17 oktober 2017
Candice

Kalibreren

2 mins

KALIBREREN/ ZINTUIGLIJKE WAARNEMING
Zoals je hebt gezien in het communicatiemodel, nemen we de wereld niet waar zoals die is. Met andere woorden; de externe gebeurtenis is niet gelijk aan de interne voorstelling en hetgeen we via woorden naar buiten brengen. Alles wat wij waarnemen is dus een interpretatie. De wereld zien zoals die is – zonder deze te filteren met je eigen generalisaties, vervormingen en weglatingen – begint met zintuigelijke scherpzinnigheid. 

Observatie zonder interpretatie
Kalibreren is een ander woord voor ‘ijken’. Het is een belangrijke vaardigheid binnen NLP. Een goed opgeleide NLP Practitioner heeft geleerd hoe zij het contrast kan waarnemen tussen een toestand vóór en de toestand na een NLP interventie. Op deze manier kan de NLP Practitioner vaststellen of er tussentijds iets is veranderd. Kalibreren betekent dat je zeer gedetailleerd minimale non-verbale signalen kan observeren zonder te interpreteren. 

Kalibreren is niet eenvoudig. Het gevaar bestaat namelijk dat je eigen invullingen doet. Om goed te kalibreren moet je gedurende lange tijd observeren. Wanneer soortgelijk gedrag vaker voorkomt, kun je concluderen dat de persoon kennelijk dezelfde bijbehorende emotionele toestand ervaart. Bijvoorbeeld: een rode kleur van woede, verandering in ademhaling als men liegt, ‘tevreden’ versus ‘ontevreden’. 

NON-VERBALE INDICATOREN
Lichaamstaal en lichaamsbewegingen zijn uitstekende indicatoren voor wat er werkelijk in iemand omgaat en wat iemand werkelijk bedoelt. Tijdens het observeren kun je letten op: 

  • verandering vochtigheidsgraad gelaat
  • verandering ademhaling
  • gelaatskleur
  • lipgrootte
  • spierspanning
  • trilling oogleden
  • hoek hoofd/lichaam
  • verandering toon, tempo, timbre
  • pupilverwijding 

De veranderingen zijn niet altijd eenvoudig waarneembaar. Ze zijn vaak zeer minimaal en worden daarom minimal cues genoemd. Kalibreren functioneert als test van de communicatie. Aan de persoon met wie je communiceert kun je zien of er nog sprake is van rapport of dat je het verbroken hebt.