19 oktober 2017
Benjamin

Wat is NLP

NLP IS EEN METHODOLOGIE

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methode op het gebied van communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Het wordt wel gedefinieerd als “de wetenschap die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste processen.”

NLP bestudeert het gedrag van mensen die succesvol zijn. Het is ontstaan in de jaren 70 toen twee jonge wetenschappers, dr. Richard Bandler en dr. John Grinder, mensen bestudeerden die opvallend succesvol waren in hun werkveld. Zo bestudeerden ze onder andere Dr. Milton Erickson (psychiater), Gregory Bateson (antropoloog) en Virginia Satir (gezinstherapeut). Bandler en Grinder gingen op zoek naar structuren die deze mensen succesvol maakten. 

Ze brachten deze structuren onder in modellen en technieken die vervolgens weer konden worden overgedragen aan hen die óók succesvol wilden zijn op dat gebied. Op deze manier werden die structuren doelgericht, snel en effectief aangeleerd. NLP is dus begonnen met de wetenschap van het modelleren van mensen die op het ene of andere gebied succesvoller waren dan anderen.

NLP is een wetenschap die altijd in ontwikkeling is, er worden constant nieuwe modellen en technieken toegevoegd.

NLP IS EEN HOUDING

NLP is een attitude. Het is een houding, een instelling en een gedachtegang waarbij nieuwsgierigheid en experimenteel gedrag centraal staan. 

·       Wat drijft de mens?
·       Hoe kun je je eigen gedrag beïnvloeden?
·       Hoe kun je het gedrag van anderen beïnvloeden?
·       Waarom klikt het met de ene goed en de andere helemaal niet?
·       Hoe komt het dat iemand succesvol is in hetgeen hij of zij doet en iemand anders niet?
·       Waarom gedragen twee personen zich heel anders van elkaar in dezelfde situatie?

NLP IS EEN VERZAMELING TECHNIEKEN

NLP is een verzameling technieken. Technieken die je in staat stellen om effectief te communiceren met jezelf en met anderen. Technieken die je persoonlijke effectiviteit vergroten. NLP biedt concrete handvatten om inzicht te krijgen in het gedrag van onszelf en van de ander en om dit gedrag, indien gewenst, te veranderen.

Ze brachten deze structuren onder in modellen en technieken die vervolgens weer konden worden overgedragen aan hen die óók succesvol wilden zijn op dat gebied. Op deze manier werden die structuren doelgericht, snel en effectief aangeleerd. NLP is dus begonnen met de wetenschap van het modelleren van mensen die op het ene of andere gebied succesvoller waren dan anderen.

NLP is een wetenschap die altijd in ontwikkeling is, er worden constant nieuwe modellen en technieken toegevoegd.

NLP IS COMMUNICATIE

Hoe kwam het dat de experts zo goed waren in hun communicatie? Hoe kwam het dat zij zintuiglijk scherper waren dan mensen in hun omgeving? Dat ze met ieder persoon in gesprek konden treden. Dat ze transformationele veranderingen konden doorvoeren. 

Richard Bandler en John Grinder onderzochten op heel efficiënte en praktische wijze hoe mensen aan hun gedrag, gedachten en gevoelens kwamen. Welke gedachten tot succes leidden en welke juist niet. Ze onderzochten onbewuste strategieën over hoe wij onszelf bijvoorbeeld motiveren. Vanuit al deze onderzoeken werden praktisch toepasbare technieken, modellen en vaardigheden gemaakt. 

Wil je meer over NLP leren? En hoe NLP toe te passen? Bij NLP gaat het over de hoe-vraag. Hoe kom jij tot een bepaald gedrag. Hoe kom je tot bepaalde gedachten. Hoe reageer je in gesprekken. En hoe kun je dit effectiever doen. Als je weet HOE je tot dit resultaat komt, dan kun je het ook veranderen! Immers, inzicht is één van de sleutels tot verandering! 

NLP, de kracht van datgene wat jij gelooft: 
overtuigingen! 

Gedrag kun je zien. Gedachten kun je horen. Emoties kun je voelen. Overtuigingen daarentegen zijn veelal onbewust. En dat is onder andere wat ze ook zo krachtig maken. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Ze zijn op een bepaald moment in je leven ontstaan. Door de opvoeding. Door ervaringen in je leven. Door het lezen van boeken of maken van reizen. En ze hebben invloed op alles wat je doet, denkt, en voelt. Hoe jij over jezelf denkt. Wat je van anderen vindt. Wat je denkt te kunnen en niet te kunnen. Wat je bereikt in dit leven of juist niet. Het wordt bepaald door je overtuigingen.

Onze overtuigingen ontstaan veelal in de kindertijd, waarin we volop open staan voor de suggesties van anderen. We krijgen de overtuigingen overgedragen -verbaal en non-verbaal- van mamma en pappa, ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes, leraren, televisie en reclame. We nemen ze over zonder het zelf echt door te hebben. We nemen ze over zonder echt kritisch te beseffen of ze wel zo functioneel zijn. of ze wel weerspiegelen wie we zijn of willen zijn. En we nemen ze mee tot aan de dood. Of totdat we geconfronteerd worden met overtuigingen die ons tegenhouden om te zijn wie we willen zijn. Om te doen wat we eigenlijk willen doen.

Wat geloof jij over jezelf?

In de loop van duizenden jaren hebben we als mens allerlei geavanceerde psychologische mechanismen ontwikkeld die ervoor zorgen dat we onze overtuigingen in stand houden of zelfs extra bewapenen. Deze onbewuste processen stellen ons in staat om te overleven -fysiek en psychologisch-. Om ons veilig te voelen en zware tijden te kunnen doorstaan. Als we denken dat de wereld een slechte plek is, dan zorgt ons systeem ervoor dat al onze -veelal onbewuste- gedachten, gevoelens en gedrag zich hierop aanpassen. Je doet, denkt en voelt heel anders dan iemand die denkt dat de wereld een feestje is. Onbewust passen we ons hierop aan en -hoe graag we dit soms ook willen- ons bewustzijn kan hierin niets veranderen. Bewust zou je willen denken dat “je het waard bent”, maar als je een diepgewortelde overtuiging hebt dat je “waardeloos bent”, dan helpt een rationele beredenering je niet in het verhelpen van die belemmerende overtuiging. Ratio en gevoel zijn als het ware aparte compartimenten.

Kun je datgene wat je gelooft veranderen?

En hoe zeer die psychologische mechanismen ons ook helpen om veilig te zijn, we willen als mens meer dan alleen maar veiligheid. We zijn er om te groeien en te bloeien. Om het maximale uit onszelf te halen en ons Zelf zelfs te overstijgen. Dat is waar persoonlijke en spirituele ontwikkeling over gaat. Het bewust worden van allerlei onbewuste processen.

Overtuigingen zijn niets anders dan mentale constructies. Mentale associaties die we hebben gelegd met onszelf, anderen of situaties. Laat ik uitleggen wat ik hiermee bedoel. Als ik het onderwerp “sport” aansnijd, dan kan ik 10 mensen opzoeken die sport verschrikkelijk vinden. Ik kan ook 10 mensen vinden die sport helemaal geweldig vinden. Het zegt dus niets over sport, maar alles over de mentale constructie die wij hebben gemaakt ten aanzien van sport. Onze mening over sport wordt gecreëerd door ervaringen uit het verleden: de opvoeding die je hebt gehad, rolmodellen uit je omgeving of gebeurtenissen die je hebben geraakt. Het goede nieuws van dit alles is dat het mentale constructies zijn en we ze dus kunnen veranderen. We moeten alleen weten hoe. 

Veranderen van beperkende overtuigingen: ga op zoek naar wat je wél wilt, niet naar wat je niet wilt. 

Om succesvol te veranderen heb je allereerst een doel nodig. Als je namelijk geen doel hebt, hoe weet jij dan waar je naartoe gaat bewegen. Laatst had ik iemand in een training en ik vroeg aan deze persoon: “Wat kom je hier doen?” en haar reactie was “Ik wil niet meer depressief zijn”. Waarop ik haar vroeg: “En wat zou je dan wel willen?” “Ja,…..ik wil me niet meer de hele dag zo lusteloos voelen, zo ellendig.” Maar was dat de vraag die ik haar stelde? Nee. Ik vroeg haar wat ze wel wilde, niet wat ze niet wilde. En dat is een groot verschil. Ik liet haar uitpraten tot ze klaar was en haar wederom de vraag stelde: Wat wil je wel? Lichtelijk geïrriteerd wilde ze opnieuw haar bandje gaan afspelen, totdat ik haar onderbrak en uitlegde dat er een groot verschil is tussen wat je niet wil en wat je wel wilt. 

Negen van de tien mensen die bij mij in coaching komen, en zeker de mensen die al bij een psychotherapeut of psycholoog lopen, die zijn heel goed in het omschrijven van dat wat ze niet willen. In keurige medische of psychiatrische bewoordingen kunnen ze duidelijk maken wat ze precies mankeren en wat er gerepareerd moet worden. In therapie of in de dagelijkse omgang met onszelf of anderen zijn we opgevoed in te praten wat we niet willen. Maar hoe kun je nu bereiken wat je wilt als je alleen maar bezig bent met wat je niet wilt? Alsof je een middagje wilt gaan winkelen, maar je weet alleen naar welke winkels of steden je vooral niet wilt gaan. Of je zoekt naar een nieuwe partner, maar je let alleen op die mannen of vrouwen die je niet wilt.

Een effectieve manier om je beperkende overtuigingen te veranderen is je bewust te worden, dat je op zoek gaat naar hetgeen je wel wilt. Hoe wil je wel over jezelf denken? Wat zou wel je willen? Wat wil je -in je mooiste dromen- bereiken in je leven?

Bepaal wat je wel wilt in je leven en je zult ontdekken dat je meer en meer dat gaat bereiken wat je wilt bereiken. 

5 vaardigheden die je leert in een (goede) NLP opleiding 

Vaardigheid 1: Ontdekken en veranderen van onbewuste overtuigingen

Gedrag kun je zien. Gedachten kun je horen. Emotie kun je voelen. Overtuigingen daarentegen zijn veelal onbewust. En dat is het onder andere wat ze ook zo krachtig maken. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Ze zijn op een bepaald moment in je leven ontstaan. Door de opvoeding. Door ervaringen in je leven. Door het lezen van boeken of maken van reizen. En ze hebben invloed op alles wat je doet, denkt, en voelt. Hoe jij over jezelf denkt. Wat je van anderen vindt. Wat je denkt te kunnen en niet te kunnen. Wat je bereikt in dit leven of juist niet. Het wordt bepaald door je overtuigingen. Gelukkig zijn overtuigingen slechts mentale constructies en dus kun je ze veranderen. Met de juiste mentale (NLP) technieken. Je moet alleen weten hoe. In een NLP Practitioner opleiding leer je dit snel, duidelijk en blijvend.

Vaardigheid 2: Opruimen van slechte herinneringen 

Jouw gedachten en gevoelens in het heden zijn veelal gebaseerd op herinneringen en gebeurtenissen uit je verleden. Met positieve, krachtige herinneringen is dit heel goed. Maar hoe nuttig is het om allerlei negatieve gedachten te hebben die situaties in het heden en toekomst negatief beïnvloeden? Is het niet eens tijd om af te rekenen met je verleden om de vrijheid te creëren om jouw toekomst in te richten zoals jij dat wilt? In een NLP Practitioner opleiding ga je de invloed van negatieve herinneringen wegnemen. Niet de herinnering zelf, maar de invloed –zeg maar de emotionele lading- die de herinnering heeft op je huidige gedrag, gevoel en gedachten.

Vaardigheid 3: Wegnemen van negatieve interne stem

Onze interne stem is enorm krachtig. Een uitstekende manier om jezelf naar beneden te halen. Het recept voor weinig zelfvertrouwen? Praat regelmatig negatief tegen jezelf en vooral voor belangrijke gebeurtenissen. Gegarandeerd voel je je angstig, onzeker of depressief. Wat je regelmatig zegt tegen jezelf ga je op den duur geloven. Wat je ook zegt. Een interne dialoog is als een goede vriend. Als het positief tegen je praat, dan kan ‘ie je bijvoorbeeld opbeuren en ervoor zorgen dat je je goed voelt of iets toch gaat doen waar je weerstand bij ervaart. Maar als deze goede vriend negatief praat, dan is het als een wolf in schaapskleren. Elk woord, elke zin en elke dialoog die deze goede vriend uitspreekt wordt gezaaid in je onderbewuste. En je onderbewuste neemt het voor waar aan. In de NLP Practitioner opleiding leer je om je negatieve stem uit te zetten. En weer aan te kunnen zetten wanneer je deze nodig hebt.

Vaardigheid 4: Ontwikkelen van positieve emoties

Emoties zijn de drijvende kracht die de kwaliteit van ons leven bepaalt. Emoties zijn het meest krachtige in ons menselijk systeem. We kunnen rationeel nog zoveel willen, voorstellen en bedenken, maar onze emoties bepalen uiteindelijk waar we naar toe gaan, wat we bereiken en wat onze blokkades zijn. In een NLP Practitioner opleiding leer je om positieve emoties als rust, kracht en zelfvertrouwen te ontwikkelen, zodat je je kunt voelen zoals je je wilt voelen en zijn wie je wilt zijn.

Vaardigheid 5: Aanleren van succesvol gedrag

Hoe zou jij je willen gedragen in bepaalde situaties? En hoe is dat nu? Hoe zou het zijn als jij vol zelfvertrouwen, balans of innerlijke rust een sollicitatiegesprek kan ingaan, een spetterende presentatie voor een volle zaal kunt geven of jouw favoriete sport excellent kunt uitvoeren? Een kernvaardigheid binnen NLP is het zogeheten “modelleren” waarin je leert om succesvol gedrag in kaart te brengen en in jezelf te integreren. Welk gedrag dan ook. Als iemand anders het kan, kan jij het ook. Je moet alleen weten hoe.

5 meest gestelde vragen over NLP en meer..

Vraag 1: Hoe groot is de ideale NLP groep?

Bij sommige instituten – vooral in het buitenland – zit je veelal met enkele honderden mensen in een NLP (Master) Practitioner opleiding. Veel, vooral kleinere instituten, zijn er trots op dat hun weekendopleidingen kleine groepen van 6 tot 8 deelnemers hebben. Zowel een groep van 100 als van 6 is verre van ideaal. Het nadeel van een kleine groep tijdens een langere opleiding is dat je met veelal dezelfde mensen aan het oefenen bent en je vaardigheden op een bepaald moment afvlakken en niet meer verder ontwikkelen. Na een aantal weekenden of opleidingsblokken wil je juist meer afwisseling hebben.  In een groep van 100 of meer is er nauwelijks persoonlijk contact mogelijk met de trainer(s) wat bij een (Master) Practitioner opleiding wel een must is. Een ideale groepsgrootte voor NLP (Master) Practitioner Weekendopleiding is vanaf 12 tot maximaal 40. Er is in zo’n groepsgrootte voldoende interactie, variatie en groepsdynamica. Een vuistregel: Let er op dat voor elke 10 deelnemers er 1 begeleidende NLP coach of assistent-trainer aanwezig is. Voor 20 deelnemers dus 2 coaches, voor 30 deelnemers 3 coaches, etc. 

Overigens, in een NLP Practitioner Intensief opleiding waarbij je bijvoorbeeld 18 dagen intensief met elkaar bezig bent is dit anders. Hier volstaat een groep vanaf 8 deelnemers uitstekend. De omgang is intensief en een kleinere groep is dan juist veelal prettig en intiem. 

Vraag 2: Wat is NLP?

NLP is een verzameling van mentale technieken die je kunt inzetten voor allerlei doeleinden. Bijvoorbeeld om beperkende overtuigingen om te zetten in versterkende overtuigingen, om je emoties beter onder controle te krijgen, en om angsten zoals spreken in het openbaar tegen te gaan. Ik weet nog heel goed dat ik een spreekbeurt op school moest houden. Ik werd al zenuwachtig bij de gedachte alleen dat ik voor de hele groep moest praten.  En wat zei mijn moeder: doe alsof alle mensen in de klas, inclusief de meester, naakt zijn ! Een hele eenvoudige en effectieve techniek die ik als klein kind van mijn moeder meekreeg. NLP is in de jaren 70 bedacht door Richard Bandler en John Grinder en sindsdien zijn er honderden uitermate effectieve mentale technieken ontwikkeld om uiteindelijk meer vrijheid te creëren in hoe je je voelt, wat je denkt en hoe je wilt zijn.

Vraag 3: Is NLP therapie?

Nee, NLP is geen therapie. Je kunt er wel typische therapeutische problemen mee oplossen. NLP is bedoeld voor mensen die willen groeien en ontwikkelen. NLP betekent vrijheid. Vrijheid om te kiezen of je boos wordt om die ene vervelende collega of familielid of dat die persoon je juist rust geeft of kracht. Vrijheid om te kiezen of je angstig wordt als je een presentatie moet houden of dat het je juist zelfvertrouwen of energie geeft. Vrijheid om je te voelen zoals je wilt, vrijheid om je te gedragen zoals je wilt en vrijheid om te zijn wie je wilt zijn. Kortom: vrijheid om je doelen en dromen te volgen en te bereiken. Dat is NLP en dus voor iedereen geschikt die zichzelf wilt verbeteren.

Vraag 4: Kun je een voorbeeld geven van een NLP-techniek?

Het kunnen volgen en interpreteren van oogbewegingen is een typische NLP techniek. In de practitioner opleiding word je uitermate bekwaam in het observeren van anderen. Oogbewegingen vertellen je of iemand tegen zichzelf aan het praten is, terugdenkt aan gebeurtenissen in het verleden of juist niet. Op deze manier kun je goed aansluiten bij de leefwereld van de ander. Ook kun je er bijvoorbeeld achter komen dat iemand liegt of niet: zie je iemand naar linksboven kijken (vanuit jezelf gezien), dan weet je dat het verzonnen is.

Vraag 5: Leer je echt wat er wordt beloofd?

We leven in een tijd waarin er veel mogelijk is. Heel veel. 100 jaar geleden moest je nog zeker 3-5 jaar in psychoanalyse om van een spinnenfobie af te komen. Tegenwoordig hoef je niet meer met een fobie te blijven rondlopen. Elke dag worden er in NLP opleidingen keer op keer mensen in 10 minuten van hun fobie af geholpen. Een beperkende overtuiging als “Ik ben het niet waard” is tegenwoordig met geavanceerde mentale technieken om te zetten in een overtuiging “Ik mag mezelf zijn. Ik ben het waard.” De impact van traumatische ervaringen uit het verleden kun je significant verminderen en zelfs wegnemen met NLP technieken als de Trauma Techniek of NLP Tijdlijnen. Langzaam maar zeker komen meer en meer mensen tot de ontdekking dat ze niet overgeleverd zijn aan hun gedachten en gevoelens, maar dat je deze zelf kunt beïnvloeden. Je moet alleen weten hoe. Dat leer je in een NLP opleiding.

Wat kunnen NLP trainers jou leren? 

Zoals je inmiddels wellicht weet is NLP een uitdagende manier om jezelf te ontwikkelen. NLP ligt ten grondslag aan succesvol gedrag en communicatie. Het kan zijn dat je zelf al bezig bent met oefenen met NLP of je hebt NLP-boeken gelezen, maar dat je twijfelt om een professionele opleiding of workshop te gaan volgen. Ben je benieuwd wat NLP trainers jou nou echt kunnen leren? Lees dan dit artikel van UNLP.

Waarom een NLP opleiding volgen door erkende NLP trainers?

Het zelf bezig zijn met NLP vereist doorzettingsvermogen en zelfkennis. Je moet in staat zijn om zelf echt goed in de spiegel te kijken, wat lastig kan zijn zonder professionele hulp van buitenaf. Bovendien kan het erg veel tijd kosten om NLP onder de knie te krijgen, zeker wanneer je niet op de juiste manier bezig bent met NLP.

Om jou te helpen heeft UNLP, een gerenommeerd NLP opleidingsinstituut, unieke opleidingen opgezet waarmee jij specifieke onderdelen op het gebied van NLP onder de knie kunt krijgen. UNLP heeft jarenlange ervaring op het gebied van persoonlijke groei, ontwikkeling en communicatie. Daarnaast krijg je bij UNLP te maken met NLP trainers die het uiterste uit jezelf kunnen halen, zodat jij NLP in je privé en zakelijke leven op de gewenste manier kunt toepassen.

WAT KAN IK LEREN VAN NLP TRAINERS? – VOORBEELDEN

NLP trainers leren jou om bewust om te gaan met gevoelens en gedrag van jezelf en van anderen. Je krijgt grip op emoties, denkbeelden en je gedachtegang. Hierdoor leer je om beter te communiceren op zowel privé gebied als op professioneel gebied. Voorbeelden van wat een NLP trainer jou kan leren zijn:

 • Het oplossen van problemen uit je verleden.
 • Het bereiken van doelen in de toekomst.
 • Het vergroten van je zelfvertrouwen.
 • Het uitoefenen van invloed op je eigen leven en dat van anderen.
 • Het sneller oplossen van conflicten, zowel privé als zakelijk.
 • Het succesvol doorvoeren van veranderingen.
 • Het beter begrijpen van jezelf en anderen.
 • Het oproepen van een positieve stemming.
 • Het vergroten van je zelfvertrouwen.
 • Het verbeteren van je intieme en zakelijke relaties.
 • Het snel overwinnen van je angsten.

Meer over de geschiedenis: hoe NLP begon

NLP is ontstaan in de jaren 70 van de vorige eeuw uit de samenwerking tussen drie professors. John Grinder en Richard Bandler zijn de bekendste van de drie. Ze bestudeerden werk van succesvolle therapeuten: 

 • Frits Perls: grondlegger Gestalttherapie
 • Virginia Satir: heel begaafde gezinstherapeute. Ze was steeds weer in staat uiterst ingewikkelde gezinsproblemen op te lossen die anderen onbehandelbaar achtten. Ze deed iets unieks, maar wist niet hoe.
 • Milton Erickson: dit was een wereldberoemde hypnotherapeut. Hij was zeer succesvol en hij kon uitmuntend contact opbouwen.

NLP is niet iets totaal nieuws. Bandler en Grinder wilden de gedragspatronen en vaardigheden van begaafde therapeuten in kaart brengen en overdraagbaar maken voor anderen. Dit heet modelleren. Ze hielden zich niet bezig met theorieën, maar ze construeerden praktische modellen. 

Ook was er een diepgaande bijdrage van Gregory Bateson, antropoloog. Hij schreef over communicatie, systeemtheorie en psychotherapie (vooral bekend door zijn theorie over ‘double binds’ bij schizofrenie). Bandler en Grinder noemden hun ontdekkingen: ‘NLP’.

Dus, samengevat: wat is NLP?

Samenvattend kunnen we NLP als volgt uitleggen:

 • Een manier om bewuster te worden van onbewuste processen en om deze naar boven te halen, zodat je deze kunt veranderen.
 • Een serie van mentale technieken.
 • Een handleiding voor je hersenen.
 • Breintraining.
 • Onderzoeken hoe mensen hun ervaring filteren door taal en zintuigen: de structuur van de subjectieve ervaring.
 • Modelleren: leren van mensen met bijzondere vermogens.
 • Meer inzicht in je bewuste en onbewuste binnenwereld.
 • Een communicatietechnologie: goed contact maken met anderen.


LEER VAN ONZE NLP TRAINERS OP 3 NIVEAUS

Met UNLP opleidingen kun je leren van onze trainers op 3 niveaus. Je kunt starten op beginnersniveau met de Practitioner opleidingen, waarbij je een krachtige basis van NLP leert. Je kunt ook onze Master Practitioner voor gevorderden volgen, wanneer je NLP al beheerst. Daarnaast kun je NLP leren op specialistisch niveau, met bijvoorbeeld een NLP Coachopleiding of Familieopstellingen opleiding of de NLP Trainersopleiding.

Tijdens je opleiding is er voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding door je NLP trainer. Ook na je opleiding krijg je professionele begeleiding om voor een optimale integratie en toepassing van NLP te zorgen. Kortom: onze NLP trainers zijn er voor jou om je zo goed mogelijk te begeleiden met NLP op het door jou gewenste niveau.