Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

14 juni 2017
Marieke

Wat leer je tijdens de NLP Practitioner?

6 mins

NLP Practitioner worden, hoe doe je dat?

Wanneer je de beslissing neemt om meer van NLP te kennen en kunnen, zijn er meerdere mogelijkheden om dit doel te bereiken. Zo kun je ervoor kiezen om eerst wat boeken te lezen over NLP. Er is veel geschreven over NLP. Je kunt er ook voor kiezen om eens een gesprek aan te gaan met NLP-ers, zoals een NLP Coach of NLP Trainer. Door het contactformulier in te vullen kun je vrijblijvend en informeel zo’n gesprek aangaan. Besluit je om een opleiding te volgen, dan is een NLP Practitioner opleiding een goede eerste stap. Het is het eerste niveau waarop je begint als NLP-er en waar je de basisvaardigheden, concepten en modellen leert die essentieel zijn om jezelf NLP-er te kunnen noemen.

Wat leer je in een NLP Practitioner opleiding?

Een NLP Practitioner opleiding is een unieke opleiding. Een opleiding die je kennis, vaardigheden en toepassingen meegeeft om in te zetten in je professionele en privé leven. Concreet, krachtig en effectief. Denk aan het verwijderen van beperkende overtuigingen, het beter en sneller contact maken met anderen of het inzetten van gewenste gevoelens (denk aan zelfvertrouwen, kracht of rust) waar en wanneer je wilt. Om maar enkele onderwerpen op te noemen. In een NLP training leer je op zowel bewust als onbewust niveau en zul je merken dat leren snel, makkelijk en transformerend kan zijn. Sommige mensen volgen een NLP opleiding om zich als coach (verder) te ontwikkelen. Voor anderen is een NLP opleiding puur voor persoonlijke ontwikkeling. In een goede NLP opleiding komt er een aantal onderwerpen aan bod. Zie hier een greep uit de onderwerpen:

 • Rapport: maken en behouden van snel en diep contact en betrokkenheid
 • Synchronisatie van verbale en non-verbale communicatie : match, mismatch, backtrack, sort by self, sort by other
 • Representatiesystemen herkennen bij anderen en bewust inzetten: visueel, auditief, kinesthetisch, olfactorisch, gustatief
 • Oogbewegingen: herken interne processen bij anderen d.m.v. oogbewegingen
 • Predikaten : ontdekken en herkennen van taalpatronen bij jezelf en anderen
 • Observeren en kalibreren : ontwikkelen van een zeer scherp observatievermogen
 • Gedachten en emoties : herken en speel in op gedachten en emoties bij anderen
 • Neutraliseren van ongewenste emoties zoals woede, angst, verdriet, onrust.
 • Metamodel : het zuiveren, preciseren van je taalgebruik zoals: generalisaties, distorties, etc. Het stellen van de juiste vragen op de juiste momenten.
 • Milton model : hypnotisch taalgebruik. Gebruik taal om anderen (positief) te beïnvloeden
 • Interne communicatie : ontdekken en veranderen van je interne communicatie
 • Submodaliteiten: jouw interne werkelijkheid bepaalt in grote mate je gedrag, gedachten en gevoelens
 • Index computation : verdeling van aandacht in 3 delen: interne processen (gedachten), extern gedrag en interne gemoedstoestand (emoties/gevoelens).
 • Fysiologie van de vermogende staat
 • Associatie-dissocatie
 • Zelfankering
 • Herkaderen : veranderen van de betekenis van een ervaring
 • N-stapsherkadering : Het opheffen van automatismen, slechte gewoonten, steeds weerkerend onnuttig gedrag
 • Ruimtelijke herkadering
 • Verbale herkadering
 • Hulpbronnen : een gewenste emotie zoals zelfvertrouwen, zelfrespect of kracht leren oproepen op elk moment wanneer jij wilt.
 • Automatische ongewenste emoties neutraliseren, oude ankers neutraliseren .
 • Change personal history : je persoonlijke geschiedenis veranderen.
 • Mapping accross: Een hulpbron, vermogende stemming van één context overbrengen naar een andere context.
 • Parts: Werken met deelpersoonlijkheden. Tegenstrijdigheden opsporen in jezelf en in harmonie brengen.
 • Liefdes strategie: de mentale strategieen van verliefde stellen.
 • Visual Squash: Oplossen van interne conflicten. Oproepen van tegenstrijdige delen of polariteiten van één deel, onderhandelen in een ruimtelijke herkadering
 • Chunken : de organisatie van een geheel in onderdelen, kleinere delen (downchunken), evenwaardige delen (lateraal chunken of grotere delen (upchunken)
 • Perceptuele posities (ook wel: waarnemingsposities): ik, de andere, een neutrale getuige, voor het verzamelen van meer informatie en het oplossen van conflicten
 • Allergie-proces : herprogrammeren van het immuunsysteem bij enkelvoudige allergieën: voedsel, dieren, pollen. Snel, veilig en blijvend afkomen van een allergie.
 • Fobieën techniek: afkomen van specifieke fobieën: kleine ruimtes, spinnen, vogels e.d.
 • Trauma techniek : oplossen van diepgaande trauma’s (incl. PTSS)
 • Metaforen : een vergelijking van de probleemsituatie in een andere context, meestal onder de vorm van een verhaal vanuit een fantasiewereld, zodat er een rechtstreekse impact en transformatie is in het onderbewustzijn.
 • Opsporen van denkstrategieën (ook wel: NLP strategie): decoderen van de innerlijke die we volgen, die ons belet een resultaat te bereiken, of juist toelaten succes te hebben.
 • Swish: Gewenst gedrag creëren voor moeilijke, angstige of stressvolle situaties
 • De 6 (neuro)logische niveaus van Dilts: voor het scheppen van persoonlijke congruentie, waarbij hoofd en hart en alle delen van jezelf in dezelfde richting werken.
 • Outcome model: Duidelijk en zeker je doel bereiken. Voor congruentie tussen het bewustzijn en onderbewuste.

Wie zijn de trainers in een NLP opleiding?

In Nederland mag iedereen zich NLP trainer noemen. Belangrijk is om te weten waar de hoofdtrainer binnen de opleiding zijn opleidingen heeft gevolgd. Hoe meer gevarieerdheid in de gevolgde opleidingen, trainingen en workshops, hoe beter.

Zorg er bij twijfel voor dat je kan spreken met een van de hoofdtrainers. Ben je in gesprek bent met de (hoofd)trainer van de opleiding waar jij je opleiding wilt volgen, dan is er een aantal vragen die je hem kunt stellen:

 • Hoe lang bent u al met NLP bezig?
 • Bij wie heeft u uw NLP opleidingen gedaan?
 • Wat is uw professionele achtergrond (onderwijs/bedrijfsleven/hulpverlening)?
 • Hoe zijn uw resultaten binnen het 1-op-1 coaching?

Hoeveel deelnemers zitten er in een NLP opleiding?

Een NLP Practitioner bij UNLP bestaat uit zo’n 15-20 deelnemers. Belangrijk is de verhouding deelnemers / (assistent)trainers. Wij adviseren een norm van 1 op 10. Dat wil zeggen per 15 deelnemers is er 1 trainer, eventueel aangevuld met assistent trainers.

Wat kost een gemiddelde NLP opleiding?

NLP opleidingen zijn behoorlijk prijzig. Een NLP opleiding is een investering voor het leven. Waak je dan ook voor NLP trainingen die de opleiding standaard aanbieden voor 1500, 1000 of zelfs 500 euro. Dat lijkt goedkoop, maar is uiteindelijk duurkoop. Het zijn instituten die veelal net zijn begonnen en/of die slechts enkele Practitioners per jaar verzorgen. Je krijgt daardoor een NLP trainer die onervaren is in NLP training en coaching. Gelukkig zijn er instituten in ons land die ook mensen met een laag inkomen de mogelijkheid bieden om een kwalitatief hoogstaande NLP opleiding te volgen. Vraag ernaar als je een instituut op het oog hebt. Vraag naar eventuele speciale prijzen voor mensen met een laag inkomen en/of de mogelijkheid tot spreiding van betaling.