Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

17 oktober 2017
Vincent

Herkaderen – afzwakken intensiteit

1 min

HERKADEREN WOORDENLIJST
afzwakken intensiteit

VERLAMMENDVERSTERKEND
Niet..Maar..
absurdvernieuwend
afgewezenaan het leren
afgewezenover het hoofd gezien
afgewezenondergewaardeerd
afgewezenniet begrepen
angstigeen beetje bezorgd
angstigin contact met je gevoel
bangopgewonden
bangleergierig
bangongemakkelijk
beledigdniet begrepen
beschaamdzelfbewust
depressiefkalm voor de actie
depressiefniet onder controle
doodmoeaan het opladen
doodmoehangerig
doodmoevoldaan
doodsbenauwduitgedaagd
droevigmijn gedachten aan het ordenen
te drukenergiek
te drukmidden in het leven
eenzaamter beschikking
eenzaamtijdelijk alleen
furieusknorrig
furieushartstochtelijk
gapenontspannen
gefrustreerduitgedaagd
gefrustreerdgefascineerd
geïrriteerdgestimuleerd
gespannendruk bezig
gespannenenergiek
gierigzuinig
hatenvoorkeur geven aan
jaloersbenijden
kapottegenslag
kwaadontstemd
kwaadsikkeneurig
luiontspannen
luienergie aan het verzamelen
mislukkingfeedback
mislukkingaan het leren
mislukkingnieuwe informatie
moeilijkuitdagend
nee zeggen (tegen iemand anders)ja zeggen (tegen jezelf)
nerveusgezonde spanning
ongeduldignieuwsgierig
ongeduldigverwachtingsvol
overvolruime animo
overweldigduitgedaagd
pijnlijkongemakkelijk
stomaan het ontdekken
stomaan het leren
teleurgesteldandere verwachtingen
troepgezonde chaos
twijfelenweloverwogen keuze maken
verwardaan het leren
verwardklaar voor de volgende fase
verlorenzoekende
vervelendspontaan