Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

11 oktober 2017
Vincent

Overtuigingen

6 mins

Overtuigingen

Gedurende ons leven bouwen we een model van de wereld. Met behulp van dat model vinden we onze weg tussen mensen, dingen en abstracties. Zonder een dergelijk model kunnen we niet leven. Dit model van de werkelijkheid maken we vooral door generalisaties te vormen over onze concrete ervaringen. Die generalisaties noemen we overtuigingen. We nemen de overtuigingen over van andere mensen. Met behulp van ons pakket aan overtuigingen, denken we te weten hoe, wat en waarom de wereld is zoals het is. De overtuigingen die we (meestal onbewust) voor kiezen, dienen een doel; we vormen ze niet lukraak. Ze helpen ons bij het nastreven van belangrijke waarden.

Eigen overtuigingen

Onze overtuigingen zijn onze leidende principes, de innerlijke ‘kaarten’ die we gebruiken om onze wereld te overzien. Ze zorgen voor stabiliteit en continuïteit. Een gedeelde overtuiging geeft een dieper besef van rapport en contact.

Een overtuiging bestaat uit wat iemand gelooft en waar hij van uitgaat. Onze overtuigingen bepalen wat we als mogelijk en onmogelijk ervaren, wat we als oorzaken van ervaringen en feiten zien en welke betekenis we geven aan ervaringen.

Generalisaties

Overtuigingen zijn generalisaties. Ze worden in stand gehouden door de weglating en vervorming van zintuiglijke ervaringen. Ik geloof dat de zon morgen op zal gaan, omdat dat al mijn hele leven gebeurt. Overtuigingen zijn sterk: als het morgenochtend donker is, denk ik niet dat de zon niet is opgegaan, maar dat mijn ramen zijn dichtgeplakt.

Onze overtuigingen hebben een sterke invloed op ons gedrag. Ze motiveren ons en geven vorm aan wat we doen. Het is moeilijk iets aan te leren als je niet gelooft dat het prettig kan zijn en/of dat je er baat bij zal hebben.

Overtuigingen van het dagelijks leven

We delen allemaal enkele fundamentele overtuigingen die elke dag in onze fysieke omgeving worden bevestigd. We vertrouwen op de natuurwetten. We stappen niet van het dak van een hoog gebouw en we hoeven niet elke dag opnieuw te toetsen dat vuur heet is. We koesteren ook veel opvattingen over onszelf en over de wereld waarin we leven die niet zo duidelijk gedefinieerd zijn. Mensen zijn minder stabiel en onveranderlijk dan zwaartekracht.

Een voorbeeld van een overtuiging: “In deze situatie zou niemand een goede presentatie kunnen geven. Het is gewoon onmogelijk. En al was het wel mogelijk, dan zou ik het nooit kunnen, want ik ben gewoon geen vlotte spreker. Bovendien, wie ben ik om te denken dat ik iets te vertellen heb? Zo interessant ben ik niet.”


Algemeen
Over het algemeen kunnen we zeggen dat overtuigingen meer invloed hebben, naarmate ze (a) algemener, (b) persoonlijker zijn en (c) ze hoger in de logische niveaus zitten. Dat wil zeggen een overtuiging die betrekking heeft op situaties en gedragingen versus een overtuiging die betrekking heeft op identiteit.

Identificeren van overtuigingen

Elicitatie vragen

Hieronder zie je een lijst met goede vragen om achter een overtuiging te komen.

–       Waarom doe ik wat ik doe?

–       Wat betekent het voor me?

–       Wat zou er gebeuren als ik het niet deed?

–       Hoe is het? Waar vergelijk ik het mee?

–       Welk aspect ervan maakt me sterker?

–       Wat veroorzaakt volgens mij X?

–       Geloof ik dat X de oorzaak is van Y?

–       Wordt X veroorzaakt door de dingen die ik heb gedaan of gedacht?

–       Is X een onderdeel van wie ik ben?

–       Wat zegt X over mij als persoon?

–       Hoe denk ik over mezelf?

–       Hoe denk ik over anderen?

–       Hoe denk ik over mijn omgeving?

–       Waarom heb ik mijn doel nog niet bereikt?

–       Waarom is persoon Z succesvoller op dit gebied dan ik?

Beperkende & belemmerende overtuigingen

Ken je dat? Mensen die het gevoel hebben over veel capaciteiten te beschikken… maar om de een of andere reden komt het er maar niet uit. De reden dat we er niet in slagen om ons leven in vrijheid te leven en de dingen te doen die we écht willen, is dat we allerlei (meestal onbewuste) belemmerende overtuigingen hebben over onszelf.

De meeste zijn al in onze vroege kinderjaren gevormde conditioneringen. Iedereen zit vol met ideeën, niet alleen over zichzelf, maar over alle facetten van het leven: veiligheid, relaties, werk, autoriteit, geld, gezondheid, liefde, religie, geluk etc. Al die ideeën vormen een filter waardoor je naar de wereld kijkt en ze creëren zelfs letterlijk je ervaringen. Stel je hebt de overtuiging “niemand is te vertrouwen“, dan zal je dit in je relaties met anderen telkens bevestigd zien.

De meesten komen uit de tijd dat we kind waren. Als onze ouders kwaad op ons waren en dingen zeiden als: “Het zal nooit wat worden met jou” of dit is ook een leuke  “Jij zult het ook nooit leren“. Dat soort uitdrukkingen maakten diepe indruk en uiteindelijk ben je ze gaan geloven.

Overtuigingen voorbeeld: Let op uitspraken zoals

–       Ik kan niet…

–       Ik ben niet…

–       Ik ben veel te…

–       Ik zou toch eens moeten…

–       Dat lukt mij nooit…!

–       Ik heb altijd pech..

Versterkende overtuigingen

Onze overtuigingen staan bij onze geboorte niet vast, ze ontwikkelen en veranderen. We wijzigen ons zelfbeeld, we trouwen, scheiden, vinden andere vrienden en meten ons gedrag aan omdat onze overtuigingen veranderen. Positieve overtuigingen stellen je in staat te onderzoeken wat waar is en over welke talenten je beschikt.

Ze geven je als het ware toestemming om op verkenning te gaan in de wereld van mogelijkheden. Welke overtuigingen zijn de moeite waard, stellen je in staat je doelstellingen te verwezenlijken en zijn je daarbij tot steun? Denk eens aan bepaalde ideeën die je over jezelf hebt. Zijn ze je tot nut? Geven ze je toestemming een ruimer gebied te verkennen of beperken ze jouw bewegingsvrijheid?

Als je wil slagen in het leven, is het van essentieel belang dat je de overtuigingen koestert die jou het groene licht geven om te slagen. Een overtuiging met behulp waarvan je krachten uit de verf kunnen komen, vormt niet altijd een garantie voor succes, maar ze houdt je energie op peil en zorgt ervoor dat je uiteindelijk slaagt.