Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

26 september 2017
Vincent

Het Genogram

3 mins

Het Genogram
Een genogram is een overzicht van het familiesysteem. Het vormt vaak een eerste stap waarbij iemand zich meer bewust wordt van zaken uit zijn/haar familiesysteem; zoals te vroeg gestorven leden, de eerste liefde van zijn ouders, het uitsluiten van familieleden en dergelijke.

Zowel de levende als de dode familieleden worden vermeld, de generatie van de vraaginbrenger zelf, zijn eventuele partner en kinderen, de vraaginbrenger als kind tussen zijn broers en zussen en de generatie van zijn/haar ouders en grootouders. 

Vanuit systemisch oogpunt zijn alle karakteristieken die de vraaginbrenger gebruikt om zijn familieleden te beschrijven – bijvoorbeeld ‘mijn grootvader had veel aanzien of mijn moeder was chaotisch’ niet van belang. Wel van belang zijn antwoorden op de vraag of er familiegeheimen bestaan, zoals fraude, incest of mishandeling. 

Nadat het genogram op papier is gezet dient een mondelinge toelichting van bijzondere gebeurtenissen om een totaaloverzicht van het familiesysteem te verkrijgen. 

Let bij het maken of bespreken van het genogram op de houding van de cliënt ten opzichte van het systeem. Gebeurt het met respect of vanuit minachting? Verwarring is vaak een teken dat de cliënt zich iets afvraagt. Het maken van een genogram helpt de invloed van de systeemdynamiek op de cliënt in beeld te brengen.
 

Een aantal vragen kan helpen om feiten boven tafel te krijgen:  

·       Welke plek neemt de cliënt in het systeem in?
·       Wie wordt uitgesloten?
·       Is er een familiegeheim?
·       Wie werd genegeerd of niet geëerd?
·       Hebben er belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden?
·       Heeft de vader of moeder een eerdere grote liefde gehad?
 

Instructie voor het maken van je genogram:

Symbolen en codes voor het ‘ik’: ‘bron van de verzamelde gegevens’ Het genogram wordt gemaakt vanuit de persoonlijke beleving van de werkelijkheid, in dit geval de werkelijkheid van familierelaties. In het genogram wordt dit aangegeven door een dubbel vierkantje of dubbel cirkeltje, als symbool voor de man of vrouw die het genogram maakt. Ofwel een vierkantje of cirkeltje met ‘ik’ erin geschreven. 

Symbolen en codes voor het aangeven van persoonsgegevens

Een scheiding kan verduidelijkt worden door:
een / door de lijn die de personen en hun persoonsgegevens met elkaar verbinden = breuk, feitelijke scheiding of // door de lijn die de personen en hun persoonsgegevens met elkaar verbinden 

= wettelijke scheiding

Ook de jaartallen kunnen genoteerd worden:

Symbolen en codes voor het aangeven van afstamming
De chronologie van de leeftijden loopt van links naar rechts.
Bij een gehandicapt kind plaatst men een lijn onder het vierkant of de cirkel. 

Symbolen en codes voor het aangeven van samenlevingsvormen en systemen

De samenwonende leden van het systeem worden omlijnd. Uit de symbolen en codes die je gebruikt hebt voor het aangeven van persoonsgegevens blijkt nu hoe dit samenlevingssysteem (niet langer meer) is samengesteld.

Symbolen en codes voor het aangeven van de kwaliteit van relaties Maatschappelijke veranderingen, de kwaliteiten of intensiteit van de relaties zijn gemakkelijk aan te brengen door gebruik te maken van andere symbolen of aanduidingen (stippellijn, gekartelde lijn… maar het kan ook met sterretjes, kleuren…).