Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

14 juni 2017
Vincent

Fritz Perls

4 mins

Fritz Perls (1893-1970) was een vooraanstaand psychiater en psychotherapeut, grondlegger van de Gestalt-therapie en werkte samen met onder andere psychoanalytic Karen Horney en grondlegger van de Bio-energetica Wilhelm Reich.

Mede-grondlegger van NLP, Richard Bandler redigeerde in zijn studietijd transcripts van lezingen en workshops van Perls, o.a. voor het boek ‘Eye Witness to Therapy’ (1973). In die rol woonde student Bandler regelmatig sessies bij van Perls om zodoende gesproken teksten op te schrijven en te redigeren. Op basis van hetgeen Bandler zag besloot hij zelf Gestalt therapie sessies te geven, daarbij gebruikmakend van de taalpatronen van Perls. Alvorens dit te doen, stapte Bandler naar (assistent) hoogleraar John Grinder toe met het voorstel om de (onbewuste) patronen van Perls in kaart te brengen. Vervolgens nam Grinder enige tijd deel aan Bandler’s groepssessies deel en gaat in 1974 een samenwerkingsverband met Bandler aan. Samen maken ze een taalkundig model van de taalpatronen van Fitz Perls. En daarmee begint NLP.

In de volgende zeven jaar bestuderen Grinder en Bandler samen de gedrags- en denkpatronen van diverse effectieve psychotherapeuten, onder wie Virginia Satir en Milton Erickson. Fritz Perls is in de beginjaren van NLP gemodelleerd door Richard Bandler en John Grinder en werd daarmee een belangrijke inspiratiebron voor diverse NLP technieken, modellen en vaardigheden. De Gestalttherapie (zo genoemd naar ‘Gestalt’, het Duitse woord voor ‘geheel’ of ‘verschijningsvorm’) richt zich vooral op wat iemand in het hier-en-nu beleeft. Ook het uiten van tegenstrijdige verlangens, het verwerpen van sociale rollen en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag, zijn typerend voor de aanpak van een Gestalttherapeut. In plaats van mee te gaan of zelfs opgeslokt te worden in het verhaal of strategie van de client, daagde Perls de client uit om zichzelf te her-ontdekken en bewust te worden van zijn of haar wereldmodel.

INTERESSANTE QUOTES VAN FRITZ:

  • Anxiety is excitement minus oxygen”
  • I am not in this world to live up to other people’s expectations, nor do I feel that the world must live up to mine”
  • Our dependency makes slaves out of us, especially if this dependency is a dependency of our self-esteem. If you need encouragement, praise, pats on the back from everybody, then you make everybody your judge”
  • The neurotic person cannot appreciate himself, so he tears himself to pieces to get the world to appreciate him”

BIJDRAGEN AAN NLP

In onderstaane video’s zie je een fragment van de werkwijze van Fritz Perls. Wellicht herken je de volgende patronen die overeenkomst tonen met NLP:

  • De nadruk binnen Gestal-therapie is op het proces in plaats van op inhoud (content), alsmede non-verbale signalen. Deze onbewuste signalen zijn veel minder beinvloedbaar door de client en daardoor minder of nauwelijks onderhevig aan bewuste misleiding.
  • Vooral het hier-en-nu is van belang en wordt door de coach/therapeut mee gewerkt. Het verleden alsmede de toekomst is belangrijk, maar wordt altijd gekoppeld aan de realiteit zoals die in het heden wordt gecreeerd.
  • De client krijgt geen (volledige) uitleg over wat er in de therapie plaatsvindt. Het gaat erom dat de client leert om toegang te krijgen tot zijn/haar hulpbronnen en kan leven naar maximale potentieel.
  • Ziektewinst: wat is het voordeel van de aandoening, het probleem of de symptomen?
  • Het belang van het kunnen observeren van nonverbaal gedrag, om erachter te komen wat mensen echt (onbewust) bedoelen, voelen en denken
  • Bij jezelf zintuigelijk kunnen waarnemen in plaats van introspectie als bron van bewustzijn.

BIBLIOGRAFIE