UNLP
Over ons

Accreditaties

Accreditaties

Hier vind je de informatie over accreditaties van alle UNLP opleidingen. Bij het selecteren van een NLP opleiding is het van groot belang dat het desbetreffende NLP opleidingsinstituut erkende opleidingen aanbiedt. Dit zijn opleidingen die door toonaangevende externe en onafhankelijke instanties zijn getoetst en akkoord zijn bevonden.

Let op: UNLP biedt opleidingen aan die al dan niet worden erkend door een accreditatie-instelling. Echter, het aanvragen van een accreditatie is altijd een individuele aangelegenheid. Als je jezelf bijvoorbeeld als coach of therapeut wilt aansluiten bij een vereniging vindt de uiteindelijke toetsing altijd plaats door de vereniging (zoals de BATC) zelf. UNLP is dan ook niet verantwoordelijk of betrokken bij deze procedure. Neem altijd contact op met de desbetreffende vereniging voor de toelatingscriteria.

Onderstaand vind je per beroepsvereniging de geaccrediteerde opleidingen.


Houd er rekening mee dat het aanvragen van een accreditatie altijd een individuele aangelegenheid is.

NRTO

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 900 leden.

BGN

BGN is de beroepsvereniging voor gewichtsconsulenten. Aangesloten leden ontvangen van de BGN 15 studiepunten voor het succesvol afronden van de gecertificeerde opleiding NLP Practitioner.

CRKBO

Als toonaangevend opleidingsinstituut is UNLP opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Doordat UNLP is opgenomen in het register bieden wij onze opleidingen BTW-vrij aan. 

IA-NLP

De International Association of NLP is de meest kwalitatieve en strenge NLP-belangenvereniging ter wereld. Het stelt zware eisen aan de trainers die zich aansluiten bij de IANLP. Zo kun je er zeker van zijn dat een trainer die aangesloten is bij de IANLP een langdurig opleidingstraject heeft gehad, veel praktijkervaring heeft als trainer, jaarlijks uitgebreid aan nascholing doet en kwaliteit centraal heeft staan.

Hierdoor ben je verzekerd van het hoogste niveau van NLP opleidingen in Nederland. Het certificaat is daarmee ook op internationaal niveau erkend, van NLP Practitioner tot NLP Trainer.

EQA EMCC

De NLP Coach IANLP opleiding is door de EMCC (European Mentoring and Coaching Council) als EQA-opleidingsprogramma erkend op het EQA-Practitioner niveau. EQA betekent European Quality Award. 

UNLP opleidingen die door de EMCC zijn erkend: NLP Coach IANLP

NVNLP

De Nederlandse Vereniging van NLP (NVNLP) is de grootste en oudste NLP – belangenvereniging van Nederland. De NVNLP heeft als doel de kennis over en kwaliteit van NLP te bevorderen. Het stelt nadrukkelijke kwaliteitseisen aan de NLP instituten voor wat betreft het NLP opleidingscurriculum en ook de didactische vorm waarin de NLP opleidingen worden gegeven. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat onze NLP opleidingen een hoog niveau hebben. Daarnaast is jouw certificaat erkend door de NLP instituten die aangesloten zijn bij de NVNLP.

UNLP opleidingen die door de NVNLP zijn erkend zijn: NLP PractitionerNLP Master PractitionerNLP Coach opleiding (erkend als Post-Master Opleiding door NVNLP) en NLP trainersopleiding.

NVST

De Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) is een professionele beroepsvereniging voor therapeuten die met diverse manuele technieken op het lichaam werken. Alle bij de NVST aangesloten therapeuten zijn geschoolde professionals. De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de NVST bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd.

UNLP opleidingen die door de NVST zijn erkend: NLP PractitionerNLP Master PractitionerFamilieopstelling Basisopleiding, Familieopstellingen met Kinderen en Jongeren, Stephan Hausner en NLP Coach IANLP opleiding (erkend als Post-Master Opleiding).

nvst logo

NRTO

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 900 leden.

VBAG

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze is opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de VBAG erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds door ons als vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. De VBAG is de grootste beroepsvereniging voor complementaire geneeswijzen.

De VBAG erkent de Basisopleiding Familieopstellingen als bij- en nascholing. 

NOBCO

De NLP Coach IANLP opleiding is door de NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches) als EQA-opleidingsprogramma erkend op het EQA-Practitioner niveau. De EQA (European Quality Award)  accreditatie is uitgegeven door de EMCC (European Mentoring and Coaching Council)

UNLP opleidingen die door de NOBCO zijn erkend: NLP Coach IANLP

NOBTRA

De NOBTRA, ook wel de Nederlandse Orde van Beroepstrainers, is de beroepsvereniging voor beroepstrainers. Zij behartigt de belangen van deze trainers die allen werkzaam zijn op het gebied van persoons- en groepsgerichte trainingen.

Schoolleidersregister Primair Onderwijs (PO)

De NLP Practitioner is geaccrediteerd door het schoolleidersregister Primair Onderwijs (PO) voor de professionaliseringsthema’s persoonlijk leiderschap en wildcard en levert 90 PE punten op. 

Elke maand worden er nieuwe opleidingen toegevoegd

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

Een weekend vol inspiratie!

Meer rust, energie, geluk en focus op je doelen

2 DAGEN VOL TIPS EN TECHNIEKEN

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND