Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

30 september 2017
Vincent

Familieopstellingen: Ben je vrij om eigen weg te gaan?

4 mins

Specialisatie familieopstellingen voor kinderen en tieners is om inzicht te krijgen vanuit de systemische methodiek op de problematiek van het kind. Om zo balans terug te brengen voor het kind en het gezin. Tijdens de opleiding ga je werken met de nieuwste inzichten en technieken.

Wat ze ook doet, hoe hard ze ook werkt, steeds opnieuw heeft ze het gevoel dat het niet genoeg is. Er is een onrust in haar die maakt dat ze niet werkelijk uit de verf komt. Ze heeft al langer aan dit thema gewerkt, maar wat ze ook doet, de onrust komt terug. Ze zou graag ‘de dingen een andere plek te geven’ en verlangt naar meer rust en vrijheid in haar leven.

###psystemisch perspectief naar te gaan kijken. Met systemisch wordt hier bedoeld: de invloed van het grotere geheel op het individu. De geschiedenis van onze familie heeft invloed op wie we zijn en hoe we functioneren. Onze manier van denken, overtuigingen en gedragspatronen worden niet alleen gevormd vanaf onze geboorte en vanuit onze eigen persoonlijkheid, maar vinden vaak hun oorsprong in ons familiesysteem. Als we systemisch gaan kijken, worden persoonlijke vragen of problemen in verband gebracht met personen of gebeurtenissen uit het familiesysteem.

Ze is het tweede kind van haar ouders.

In het gezin werden vijf kinderen geboren, van wie er twee zijn overleden; haar tweelingzusje en het op één na jongste broertje. In de opstelling staan de drie kinderen tegenover hun ouders. De twee overleden kinderen staan bij de moeder. De representant van de cliënt heeft de positie ingenomen van het oudste kind. Ze staat in de kinderrij niet op haar eigen plek en maakt zich groter dan ze in werkelijkheid is. Ze kijkt strak naar haar moeder. De sterke binding met haar moeder wordt zichtbaar.

Als kind nemen we overtuigingen en waarden over van onze ouders. Maar ook emoties als verdriet, boosheid, angst. Of verantwoordelijkheden die niet bij ons horen. In het leven van deze cliënt was er het verdriet van haar moeder, die twee kinderen verloor en niet overweg kon met dit immense verdriet. Haar dochter voelt het verdriet van haar moeder haarfijn aan en zegt innerlijk tegen haar: ‘mama, niet verdrietig zijn, ik zorg wel voor je.’ Ze neemt hiermee een taak op zich die ze onmogelijk kan vervullen.

Familieopstellingen – Een systemische binding

Een systemische binding is niet zo gemakkelijk te herkennen, aangezien het niet zichtbaar en voelbaar is. De verborgen binding kan zo sterk zijn dat je niet écht je eigen weg kan bewandelen. Als er omstandigheden zijn die het leven van één persoon in de familie beïnvloeden, heeft dit invloed op de andere leden van het systeem. Dit komt omdat ernstige gebeurtenissen, zoals niet genomen rouw, iemand buitensluiten, oorlog, ziekte, armoede etc., die een (voor-)ouder treffen, gevolgen hebben voor de latere leden van die familie. Deze gebeurtenissen kunnen aandacht gegeven worden tijdens familieopstellingen.

Bert Hellinger

###a href=”http://www.unlpleeromgeving.nl//nlp-begrippen-en-technieken/bert-hellinger-grondlegger-familieopstellingen/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-mce-href=”Bert” class=”redactor-linkify-object”>http://www.unlpleeromgeving.nl… Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, stelt dat ieder mens in staat is te dragen wat van hem of haar is. Ook al is dat soms een zware rugzak. Maar, als je naast je eigen rugzakje ook iets voor een ander familielid draagt, dan kan het teveel worden. De kans bestaat dat jij weer een deel van jouw last doorgeeft aan een ander. Zo ontstaat er een patroon in een familie, waarin van generatie op generatie iets wordt doorgegeven – bijvoorbeeld iets dragen voor een ander.

Kinderen neigen onbewust tot overname

Kinderen neigen dus onbewust tot overname van wat bij hun ouders of de voorgaande generatie hoort. Deze lasten dragen we als volwassene onbewust met ons mee. Iets dragen voor een ander ondermijnt onze levenskracht. Het kan zich uiten in symptomen als: moeilijk grenzen aan kunnen geven, moeite hebben om doelen te behalen, geen keuzes kunnen maken, chronische klachten enz. Wanneer je onvoldoende (h)erkent, verwerkt en accepteert hoe het was in jouw familie, blijf je op diep niveau vastzitten aan de patronen uit jouw familiesysteem. Dit kan je als belemmeren om werkelijk je eigen leven te leven.

###i

Systemisch werken is een prachtige manier om inzicht te krijgen in de kracht en dynamieken van het (oorspronkelijke) gezin. In de ###a href=”http://www.unlpleeromgeving.nl//opleiding/nlp-familieopstelling-basismodule/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer” data-mce-href=”NLP” class=”redactor-linkify-object”>http://www.unlpleeromgeving.nl… Familieopsteller basis ervaar je de kracht van opstellingen leer je de basisvaardigheden om zelfstandig met familieopstellingen te werken. Na de basismodule is verdere specialisatie mogelijk in de Verdiepingsmodule: systemisch coachen, werken met kinderen, teams en organisaties.