Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

26 september 2017
Vincent

Het nemen van het Lot

2 mins

HET NEMEN VAN HET LOT
Het nemen van het lot is evenzo zwaar als mooi. Het leven geeft nou eenmaal niet altijd alles wat we zouden willen wensen: geluk, gezondheid, succes. Dat moeten we accepteren. Respect voor het grotere geheel waarin we leven en aannemen van het lot is nodig.

Door het lot te nemen beseffen we dat er meer is dan alleen onze eigen, beperkte, leefsituatie en wat onze plek daarin is. Het biedt weer perspectief om het leven vol te kunnen leven. 

Een zwaar lot, bijvoorbeeld bij een ongeluk met een dodelijk slachtoffer, zorgt ervoor dat de cliënt verbonden blijft met de gebeurtenis en/of het slachtoffer. Mogelijk ziet hij het steeds terug, draait de film steeds opnieuw af.  Door het lot te nemen wordt voorkomen dat het een noodlot wordt, dat de cliënt ‘er onderdoor’ gaat.  

Het doel van ‘het nemen van het lot’ is

·       het beseffen dat er een groter geheel is
·       het kennen van je plek
·       het aannemen van het leven zelf

Het wordt gebruikt in geval het noodzakelijk is onder ogen te moeten zien wat er is: het is zoals het is.