Nieuwsgierig naar onze opleidingen? Maar nog niet klaar om in te schrijven? Klik hier voor een adviesgesprek.

12 juni 2017
Vincent

Familieopstellingen; hoe zijn ze ontstaan?

4 mins

Familieopstellingen zijn geïntroduceerd door Bert Hellinger. Hij werd in 1925 in Duitsland geboren. Hellinger studeerde filosofie, theologie en pedagogiek. Hij was priester, schoolhoofd en missionaris in Zuid-Afrika. De tradities en rituelen voor de verering van voorouders boeiden hem enorm en hebben sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van familieopstellingen. Hij legde zijn priestergewaad af en volgde in de jaren 60 een opleiding psychoanalyse en werd erkend als psychotherapeut. 

Volgens Hellinger zitten de meeste mensen verstrikt in alles wat hen omringt. In de methode van familieopstellingen heeft hij elementen en inzichten van eerdere leermeesters uit de systemische familietheorie samengebracht. Hellinger verdiepte zicht in de jaren zeventig in de Transactionele Analyse en maakte kennis met de Gestalt-therapie. Sinds de jaren ’80 bouwde hij verder op het werk van therapeuten als Virginia Satir en Milton Erickson (beiden ook belangrijke inspiratiebronnen voor Bandler en Grinder van NLP), Jakob Moreno, Ivan Boszormenyi-Nagy, Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Hellinger voelde zich ook aangesproken door de provocatieve therapie van Frank Farrelly en door de focus op hulpbronnen en het oplossingsgerichte werken van NLP. Zijn werk is vooral bekend geworden onder de naam familieopstellingen. Later is dit verbreed naar organisatieopstellingen.  

Geschiedenis Familieopstellingen en Systemisch Werken 

Familieopstellingen, ook wel bekend als “Systemisch werken”, gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Een familie vormt een systeem en het krachtenveld hiervan werkt diep op je in en beïnvloedt onbewust en diepgaand wat je doet en waarom. Wanneer je geboren wordt, liggen de families van je vader en moeder achter je en als kind ben je de verbinding tussen die systemen. Je groeit op, ontdekt je weg en plek binnen je familie en andere systemen als : een school, een sportteam, een studentenvereniging, je werk etc. In het gezin waar we opgroeien, leven we in een bepaalde verbondenheid met elkaar. We kunnen ons hierin vrij voelen, maar we kunnen ook onbewust verstrikt raken. Tot een familiesysteem behoren ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, zowel de levenden als overlevenden.

Systemen zijn onderhevig aan een drietal ’natuurwetten’, ook wel velden genaamd. Het eerste veld is (ver)binding. Je hebt recht op een plek in je familie. Iedereen hoort erbij, ongeacht de daden. Het tweede veld betreft de ordening, de volgorde. Zo zijn de ouders ‘de groten’, de kinderen ‘de kleinen’, en hebben de oudste, jongste, enzovoort hun eigen plek. Het derde veld gaat over de balans in geven en nemen.

Ernstige gebeurtenissen (oorlog, ongelukken, miskramen, uitstoting, ziekte etc.) kunnen verstoringen in een systeem tot gevolg hebben. Het kunnen recente gebeurtenissen zijn, maar de oorzaak kan ook in het verleden liggen, zelfs in vorige generaties. Verstrikkingen kunnen zich uiten in de vorm van symptomen. Dit kunnen allerlei persoonlijke problemen zijn op het gebied van relaties, kinderen, werk en gezondheid. Als gevolg van een verstrikking reageren we als volwassene onbewust alsof we nog steeds in ons vroegere gezinssysteem zitten. Door een verstrikking sta je niet in je kracht. Het kan zelfs voor het volledig vastlopen van jouw systeem zorgen (burn-out, overspannen, depressie). Symptomen zijn, systemisch gezien, een richtingaanwijzer voor wat er niet mag zijn, wat buitengesloten wordt, wat vergeten of uit balans is. Wanneer je persoonlijke problemen hun oorsprong vinden op systemisch niveau, is dat merkbaar doordat interventies op andere niveaus niet toereikend blijken te zijn en soms zelfs zonder enig effect. Systemisch werk heeft tot doel om verborgen belemmeringen uit een systeem aan het licht te brengen, zodat een belemmering afneemt of verdwijnt.

Liefde en loyaliteit voor onze familie nodigen ons onbewust uit om van onze plek te gaan. Wanneer je niet ‘op je eigen plek’ staat is het vaak een klus om je leven ten volle te kunnen leiden. De systemische benadering laat zien hoe de invloed is van jouw familiesysteem in je dagelijks functioneren. Het schept ruimte.

Ben jij geinteresseerd in de opleiding NLP Familieopstellingen of wil je onze informatie-avond bijwonen?

Het is altijd interessant om nieuwe kennis op te doen in een opleiding. Belangrijk is wel dat er een klik is met één van de docenten in de opleiding. Daarom organiseert UNLP regelmatig informatie-avonden. Je kunt alvast kennis maken met één van de trainers, sfeer proeven op de locatie en kennis opnemen! Neem gerust contact met ons op als jij hierin geinteresseerd bent. Ik maak graag kennis met jou tijdens een kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsgesprek kunnen we samen bekijken of hoe de opleiding tot NLP Familieopsteller bij jou past. Ook zijn er geregeld informatie-avonden waarop de trainers van de opleiding komen vertellen over de opleiding: info-avond gericht op familieopstellingen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

Post-hbo INFORMATIEAVOND

Familieopstellingen INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEOCHTEND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEOCHTEND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND