatig naar de sportschool wil gaan. Ingewikkeld? Welnee. We weten allemaal precies wat daarvoor nodig is. De uitdaging zit in het creëren van beweging. Met provocatief coachen versterk je (vergeten) hulpbronnen, laat je je cliënt de situatie vanuit een blind spot bekijken en activeer je de onderliggende energie om te veranderen. Provocatief coachen werkt -ten opzichte van conventioneel coachen- buitengewoon snel en effectief en kan in combinatie met bestaande coachingstechnieken en scholen worden gecombineerd.

Zeker doen! Maar laten we eerlijk zijn. Lezen over sex is iets anders dan het daadwerkelijk doen. Je rijexamen halen doe je ook niet vanuit het theorieboek. En een sportief lichaam krijg je niet door het alsmaar opnieuw lezen van Men’s Health. In de opleiding tot provocatief coach leer je door te doen, veel te oefenen in 1-op-1 oefeningen,  expert begeleiding te krijgen en te kijken naar live demonstraties.

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van coachen in het algemeen. Juist omdat coachen zo toeneemt in populariteit en de vraag naar geaccrediteerde coaches daarmee ook. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar allerlei deelaspecten van provocatief coachen, zoals (gebrek aan) motivatie, weerstand en provocatieve interventies. Een toenemende bron van informatie dus. Daarnaast zijn er de ervaringen van de cliënten die het daadwerkelijk hebben ondervonden en de coaches die het dagelijks toepassen. Ze rapporteren allemaal: provocatief coachen werkt en is buitengewoon effectief in situaties waarin de cliënt van A naar B wil gaan en blijvende veranderingen teweeg wil brengen. Dit wordt bereikt omdat je je cliënt daadwerkelijk mobiliseert door de reeds aanwezige kwaliteiten te versterken.

Dat zou kunnen. Zeker als je niet vaardig bent in de technieken. Maar in werkelijkheid neem je je cliënt juist serieus. Je werkt op het scherpste van de snede. Hoe meer getraind je bent, hoe beter je erin wordt. Je schuurt aan tegen de comfortzone zodat er beweging en groei ontstaat. In de opleiding leer je om je cliënt serieus te nemen en tegelijkertijd provocatief uit te dagen. Je cliënt voelt zich hierdoor juist geen patiënt, maar een volwaardige gesprekspartner.

De technieken die worden gebruikt zijn uniek en anders dan conventioneel coachen. Ben jij het zat om aan mensen te trekken en te sleuren of heb je genoeg van dat geduldig meebewegen en de ander lang zijn verhaal laten doen? Dan is deze vorm van coaching voor jou geschikt.

Inbegrepen

Dit is wat je krijgt bij de opleiding Provocatief Coachen

 • 100 studie-uren, bestaande uit inspirerende opleidingsdagen en online contacturen
 • Uitgebreide syllabus (in zowel e-boek als gedrukte variant)
 • Erkend certificaat
 • Volop mogelijkheden voor intervisiegroep, ook na de opleiding
 • Veel oefenmogelijkheden door de Online Leeromgeving (die ook na jouw opleiding voor je actief blijft).
 • Veel ruimte voor persoonlijke, 1-op-1 begeleiding en mentoring.
 • Inclusief koffie, thee & uitgebreide lunch
 • Variatie aan ervaren en gerenommeerde UNLP trainers en experts
 • Verzekerd van up-to-date inzichten vanuit UNLP en praktische psychologie
 • Levenslang “abonnement” op  trainers en deskundigen van UNLP.
 • Altijd de mogelijkheid om gratis de opleiding opnieuw te volgen. (je betaalt dan alleen de lunch/koffie/thee)

Voor wie

De Post-HBO opleiding Provocatief Coachen kent deelnemers met uiteenlopende achtergronden wat betreft opleiding, leeftijd, interesses en beroepen. De opleiding is bij uitstek geschikt voor 3 doelgroepen: 

Provocatief Coachen, alleen wanneer je als coach écht verschil wilt maken.

1. Voor een ieder die als coach werkzaam is en op een hoger niveau wil gaan coachen
Juist omdat provocatief coachen uitstekend naast iedere willekeurige vorm van (conventioneel) coachen past, is de methode geschikt als je als coach je vaardigheden wil uitbreiden of effectiever wil zijn bij bepaalde cliënten.

2. Voor een ieder die provocatief coachen wil inzetten voor zakelijke doeleinden. 
Wanneer je meer invloed wilt uitoefenen op medewerkers of collega’s, diepgaande verbinding wilt aan kunnen gaan met anderen, andere mensen beter wilt leren begrijpen. Maar ook om teams beter te laten samenwerken en functioneren, productiever te zijn in je werk en meer authentiek leiderschap te tonen. 

3. Trainers en consultants.  Met de opleiding krijg je diepgaand inzicht in de (onbewuste) psychologie van persoonlijke ontwikkeling en leer je om snel en transformationele interventies te doen voor een gezond functioneren van cliënten, deelnemers, medewerkers en patiënten.

Beroepen die veel vertegenwoordigd zijn: leraar, accountant, manager, adviseur, makelaar, teamleider, (huis)arts, psycholoog, fysiotherapeut, accountmanager, directeur, therapeut, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, trajectbegeleider, consulent, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleider, hoofd afdeling, inkoper, redacteur, sales manager, technicus, marketeer.

Toelatingseisen & Accreditaties

Wij zijn dagelijks bezig de kwaliteit van onze opleidingen op een nóg hoger niveau te brengen. Dit komt onder andere tot uiting in de verschillende accreditaties van beroepsverenigingen. Zo is deze opleiding officieel erkend Post-HBO.

Provocatief Coachen is dé methode die je leert om anders te denken over de uitdagingen van jouw coachees.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist voor deze opleiding. De opleiding is open voor iedereen, met verschillende achtergronden in werkervaring en opleiding. Wel heb je tenminste HBO werk- en denkniveau nodig om succesvol te opleiding te kunnen doorlopen. Daarnaast is het een pré als je ervaring hebt met het voeren van één op één gesprekken, dat kan in adviesvorm, coach vorm, begeleiding of als therapeut. Wel is een intakegesprek belangrijk. De doelstelling van het intakegesprek is om te kijken naar je motivatie, je werkachtergrond, of je beschikt over de basis coachvaardigheden en om te achterhalen of deze opleiding is wat jij ervan verwacht.

 

De Post-HBO opleiding tot Provocatief Coach is een intensieve opleiding. Naast de 100 studie-uren zijn er maandelijkse intervisie-bijeenkomsten met collega deelnemers. Ook ben je buiten de opleidingsdagen met de stof bezig.

Veel van de stof kun je direct in de praktijk brengen, in gesprekken die je voert of tijdens observaties die je doet (bijvoorbeeld tijdens een middagje op een terras zitten). Een lijst met aanbevolen literatuur is beschikbaar, maar niet verplicht om de opleiding succesvol te doorlopen. Eenvoudig gezegd ben je, naast de opleidingsdagen, zo’n 3 tot 4 uur per week bewust bezig met de opleidingsstof.

 

De doelstelling van het intakegesprek is om te kijken naar je motivatie, je werkachtergrond, of je beschikt over de basis coachvaardigheden en om te achterhalen of deze opleiding is wat jij ervan verwacht. Verder wordt er kort ingegaan op de inhoud van de opleiding en krijg je gelegenheid om al je vragen stellen. Het is belangrijk om je snel in te schrijven, dat kan via deze link: Intakedagen

Zie je geen beschikbaarheid? Mail dan naar adelka@vendl.nl voor het inplannen van jouw gesprek.

Voor het intake gesprek is verder geen voorbereiding nodig.

Accreditaties

IA-NLP opleiding
ABNLP
logo BGN
EQA Practitioner
nvst logo
VVET logo
vbag accreditatie
Aanmelden
“Door Provocatief Coachen kan je met een andere bril naar problemen kijken”
“Provocatief Coachen heeft me geleerd dat mensen heel veerkrachtig kunnen zijn, en dat mensen meer aankunnen dan we denken”

Download Onze Brochure

Wil je alles nog eens rustig nalezen? Download dan onze brochure.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aanmelden

Locatie:

Landgoed Amsterdam / 's Graveland - Online
13 april 2023
Planning
Trainers
Extra Informatie
€ 4.100

Ook interessant voor jou

Kennismaken

Maak kennis met UNLP instituut

Wil je kennismaken met Adélka Vendl? Of onderzoeken of Provocatieve Psychologie ook iets voor jou is? Kom dan langs tijdens de informatieavond!

Lees meer
Provocatieve Teamtraining

Provocatief werken in groepen

Provocatieve Psychologie werkt perfect als je met groepsdynamische processen bezig bent. Als coach, trainer, consultant of manager…

Lees meer
Provocatief Coachen

2-daagse Workshop Provocatief Coachen

Wil je meer weten over Provocatief Coachen? Maar je hebt niet de tijd voor de uitgebreide opleiding? Check dan Masterclass Provocatief Coachen!

Lees meer

Elke maand worden er nieuwe opleidingen toegevoegd

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

Een weekend vol inspiratie!

Meer rust, energie, geluk en focus op je doelen

2 DAGEN VOL TIPS EN TECHNIEKEN

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND