Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

11 oktober 2017
Danja

NLP communicatiemodel

4 mins

Het NLP communicatiemodel is een belangrijk uitgangspunt binnen NLP. Het geeft de structuur van de subjectieve waarneming weer. Het geeft daarmee antwoord op de vraag: “Hoe is het mogelijk dat verschillende mensen eenzelfde gebeurtenis op een andere wijze interpreteren, opslaan en naar buiten brengen?”

De Filters

De kern van dit model wordt gevormd door de zogeheten filters. Uiteindelijk hebben deze filters invloed op de stemming van iemand en op het uiteindelijke gedrag dat de persoon vertoont.

Dit model geeft inzicht op de vraag: waarom doen mensen wat ze doen?

Filtering vindt plaats op verschillende manieren. In de eerste plaats fungeren de zintuigen als fysieke filters. Er zijn namelijk grenzen aan wat zintuigcellen kunnen waarnemen. Zo kan een mens alleen geluiden waarnemen met een frequentie tussen de 4 en 20 duizend Hz. Alles wat daar buiten valt horen we niet.

Een andere manier van filtering vindt plaats door selectie van de informatie. We beschikken over een verzameling instrumenten (overtuigingen, waarden, criteria) die bepalen welke informatie relevant is en welke niet. Hierbij speelt taal een belangrijke rol. We organiseren onze ervaringen met behulp van taal.

Welke filters kennen we?

Ieder mens heeft een unieke waarneming van de wereld. De “echte” werkelijkheid (externe gebeurtenissen) bevat veel meer informatie dan we daadwerkelijk kunnen bevatten. Ons beeld is klein vergeleken met het totaal beeld. Voortdurend zijn we informatie aan het weglaten, vervormen en generaliseren door middel van onze filters.

Filter: tijd, ruimte, materie en energie

Dit is één van de meest onbewuste filters. Einstein toonde aan dat deze begrippen zeer relatief zijn en per situatie verschillende waarden hebben. Denk bijvoorbeeld aan een trein die met 100 kilometer per uur voorbij een perron rijdt. Voor de persoon die op het perron staat, is de trein een zeer snel bewegend voorwerp. Voor degene die in een andere trein zit die gelijktijdig over een ander spoor met dezelfde snelheid meerijdt, zal het lijken of diezelfde trein stilstaat. Met deze theorie toonde Einstein dat de zintuiglijke waarneming van de mens niet (altijd) een volledige en correcte weergave is van de werkelijkheid. Denk ook maar eens aan de verschillende belevingen die mensen hebben van een kwartier. Of koud en warmte. Ga zo maar door.

Filter: taal

Met behulp van taal geven we betekenis aan externe gebeurtenissen en geeft het ons het vermogen om deze te structureren. Onze taal stuurt onze waarneming. Hoe groter het taalvermogen, hoe meer verfijning je kunt aanbrengen in de structurering van de buitenwereld. 

Filter: herinneringen en beslissingen

Beslissingen die we in het verleden hebben genomen en herinneringen die we hebben opgeslagen, vormen een belangrijke filter voor de informatie die we weglaten, vervormen of generaliseren. 

Filter: metaprogramma’s

Deze worden ook wel de ‘sorteerstijlen’ genoemd, omdat ze bepalen hoe we informatie sorteren. Het zijn patronen in hoe iemand denkt, voelt en waarneemt en komen tot uiting in verbaal en non-verbaal gedrag. 

Filter: waarden

Wat vind je belangrijk in het leven?  Waar streef je naar en wat drijft je? Waarden sturen je gedrag op veelal onbewust niveau en zijn daarmee één van de filters. Waarden motiveren je om iets wel of niet te doen en achteraf evalueren ze of je tevreden bent met het proces of resultaat. Iemand die als waarde ‘gezondheid’ heeft zal regelmatig bewegen, gezond eten en niet roken en vertoont daarmee ander gedrag dan iemand die deze waarde niet hoog heeft zitten. 

Filter: overtuigingen

We hebben oneindig veel overtuigingen en deze overtuigingen hebben een onbewuste invloed op hoe we ons voelen en gedragen. Het is algemeen bekend dat als je gelooft dat je iets kunt, je het ook echt kan. Als je gelooft dat je iets niet kunt of onmogelijk is, dan is het vaak ook geen mogelijkheid voor jou. Krachtige overtuigingen zijn een goede vriend, beperkende overtuigingen een onbekende vijand.  

Filter: attitudes

Iemands attitude is sterk gekoppeld aan waarden en overtuigingen. Een attitude is ook wel een geheel van waarden en overtuigingen in een be