26 september 2017
Benjamin

Afbakening

2 mins

AFBAKENING  

Afbakening is noodzakelijk als iemand niet zijn eigen plek inneemt, maar bijvoorbeeld die van de ouder (verticaal) of die van een broer/zus (horizontaal). Het is dan noodzakelijk de lidmaatschaps- en leiderschapsgrenzen opnieuw vast te stellen: de ouder is de leider en het kind is, samen met de andere kinderen, lid.

Als een kind de rol van een ouder overneemt verliest het zijn rol als kind, raakt het respect voor de ouder kwijt en krijgt een verantwoordelijkheid die niet bij hem hoort. Systemisch gezien is er dan sprake van een verstrikking. Haar vader was veel afwezig en haar moeder vaak ziek. Onbewust had ze zich op de plek van haar vader, naast haar moeder genesteld. Ook als haar vader er wel was, was zijn rol niet nodig; dat werd voor hem gedaan. Toen er na de scheiding een nieuwe man in huis kwam werd het spannend. Ze voelde zich verdreven door een concurrent. Dat knalde dus regelmatig. Zowel haar moeder als haar zus waren loyaal aan haar. Pas in de opstelling werd dit zichtbaar en konden de juiste grenzen opnieuw worden afgebakend. 

Het doel van de afbakening is:

  • – Herstellen van verticale en horizontale grenzen
  • – Innemen van de eigen plek
  • – Dragen van eigen verantwoordelijkheid
  • – Herstellen van respect voor de ouders