Nieuwsgierig naar onze opleidingen? Maar nog niet klaar om in te schrijven? Klik hier voor een adviesgesprek.

Over ons

Accreditaties

Accreditaties

Hier vind je de informatie over accreditaties van alle UNLP opleidingen. Bij het selecteren van een NLP opleiding is het van groot belang dat het desbetreffende NLP opleidingsinstituut erkende opleidingen aanbiedt. Dit zijn opleidingen die door toonaangevende externe en onafhankelijke instanties zijn getoetst en akkoord zijn bevonden.

Let op: UNLP biedt opleidingen aan die al dan niet worden erkend door een accreditatie-instelling. Echter, het aanvragen van een accreditatie is altijd een individuele aangelegenheid. Als je jezelf bijvoorbeeld als coach of therapeut wilt aansluiten bij een vereniging vindt de uiteindelijke toetsing altijd plaats door de vereniging (zoals de BATC) zelf. UNLP is dan ook niet verantwoordelijk of betrokken bij deze procedure. Neem altijd contact op met de desbetreffende vereniging voor de toelatingscriteria.

Onderstaand vind je per beroepsvereniging de geaccrediteerde opleidingen.


Houd er rekening mee dat het aanvragen van een accreditatie altijd een individuele aangelegenheid is.

NRTO

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 900 leden.

BGN

BGN is de beroepsvereniging voor gewichtsconsulenten. Aangesloten leden ontvangen van de BGN 15 studiepunten voor het succesvol afronden van de gecertificeerde opleiding NLP Practitioner.

CRKBO

Als toonaangevend opleidingsinstituut is UNLP opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Doordat UNLP is opgenomen in het register bieden wij onze opleidingen BTW-vrij aan. 

ABNLP

De American Board of NLP is een van de meest kwalitatieve en strenge NLP-belangenvereniging ter wereld. Het stelt zware eisen aan de trainers die zich aansluiten bij de ABNLP. Zo kun je er zeker van zijn dat een trainer die aangesloten is bij de ABNLP een langdurig opleidingstraject heeft gehad, veel praktijkervaring heeft als trainer, jaarlijks uitgebreid aan nascholing doet en kwaliteit centraal heeft staan.

Hierdoor ben je verzekerd van het hoogste niveau van NLP opleidingen in Nederland. Het certificaat is daarmee ook op internationaal niveau erkend, van NLP Practitioner tot NLP Trainer.

EQA EMCC

De NLP Coach IANLP opleiding is door de EMCC (European Mentoring and Coaching Council) als EQA-opleidingsprogramma erkend op het EQA-Practitioner niveau. EQA betekent European Quality Award. 

UNLP opleidingen die door de EMCC zijn erkend: Post HBO Coachopleiding + NLP Coach IANLP

NVNLP

De Nederlandse Vereniging van NLP (NVNLP) is de grootste en oudste NLP – belangenvereniging van Nederland. De NVNLP heeft als doel de kennis over en kwaliteit van NLP te bevorderen. Het stelt nadrukkelijke kwaliteitseisen aan de NLP instituten voor wat betreft het NLP opleidingscurriculum en ook de didactische vorm waarin de NLP opleidingen worden gegeven. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat onze NLP opleidingen een hoog niveau hebben. Daarnaast is jouw certificaat erkend door de NLP instituten die aangesloten zijn bij de NVNLP.

UNLP opleidingen die door de NVNLP zijn erkend zijn: NLP PractitionerNLP Master PractitionerNLP Coach opleiding (erkend als Post-Master Opleiding door NVNLP) en NLP trainersopleiding.

NVST

De Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) is een professionele beroepsvereniging voor therapeuten die met diverse manuele technieken op het lichaam werken. Alle bij de NVST aangesloten therapeuten zijn geschoolde professionals. De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de NVST bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd.

UNLP opleidingen die door de NVST zijn erkend: NLP PractitionerNLP Master PractitionerFamilieopstelling Basisopleiding, Stephan Hausner en NLP Coach IANLP opleiding.

nvst logo

NRTO

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 900 leden.

VBAG

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze is opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de VBAG erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds door ons als vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. De VBAG is de grootste beroepsvereniging voor complementaire geneeswijzen.

De VBAG erkent de Basisopleiding Familieopstellingen als bij- en nascholing en de en NLP Coach IANLP opleiding als vakopleiding. 

NOBCO

De NLP Coach IANLP opleiding en de Post-HBO coachopleiding zijn door NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches) als EQA-opleidingsprogramma erkend op het EQA-Practitioner niveau. De EQA (European Quality Award)  accreditatie is uitgegeven door de EMCC (European Mentoring and Coaching Council)

UNLP opleidingen die door de NOBCO zijn erkend: NLP Coach IANLP en Post-HBO Coach

NOBTRA

De NOBTRA, ook wel de Nederlandse Orde van Beroepstrainers, is de beroepsvereniging voor beroepstrainers. Zij behartigt de belangen van deze trainers die allen werkzaam zijn op het gebied van persoons- en groepsgerichte trainingen.

Ga je op voor heraccreditatie bij de NOBTRA? Onze NLP Trainersopleiding levert je dan 120 PE punten op.

Schoolleidersregister Primair Onderwijs (PO)

De NLP Practitioner is geaccrediteerd door het schoolleidersregister Primair Onderwijs (PO) voor de professionaliseringsthema’s persoonlijk leiderschap en wildcard en levert 90 PE punten op. Om deze punten te verkrijgen, dient er aan het einde van de training een schriftelijke toets afgelegd te worden.

Je geeft bij inschrijving van de opleiding bij de trainers aan dat je opgaat voor de heraccreditatie van het register.


Boekenlijst Schoolleidersregister:

  • Dilts, R. (2008), Coachen vanuit een veelzijdig perspectief.
  • Covey, S.R. (2010), Zeven eigenschappen van effectief leiderschap
  • Van Delft, F. (2004), Overdracht en tegenoverdracht – Fee van Delft
  • Teggelaar, J. (2018), Oplossingsgericht werken met leerlingen.
  • Lingsma, M. & De Brabander, R. (2018), Praktijkboek Teamcoaching, aan de slag.

Hoe toetsen we: 

  • Als schoolleider krijg je voorafgaand aan de opleiding een intakegesprek. Bij deze intake formuleer je voor jezelf een uitdagende opdracht waarvoor je persoonlijke leiderschap en de relevante competenties ingezet kunnen ingezet worden. Gedurende de opleiding hou je een POP-verslag bij als onderdeel van jouw portfolio.
  • Van iedere opleidingsdag hou je een kort en bondig reflectieverslag bij. In dit verslag verwerk je de ontvangen feedback en jouw persoonlijke notities.
  • Gedurende de opleidingsdagen wordt van je gevraagd om actief kennis en inzicht in te zetten en met collega-deelnemers coachingsgesprekken te voeren. Hier krijg je van de trainer persoonlijke feedback op. Aan het einde van ieder opleidingsblok geef je een 1-minuut-presentatie waarin je de kern van het geleerde weet te vatten.
  • De relatie tussen je praktijkervaring en de bestudeerde literatuur is een van de onderdelen van je portfolio. Voorafgaand aan het laatste opleidingsblok lever je jouw portfolio in. Je portfolio wordt besproken met – en beoordeeld door – jouw mentor. In de ochtend van de laatste opleidingsdag presenteer je jouw portfolio in de opleiding.
  • Aan het einde van de opleiding wordt jouw kennis van de geleerde stof mondeling getoetst door jouw mentor.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

Post-hbo INFORMATIEAVOND

Familieopstellingen INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEOCHTEND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEOCHTEND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND