Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

14 juni 2017
Danja

NLP

4 mins

NLP IS EEN VERZAMELING VAN MENTALE TECHNIEKEN.

Het gebeurt nogal eens dat mensen, inclusief NLP trainers, zich in allerlei bochten wringen en moeilijke woorden gaan gebruiken om uit te leggen wat NLP is. Dit terwijl het eenvoudig is. NLP is een verzameling van mentale technieken die je enerzijds gebruikt om problemen vanuit het verleden op te lossen en anderzijds je doelen in de toekomst beter te bereiken.

Ik weet nog wel de tijd dat ik klein was en weer eens doodnerveus was voor een spreekbeurt. Tot mijn moeder mij vertelde: “weet je wat je moet doen als je voor de klas staat? Doe maar net alsof alle kindertjes inclusief de meester allemaal naakt zijn!” Op dat moment hielp mij dat heel goed om die presentaties te geven. Ik lachen natuurlijk, giechelen! Ik was ontspannen en het ging veel makkelijker. 

Een hele eenvoudige mentale techniek om zo als klein ventje voor die klas te gaan staan! Want als je dat echt doet, dan is het lachen, gieren, brullen! En sinds de jaren 70, 1975, dat NLP is ontstaan, zijn er een groot aantal mentale technieken ontstaan. Om onder andere te werken aan je zelfvertrouwen, betere presentaties te geven of af te komen van je angsten. Een verzameling van mentale technieken. En er zijn ook andere definities die ik je mee geef om uit te leggen wat NLP is.

NLP is een manier van denken. En vooral een manier van leven.

Zelf bepalen hoe je je voelt, denkt en doet. Voorin de bus gaan zitten van je eigen leven. De vrijheid hebben om jezelf te zijn. Om je zelfverzekerd te voelen in situaties waarin je voorheen angstig, boos of onzeker was. 

Om authentiek te zijn en je te gedragen naar je volle potentieel. Goed voor jezelf en anderen. Energiek en passievol. Innerlijke rust en balans te ervaren. Vrijheid en liefde en deze kunnen delen met anderen.

WAT LEER JE IN EEN NLP OPLEIDING?

 • Rapport: maken en behouden van snel en diep contact en betrokkenheid
 • Synchronisatie van verbale en non-verbale communicatie: match, mismatch, bactrack, sort by self, sort by other
 • Representatiesystemen herkennen bij anderen en bewust inzetten: visueel, auditief, kinesthetisch, olfactorisch, gustatief
 • Oogbewegingen: herken interne processen bij anderen d.m.v. oogbewegingen
 • Predikaten: ontdekken en herkennen van taalpatronen bij jezelf en anderen
 • Observeren en kalibreren: ontwikkelen van een zeer scherp observatievermogen
 • Gedachten en emoties: herken en speel in op gedachten en emoties bij anderen
 • Neutraliseren van ongewenste emoties zoals woede, angst, verdriet, onrust.
 • Metamodel: het zuiveren, preciseren van je taalgebruik zoals: generalisaties, distorties, etc. Het stellen van de juiste vragen op de juiste momenten.
 • Milton model: hypnotisch taalgebruik. Gebruik taal om anderen (positief) te beïnvloeden
 • Interne communicatie: ontdekken en veranderen van je interne communicatie
 • Submodaliteiten: jouw interne werkelijkheid bepaalt in grote mate je gedrag, gedachten en gevoelens
 • Fysiologie van de vermogende staat
 • Associatie-dissocatie
 • Vooronderstellingen
 • Zelfankering
 • Chunking
 • Herkaderen: veranderen van de betekenis van een ervaring
 • 6 stapsherkadering: Het opheffen van automatismen, slechte gewoonten, steeds weerkerend onnuttig gedrag
 • Ruimtelijke herkadering
 • Verbale herkadering
 • Hulpbronnen: een gewenste emotie zoals zelfvertrouwen, zelfrespect of kracht leren oproepen op elk moment wanneer jij wilt.
 • Automatische ongewenste emoties neutraliseren, oude ankers neutraliseren .
 • Chaining: een nieuwe automatische ketting van nuttige emoties opbouwen.
 • Change personal history: je persoonlijke geschiedenis veranderen.
 • Een hulpbron, vermogende stemming van één context overbrengen naar een andere context.
 • Werken met deelpersoonlijkheden: tegenstrijdigheden opsporen in jezelf en in harmonie brengen.
 • Diverse strategieen
 • TOTE model
 • Oplossen van interne conflicten: oproepen van tegenstrijdige delen of polariteiten van één deel, onderhandelen in een ruimtelijke herkadering.
 • Integreren van de delen.
 • Chunken: de organisatie van een geheel in onderdelen, kleinere delen, evenwaardige delen, het groter geheel.
 • Waarnemingsposities: ik, de andere, een neutrale getuige, voor het verzamelen van meer info rmatie en het oplossen van conflicten
 • Allergie-proces: herprogrammeren van het immuunsysteem bij enkelvoudige allergieën: voedsel, dieren, pollen
 • Fobieën techniek: de snelle, korte versie voor specifieke fobieën: kleine ruimtes, spinnen, vogels e.d.
 • Trauma techniek: oplossen van diepgaande trauma’s
 • Opsporen van denkstrategieën: decoderen van de innerlijke die we volgen, die ons belet een resultaat te bereiken, of juist toelaten succes te hebben.
 • Swish en future pacing: gewenst gedrag creëren voor moeilijke, angstige of stressvolle situaties
 • De 6 logische niveaus: voor het scheppen van persoonlijke congruentie, waarbij hoofd en hart en alle delen van jezelf in dezelfde richting werken.
 • Outcome model: duidelijk en zeker je doel bereiken
 • Werken met tijdlijnen
 • Werken met mentoren
 • Beperkende overtuigingen wegnemen en krachtgevende overtuigingen plaatsen
 • Waarden-elicitatie

En NLP is veel meer dan dat… Leer alles in een uitgebreide IANLP-gecertificeerde NLP opleiding.