5 oktober 2017
Benjamin

Change Personal History – Zo gaat deze NLP-techniek (stap voor stap)

4 mins

Wil je de stappen van de NLP-techniek ‘Change Personal History’ opzoeken? Hoe kun je deze techniek het beste uitvoeren? In dit artikel staan alle stappen uitgelegd.

Wat is het doel van de NLP-techniek ‘Change Personal History’?

Met de techniek: ‘Change Personal History’ kun je hulpbronnen toevoegen aan vroegere probleemsituaties. Situaties waarin die hulpbronnen ontbraken. Je doet dat wanneer iemand in het hier-en-nu nog steeds hinder ondervindt van een belemmerende ervaring. Meestal bestaat het ongemak uit steeds terugkerende onprettige emoties.

Hoe gaan de stappen van ‘Change Personal History’?

Stap 1: roep de belemmerende gevoelens op in het hier-en-nu.

Laat de cliënt daartoe teruggaan naar de laatste keer dat hij die gevoelens had. Anker deze belemmerende gevoelens: anker X. Test anker X kort.

Stap 2: gebruik anker X als zoekanker

Activeer anker X. Laat de cliënt met het daaraan gekoppelde gevoel teruggaan in de tijd…”Wanneer heb je dit gevoel eerder ervaren?” Nu komen bij de cliënt specifieke herinneringen omhoog. Maak hiervan een lijstje. Geef iedere zo herinnerde situatie een (code)naam. Ga door tot de cliënt de vroegste herinnering aan dit gevoel gevonden heeft. De cliënt gaat dus gedissocieerd terug in tijd en ruimte (alsof hij/zij bladzijden terugslaat uit het plakboek van zijn/haar leven)

Stap 3: laat het zoekanker los

Nadat er drie tot vijf ervaringen zijn geïdentificeerd en benoemd, wordt het anker losgelaten. Breng cliënt terug in het hier en nu.

Deel 2

Stap 4: identificeer een hulpbron

Vraag de cliënt om een hulpbron te identificeren die het jongere zelf zou helpen in die ervaringen uit het verleden, zodat de cliënt zich goed kan voelen over zichzelf. Test de ecologie: is dit bevredigend? Wat zijn de bezwaren hierbij? Kalibreer het probleemoplossende effect van de hulpbron(nen).

Stap 5: anker de hulpbron

Vraag de cliënt om geassocieerd in de ervaringen van deze hulpbron in zijn/haar leven te gaan, de gevoelens te herbeleven en te ankeren.

Stap 6: houd de hulpbron-anker vast

Stap 7: geef de hulpbron aan de jongere zelf (gedissocieerd)

Leid de cliënt door het verleden naar de ervaring die het dichtst bij de geboorte ligt. Laat de cliënt gedissocieerd kijken naar een moment, tien minuten voor de ervaring plaatsvindt. Zeg tegen de cliënt bijvoorbeeld: “Kijk naar je jongere zelf in dat stilstaande beeld, voordat de jongere zelf de situatie gaat beleven. Geef op een liefdevolle manier je jongere zelf de hulpbron en alle info die nuttig is, zodat jouw jongere zelf dadelijk op vermogende manier door de gebeurtenis kan gaan. Kijk hoe je jongere zelf zich voelt nu hij/zij een hulpbron en informatie heeft gekregen van zijn/haar liefdevolle oudere zelf”

Stap 8: laat de film lopen (gedissocieerd)

“Laat de film lopen van je jongere zelf in die gebeurtenis. Kijk hoe je jongere zelf zich op een meer vermogende manier gedraagt en hoe de reacties van de andere betrokkenen daardoor veranderen. Als de gebeurtenis in de film ten einde loopt, kom je terug tot tien minuten voor de gebeurtenis.”

Stap 9: herleef de situatie als je jongere zelf (geassocieerd)

“Stap in je jongere zelf, herleef de situatie geassocieerd, met de vermogende hulpbron ter beschikking.”

Stap 10: herleef alle drie tot vijf ervaringen (geassocieerd)

Leid de cliënt op deze manier door alle drie tot vijf ervaringen die geïdentificeerd en benoemd zijn in deel I, zodat hij/zij zich goed kan voelen over zichzelf in elke ervaring.

Let op: de cliënt kan geen andere mensen of externe gebeurtenissen in zijn/haar omgeving veranderen.

Stap 11: Laat de hulpbron-anker los.

 Breng de cliënt terug naar het hier en nu.

Stap 12: Stem af op de toekomst.

“Denk aan toekomstige situaties van het type X.” Kalibreer.