Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

26 september 2017
Vincent

Dynamieken en hun oplossingsrichtingen

2 mins

De drie basisprincipes van Binding, Ordening en Balans werken in alle sociale systemen. Dynamieken vormen het hart van de systemische coaching. Het herkennen van de wezenlijke dynamieken is wezenlijk voor het vinden van oplossingsruimte. ‘Droog’ oefenen kan door bijvoorbeeld de dynamieken in je op te nemen en te voelen wat de innerlijke bijbehorende oplossing is. Vervolgens kun je navoelen wat het effect van een oplossende uitspraak is op die beweging. En hoe er misschien iets in gang gezet kan worden.  

Met dynamieken wordt bedoeld:


· Welke mogelijkheden of beperkingen ontstaan er wanneer aan de drie basisprincipes wel of geen recht wordt gedaan? 

· Een dynamiek is een patroon van relaties of posities tussen leden van een systeem. Het gaat dus meer om wat er zich tussen de leden afspeelt, dan wat er zich in de leden afspeelt. 

· De functie van een dynamiek is om iets aan het licht te brengen, dat verband houdt met het voortbestaan van het gehele systeem. Het heeft dus een signaalfunctie; het draagt als beweging de zorg voor het voortbestaan van het hele systeem in zich, ook al is een dynamiek voor de betreffende individuen in het systeem pijnlijk.  

· De ‘waarheid’ is een term die we gebruiken voor datgene dat aan het licht wil komen. Een feit, een gebeurtenis, waarbij:
-iets of iemand verloren is gegaan of is buitengesloten
-een schuld is ontstaan
-een ordening verstoord of omgedraaid is 

Die waarheid is de bron van de dynamiek, verbonden met de oorspronkelijke gebeurtenis en de primaire gevoelens. Daarom kunnen ervan hieruit oplossingen gevonden worden. Mensen die gevangen zitten in een dynamiek, zijn verbonden met overgenomen gevoelens en daarmee zijn geen oplossingen mogelijk.

Terwijl de cliënt over zijn of haar probleem vertelt, kan de coach zich openen en zich afvragen waarvoor, voor wát, dit probleem een oplossing is. Want mogelijk is dat, wat de cliënt als probleem ervaart, een uiting van de compensatie van het systeem voor iets dat geen plek kreeg, in onbalans raakte, of waarbij de ordening verstoord werd.

Het herkennen van dynamieken geeft de sleutel om een patroon te openen. Het maakt het mogelijk om dat, wat er in het systeem gestold raakte, te erkennen, zodat het weer kan stromen.