Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

26 september 2017
Vincent

De werking van het geweten

3 mins

De werking van het geweten

De werking van het geweten is de belangrijkste bijdrage van Bert Hellinger aan het systemisch werk. Hij heeft ontdekt dat er verschillende gewetens bestaan: het ‘persoonlijke geweten’ dat voelbaar is, het en tot slot het ‘spiritueel geweten’, dat beide andere gewetens overstijgt. Het geweten staat in dienst van onze behoefte om ergens bij te horen en het bindt ons aan personen en groepen die belangrijk of zelfs noodzakelijk zijn voor ons bestaan.  

In het familiesysteem speelt het groepsgeweten, een geweten waaraan we gebonden zijn. Hier gaat het over: erbij horen en in stand houden. Daarin spelen wetten en regels van het familiesysteem, die bewust of onbewust worden doorgegeven. Zo krijgen we een wereldmodel aangereikt met opvattingen over goed en kwaad.

Ons persoonlijk geweten speelt in op de wetten van het groepsgeweten. Dat is een aanpassing die nodig is om te overleven. Als we ons daar niet aan houden ontstaat een gevoel van schuld en van disloyaliteit. Als we volgens het groepsgeweten handelen geeft dat een gevoel van onschuld; een goed geweten; we horen erbij. We gaan allemaal naar dezelfde kerk of stemmen altijd links/rechts/midden.  

1.      Het persoonlijk geweten:
Het bewuste persoonlijke geweten bindt ons aan onze groep: aan onze familie, onze geboortestreek, onze cultuur, onze godsdienst, onze taal en ons land. Het bindt ons ook aan ons werk, aan onze collega’s en de organisatie waar we deel van uitmaken. Het persoonlijke geweten stuurt door middel van gevoelens van schuld en onschuld.   

2.      Het collectieve geweten:
Dit geweten werk onbewust, in dienst van het systeem als geheel. De functie van het collectieve geweten is om het voortbestaan van het systeem als geheel te waarborgen. Daarbij gaat het systeem als geheel, vóór het individu. Het gaat over binding, ordening en balans.  

3.      In het collectieve geweten geldt:
-niemand mag worden uitgesloten
-alles en iedereen hoort erbij
-ouderen hebben meer rechten dan jongeren
-jongeren zijn niet verantwoordelijk voor ouderen

Het integreren van deze wetten opent de weg naar: 

4.      Het spiritueel geweten:
Het spiritueel geweten overstijgt het persoonlijk- en het groepsgeweten. Dit geweten maakt mensen los van de voorschriften en regels binnen hun gezin van herkomst, familie, godsdienst en cultuur. Het verruimt hun persoonlijk geweten. Het kan gezien worden als die laag waarop er geen polariteiten meer bestaan. Er is geen goed of kwaad. Niets of niemand wordt buitengesloten. Het spiritueel geweten werkt inclusief: ieder mens behoort tot het grote geheel.   

Als coach is het vooral belangrijk kennis te hebben van het groepsgeweten van je eigen familie en jouw plek daarin. Als dat groepsgeweten (dus van jouw familie van herkomst) bijvoorbeeld is belast met ‘pijn’ of ‘verdriet’ zal het lastig zijn om los te laten, om eruit te stappen. Loyaal blijven staat dan gelijk aan onschuld; disloyaal aan schuld.