UNLP

Onze opleidingen gaan gewoon door! Uiteraard hanteren wij hierbij de RIVM-richtlijnen. Lees hier onze laatste updates.

7 augustus 2020
Vincent

Familieopstelling: de relatie met je ouders ontdekken en versterken

5 mins

De relatie met je ouders kun je ontdekken en versterken via een familieopstelling. Hoe je naar je ouders kijkt, bepaalt je relatie met hen. Hoe sterker je je verzet om op je ouders te lijken, des te duidelijker wordt de gelijkenis. Misschien nog niet als je 21 bent, maar dit ontwikkelt zich zeker in de loop van je verdere leven. De gelijkenis is net als een elastiekje. Hoe verder je het in je jonge jaren uitrekt om afstand te creëren, des te sterker springt het later terug.

Systemische inzichten: Waarin lijk jij op je ouders?

Wanneer je op iemand anders lijkt, ontdek je een verbinding. Of je nu wilt of niet, de ander wordt meteen een stuk sympathieker wanneer er overeenkomsten zijn. Omgekeerd geldt: om iemand niet aardig te vinden, moet je hem of haar  anders zien dan jezelf. Denk hierbij maar eens aan het geweld dat zich voordoet in oorlogen tussen verschillende groepen of culturen. Conflicten laaien gemakkelijk op wanneer je in de ander niet iemand ziet die is zoals jij.

Je kunt er zeker van zijn dat  je meer overeenkomsten met je vader en moeder hebt, dan je tot nu toe bewust hebt opgemerkt. Bijvoorbeeld eigenschappen of overtuigingen die je met hem of haar deelt en die je als zwakheden of gebreken ziet. Juist deze overeenkomsten wijs je op jongere leeftijd vaak af.  In de pubertijd maak je je los van je ouders en worden er overtuigingen gevormd als ‘zoals jullie het doen, ga ik het zeker niet doen”, of “ik ben echt heel anders”.  Met deze afweer echter, wordt ook de gelijkenis weergegeven. Die neem je onbewust over, ook al denk je bewust dat je het anders doet of anders bent dan je ouders.

Je bent voor 50% je vader en voor 50% je moeder. Als je een van je ouders afwijst, wijs je daarmee ook een deel van jezelf af.

Waarom lijk je op je ouders?

In de eerste plaats is dit natuurlijk genetisch bepaald, zowel je uiterlijk als innerlijk. Je bent voor 50% je vader en voor 50% je moeder. Als je een van je ouders afwijst, wijs je daarmee ook een deel van jezelf af. Daarnaast is er binnen families een soort van trouw. Een onbewuste loyaliteit van kinderen ten opzichte van hun ouders en verdere familie. Vanuit deze loyaliteit en verbondenheid gaan volwassen kinderen vaak meer op de ouders lijken dan ze zelf voor mogelijk houden. Onbewust zijn er houdingen en patronen opgepikt, die versterkend dan wel belemmerend kunnen werken.

De relatie met je ouders verbeteren

Een goede relatie met je ouders staat niet vast, maar is iets dat altijd kan groeien. Hoe het contact met je ouders nu ook is, zelfs wanneer  een ouder  is overleden, kan de relatie verduidelijkt en veranderd worden. We dragen namelijk de innerlijke beelden van onze (overleden) ouders met ons mee, met daarbij onze beleving, die we aan deze beelden gekoppeld hebben.  De eerste stap naar een (nog) betere relatie met je  ouders is om meer overeenkomsten te ontdekken. Een visualisatie maakt het mogelijk om je innerlijke beleving te onderzoeken en de relatie een nieuwe impuls te geven.

Familieopstelling Visualisatie:

Oefening: contact maken met je vader (of moeder) en het uitspreken van gelijkenis en loyaliteit.

Sluit je ogen en visualiseer je vader  of moeder. Neem alle tijd die je nodig hebt om jezelf open te stellen en sta jezelf toe dat het beeld zich kan ontvouwen. Mee kunnen gaan met wat zich aandient vraagt om een samenspel van een open hart en een open wil. Vertrouw op de inzichten en antwoorden die deze oefening bij jou naar boven brengen.

Kijk aandachtig naar  hem of haar. Merk op wat de afstand tussen jullie is. Is er gevoelsmatig een betere afstand mogelijk? Dichterbij? Of wat meer afstand? Wanneer je ruimtelijk iets verandert, word je dan gewaar wat deze veranderingen bij jou teweegbrengen.

Hoe gaat het nu met je vader of moeder? Welke relatie onderhoud je met hem of haar, als volwassen kind? Waar bewonder je hem of haar om? Waar erger je je aan? Wat doet je goed? Wat voor spanningen zijn er? Neem rustig de tijd om je innerlijke beelden te ervaren.

Misschien kun  je zeggen: “ik ben hetzelfde als jij”. Spreek deze zin langzaam uit en laat de woorden bij je jezelf binnenkomen en naklinken.  Geven de woorden spanning of ontspanning,  is het aangenaam of onaangenaam?

Vervolgens kun je experimenteren met zinnen als:

  • “Ook al verzet ik mij ertegen, ik ben jou en je … (noem bijv een bepaalde gewoonte, karaktereigenschap, of kenmerkende uitspraak van je ouder) … trouw”.
  • “Ik doe het net als jij”.
  • “Ik draag het met me mee – uit liefde” (wanneer je ‘liefde’ te zwaar vindt, kun je zeggen – “omdat ik je kind ben”.

Word je gewaar wat de zinnen bij je teweegbrengen, hoe ze jullie relatie beïnvloeden. Hoe gaat het nu met je na deze visualisatie? En met je vader of moeder?

Waarom deze oefening

Door de beelden ten volle onder ogen te zien en zonder voorbehoud te nemen zoals ze zijn, maak je van binnen ruimte voor acceptatie, liefde en mededogen. Het geeft mogelijkheden voor een volgende stap in je leven. Echt vrij maak je je juist door je te verbinden. Dat lukt het best als je je bewust bent van de band met je ouders en er actief vorm aan geeft.

Wil jij meer weten over familiesystemen?

Er is veel wat je te weten kunt komen over familiesystemen. Zowel voor jezelf als persoonlijke ontwikkeling, als voor professionele ontwikkeling, voor coaches, docenten, trainers, therapeuten. Iedereen bevindt zich in een familiesysteem. En dit systeem beïnvloedt het leven. Meer weten over familieopstellingen? Neem dan contact op met Student Support voor meer informatie en een passend advies. Of bezoek eens een Familieopstelling Informatieavond waar je al jouw vragen kunt stellen over de verschillende systemische opleidingen.

Vincent van der Burg, NLP Trainer
"Vincent is één van de twee oprichters van UNLP. Zijn passie is het ontdekken van nieuwe trends op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. "

Elke maand worden er nieuwe opleidingen toegevoegd

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

RESERVE A SPOT FOR THE Online Workshop NLP Practitioner

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE INFORMATIEAVOND

Inschrijven voor informatieavond

Met dit formulier schrijf je je in voor een informatieavond van UNLP.

INSCHRIJVEN VOOR DE INFORMATIEAVOND

Inschrijven voor informatieavond

Met dit formulier schrijf je je in voor een informatieavond van UNLP.