UNLP

Onze opleidingen gaan gewoon door! Uiteraard hanteren wij hierbij de RIVM-richtlijnen. Lees hier onze laatste updates.

12 juni 2017
Vincent

Familieopstellingen, bewust worden van onbewuste processen

5 mins

Wat zijn familieopstellingen?

Familieopstellingen is een unieke therapeutische techniek waarin je op zoek gaat naar onbewuste processen binnen een familie of gezin. Processen die plaats hebben gevonden in het verleden, maar die bewust of onbewust nog steeds van grote invloed zijn op je alledaagse denken, doen en voelen. Dit kunnen processen zijn uit de familie of het gezin van herkomst, maar ook vele generaties terug. Deze unieke en innovatieve therapeutische methode is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger en doorontwikkeld door onder andere toonaangevende psychiaters en therapeuten.

Hoe werkt de methode van familieopstellingen? 

Een familieopstelling kent vele varianten, maten en soorten. Een typische, “klassieke” familieopstelling vindt plaats via een open inschrijving: iedereen kan zich aanmelden om mee te doen. Vervolgens neemt iedereen plaats in een kring en kun je een thema voorleggen. Nadat de familieopsteller enkele vragen heeft gesteld aan mensen die een thema willen inbrengen, kiest de familieopsteller een persoon om mee te werken, de cliënt. Vervolgens kiest de cliënt de “representanten” die veelal de “rol” krijgen van familielid, zoals een vader, moeder, broer, zus, oom, tante, etc. De representanten worden op diverse plaatsen in de ruimte opgesteld. Dit “veld” dient om meer inzicht te krijgen in de vraag of thema die de persoon heeft ingebracht. De representanten wordt gevraagd te voelen wat ze voelen, spreken op verzoek van de familieopsteller zinnen uit en vertellen wat er gebeurt.  

En dan?

Terwijl de representanten geen kennis hebben genomen van de vroegere situatie in de familie of het gezin, gaan ze zich voelen en gedragen als de “rol” die ze op dat moment aan hebben genomen. Door te luisteren naar de gevoelens van de representanten en te kijken naar de non-verbale signalen van de representanten komt er voor de cliënt stap voor stap meer inzicht en duidelijkheid in de –tot nu toe onbewuste- processen en stromingen in de familie of het gezin. Psychiater Dr. Albrecht Mahr noemt dit het “knowing field”, ofwel het “wetend veld”.  

Wat is het doel van een familieopstelling? 

Conflicten, onopgeloste thema’s of gebeurtenissen in het leven van soms tientallen generaties voor ons hebben –bewust en onbewust- een grote invloed op ons functioneren in het hier en nu. Het doel van een familieopstelling is om de verborgen, onbewuste processen binnen een familie of gezin zichtbaar te maken. Met als uiteindelijk doel dat de onopgeloste conflicten geen invloed meer kunnen uitoefenen op jouw individuele denken, doen en voelen.

Welke thema’s worden er zoal ingebracht?

Als deelnemer aan een familieopstelling kun je een thema of vraag inbrengen. Iets waarover je meer duidelijkheid wilt of meer inzicht in wilt hebben. Vragen over jezelf, relaties die je (niet) aangaat, emotionele problemen of bepaald gedrag waarvan je niet weet waar het vandaan komt of hoe je het kunt oplossen. Maar ook regelmatig terugkerende emoties als boosheid, verdriet of angst, trauma’s of onopgeloste conflicten uit je verleden kun je als vraag of thema inbrengen in een familieopstelling. Veelvoorkomende thema’s zijn dan ook gebrek aan zelfvertrouwen, verlies van een dierbare, een traumatisch (verkeers)ongeluk, fricties tussen kind en ouder(s), alsmede moeite om verbinding aan te gaan met je partner, ouders, collega’s, vrienden of onbekenden.

Wat is het gevolg van een familieopstelling? 

Door een familieopstelling te ervaren krijg je meer inzicht in de oorsprong van huidige problemen, uitdagingen of thema’s waar je mee worstelt. Vervolgens worden emotionele blokkades en patronen “herschikt” zodat er op een natuurlijke wijze meer ruimte komt voor emotionele balans, acceptatie en liefde.  

Is een familieopstelling voor iedereen geschikt? 

Een van de mooie aspecten van een familieopstelling is dat iedere aanwezige er door groeit en bloeit. Of je nu wel of niet actief deelneemt en wel of geen thema inbrengt. Je kunt op 3 niveaus deelnemen aan een familieopstelling. Niveau 1 is door “gewoon” aanwezig te zijn, meer passief en zonder inbreng van een thema of je op te laten stellen als representant. Je observeert en kijkt van een afstand naar het proces tussen cliënt en representanten. Op niveau 2 heb je een meer actieve rol door het zijn van representant. De cliënt kiest jou uit omdat jij hem of haar –bewust of onbewust- doet denken aan zijn of haar vader, moeder, broer, zus, etc. Op niveau 3 breng je actief een thema in. Jij staat centraal in de opstelling, kiest de representanten uit en krijgt direct meer inzicht in jouw thema of vraagstelling. Bij elke familieopstelling heb jij de keuze om meer passief of actief aanwezig te zijn en iedere inbreng wordt gerespecteerd. 

Dr. Vincent van der Burg is medeoprichter van UNLP – Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling en Communicatie. UNLP is een toonaangevend instituut en verzorgt opleidingen en trainingen op het gebied van NLP, familieopstellingen en coaching. De gecertificeerde opleiding NLP Familieopstelling is een unieke en uitgebreide opleiding tot NLP familieopsteller en geeft je de mogelijkheid om diepgaand de onderliggende werkingen processen te ontdekken van familie-  en organisatieopstellingen.

Elke maand worden er nieuwe opleidingen toegevoegd

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

RESERVE A SPOT FOR THE Online Workshop NLP Practitioner

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE INFORMATIEAVOND

Inschrijven voor informatieavond

Met dit formulier schrijf je je in voor een informatieavond van UNLP.

INSCHRIJVEN VOOR DE INFORMATIEAVOND

Inschrijven voor informatieavond

Met dit formulier schrijf je je in voor een informatieavond van UNLP.