Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

26 september 2017
Hashim Jarmohamed

Dynamiek Triangulatie

2 mins

Dynamiek: Triangulatie

Triangulatie is een verstoring van de rangorde. Iemand is op de plek van de hiërarchische laag erboven gekomen, vaak in een conflictsituatie midden tussen de betrokkenen in. Of als ‘plaatsvervanger’ voor iemand die in die laag (onbewust mentaal) afwezig lijkt te zijn. In het dagelijks leven ervaart de cliënt dit vaak als een rol van bemiddelaar.  

Wanneer we binnen een familiesysteem spreken van triangulaties, is iemand terecht gekomen op de laag van de ouders. Het kind voelt dat één van de ouders (mentaal) niet helemaal aanwezig is en vult deze plek (onbewust) op, om maar een compleet systeem te hebben. Of de ouders hebben de neiging om uit elkaar te gaan, of maken ruzie. Het kind komt ‘ertussen’. Het kind neemt de verantwoordelijkheid voor de relatie van de ouders en kan zo geen kind zijn. Én het kind ontwikkelt hiermee kwaliteiten om mét en ín allerlei conflictsituaties om te gaan. 

Vragen om triangulatie op het spoor te komen:
·       Word je weleens in situaties gezogen, waar je eigenlijk niet(s) mee te maken hebt?
·       Wordt je weleens in conflicten getrokken als bemiddelaar?
·       Laat je je weleens verleiden tot iets dat je liever niet wilt?
·       Zijn je collega’s wel een jaloers omdat je makkelijk met een hogere laag omgaat?
·       In je familie (voor mannen): was je meer een vaderszoon of moederszoon (getrianguleerd)?
·       In je familie (voor vrouwen): was je meer een vadersdochter (getrianguleerd) of moedersdochter?