17 oktober 2017
Benjamin

Herkaderen – afzwakken intensiteit

HERKADEREN WOORDENLIJST
afzwakken intensiteit

VERLAMMENDVERSTERKEND
absurdèvernieuwend
afgewezenèaan het leren
afgewezenèover het hoofd gezien
afgewezenèondergewaardeerd
afgewezenèniet begrepen
angstigèeen beetje bezorgd
angstigèin contact met je gevoel
bangèopgewonden
bang èleergierig
bangèongemakkelijk
beledigdèniet begrepen
beschaamdèzelfbewust
depressiefèkalm voor de actie
depressiefèniet onder controle
doodmoeèaan het opladen
doodmoeèhangerig
doodmoeèvoldaan
doodsbenauwdèuitgedaagd
droevigèmijn gedachten aan het ordenen
te drukèenergiek
te drukèstaat midden in het leven
eenzaamèter beschikking
eenzaamètijdelijk alleen
furieusèknorrig
furieusèhartstochtelijk
gapenèontspannen
gefrustreerdèuitgedaagd
gefrustreerdègefascineerd
geïrriteerdègestimuleerd
gespannenèdruk bezig
gespannenèenergiek
gierigèzuinig
hatenèvoorkeur geven aan
jaloersèbenijden
kapotètegenslag
kwaadèontstemd
kwaadèsikkeneurig
luièontspannen
luièenergie aan het verzamelen
mislukkingèfeedback
mislukkingèaan het leren
mislukkingènieuwe informatie
moeilijkèuitdagend
nee zeggen (tegen iemand anders)ja zeggen (tegen jezelf)
nerveusègezonde spanning
ongeduldigènieuwsgierig
ongeduldigèverwachtingsvol
overvolèruime animo
overweldigdèuitgedaagd
pijnlijkèongemakkelijk
stomèaan het ontdekken
stomèaan het leren
teleurgesteldèandere verwachtingen
troepègezonde chaos
twijfelenèweloverwogen keuze maken
verwardèaan het leren
verwardèklaar voor de volgende fase
verlorenèzoekende
vervelendèspontaan