19 oktober 2017
Marieke

Waarnemingsposities

WAARNEMINGSPOSITIES

Eerste positie
Geassocieerd in jezelf

Tweede positie
Geassocieerd in de ander 

Derde positie
Gedissocieerd van jezelf en van de ander  (helicopterview, observator, meta).

WAARNEMINGSPOSITIES: ENKELE KENMERKEN 

·        bekijken van de werkelijkheid vanuit meerdere hoeken
·        visueel
·        auditief
·        kinesthetisch
·        olfactorisch
·        gustatoir
·        gevoelens
·        waarden
·        overtuigingen
·        denkpatronen
·        identiteit
·        fysiologie
·        gebaren
·        oogbewegingen
·        tonaliteit
·        houding
·        beweging

WAARNEMINGSPOSITIES: DOELEN

1.    Meer flexibiliteit en creativiteit in je eigen denken en gedrag. 

2.    Anderen beter begrijpen. 

3.    Een stap terug doen en situaties meer objectief waarnemen. 

4.    De invloed van jouw verbale en non-verbale gedrag op anderen, en de invloed van hun gedrag op jou beter bevatten.