Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

12 juni 2017
Vincent

Met NLP bepalen hoe je je voelt

7 mins

Emoties kies je zelf. Soms bewust, veelal onbewust. Laten we eens een klein NLP experiment doen: denk aan het leukste wat je ooit is overkomen. Kort of lang geleden. Ga in gedachten terug naar die situatie en merk eens op wat je ziet, hoort en voelt. Alsof je de situatie opnieuw beleeft. Wat gebeurde er met je gemoedstoestand? Een ding is zeker: je gemoedstoestand veranderde op het moment dat je weer terug was in die situatie. Grote kans dat je vrolijk of blij werd van deze gedachte. 

Had ik je de vraag gesteld om terug te gaan naar een situatie waarin je verdrietig was had dat dat een verschillende emotie opgeleverd. Met slechts een vraag ben je dus blijkbaar in staat om je emotie te beinvloeden. Helaas geloven veel mensen dat emoties buiten onze invloed liggen. Dat een depressief persoon gewoon depressief is en dat hij of zij niets doet om in die gemoedstoestand te komen en dus ook niets kan doen om uit die gemoedstoestand te komen. Dat een blij persoon gewoon een blije persoonlijkheid heeft, hem of haar alles voor de wind heeft gaan en redenen heeft om blij te zijn. Niets is minder waar: elke emotie is een proces dat je zelf inzet. 

Bewust of onbewust doe je iets mentaal of fysiek om je op een bepaalde manier te voelen. Om het in slecht Nederlands te zeggen: Je doet depressie. Je doet angst. Je doet motivatie. Je doet zelfvertrouwen. Je doet mentale kracht. In een NLP opleiding leer je zelf invloed uit te oefenen op hoe je je voelt. 

Hoe een Pen In Je Mond Je een Goed Gevoel Kan Geven

Wetenschapper Strack en zijn collega’s vroegen aan een groep vrijwilligers om een pen in hun mond te houden terwijl ze keken naar een serie grappige tekenfilms. Een andere groep bekeek deze zelfde tekenfilms, maar dan zonder een pen in de mond te hebben. Vervolgens werd aan beide groepen gevraagd in hoeverre ze de tekenfilm grappig vonden. Wat bleek? De groep met de pen in de mond beoordeelde de tekenfilm grappiger dan de groep zonder pen in hun mond. Waarom was dit? De groep met de pen maakte met hun mond een “glimlach” wat ervoor zorgde dat het brein positieve signalen ontving van het lichaam dat wat ze aan het bekijken waren, grappig was. Het imiteren van een glimlach zorgde ervoor dat de vrijwilligers zich beter gingen voelen. Moderne psychiaters  gebruiken deze kennis en schrijven bijvoorbeeld mensen met een lichte of milde depressie dan ook als eerste voor om te gaan sporten en het lichaam daarmee in beweging te brengen. Op een natuurlijke wijze worden op deze manier stofjes in het brein aangemaakt met als gevolg dat je je lekker, krachtig en positief voelt.

Je Lichaam Bepaalt Hoe Jij Je Voelt

Laatst vroeg ik in de NLP opleiding aan een groep van 30 mensen om zich depressief of neerslachtig te voelen. Al die 30 mensen – zonder uitzondering – in min of meer dezelfde houding staan: schouders naar beneden, rug gebogen, hoofd dat hangt en kijkend naar beneden. Vraag ik dezelfde groep mensen om vol zelfvertrouwen te voelen, dan ziet dit er volledig anders uit. Iedereen gaat rechtop staan, schouders gaan naar achteren, hoofd omhoog en de blik recht of schuin omhoog. 

Kortom, je lichaamshouding beinvloedt hoe je je voelt en wat je denkt. Dit weten we niet alleen gevoelsmatig, maar zoals je heb kunnen lezen in dit hoofd is dit inmiddels ook uitgebreid aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. De lichaamshouding die je aanneemt stuurt signalen naar je brein om je te informeren wat je moet voelen en hoe je je moet gedragen. Als je brein signalen van je lichaam ontvangt dat het om een of andere reden angstig is, dan stuurt je brein op zijn beurt signalen door het gehele brein om je angstig te voelen. Op deze manier is het gehele systeem – denken, doen en voelen – razendsnel geinformeerd en op elkaar afgestemd. Verander je iets in het licaam dan stuur je daarmee andere signalen naar het brein. 

Sporten als alternatief voor anti-depressiva

Tegenwoordig wordt dit zelfde principe al sporadisch –maar steeds meer- gebruikt door psychotherapeuten bij de behandeling van mensen met depressieve klachten. Mensen die regelmatig sporten weten dit ook. Het in beweging brengen van je lichaam zorgt ervoor dat je je beter gaat voelen. Maar ook dat je meer helder kunt nadenken en gezonder leeft. Inmiddels zijn er talloze onderzoeken uitgevoerd die dit bevestigen: het in beweging brengen van je lichaam is een effectieve behandelmethode voor mensen met een lichte tot milde depressie. 

Depressie gaat gepaard met een laag niveau van een neurotransmitter, een stof in je brein, genaamd serotonine en norepinefrine, Door het bewegen van je lichaam zorg je ervoor het sympathische zenuwstelse wordt geactiveerd waardoor de hoeveelheid van zowel serotonine als norepinefrine toeneemt. Het niveau van deze neurotransmitters is daarmee weer op een normaal niveau terecht gekomen. Hetzelfde effect als dat je bereikt bij het nemen van medicatie. Nu op een gezonde manier zonder dat je allerlei negatieve bij-effecten. Bovendien zorgt sporten voor endorfine, het stofje in ons brein dat ervoor zorgt dat we ons gelukkig en blij voelen. Bovendien verlaagt sporten het stress hormoon cortisol waardoor je bloeddruk wordt verlaagd en je normale hartslag op een lager niveau komt te zitten.

Verander je lichaamshouding NU!

Verander je lichaamshouding en je verandert hoe je je voelt. Onderzoekers onder leiding van Dr. Amy Cuddy gaven participanten een van de twee opdrachten. Of de participant kreeg als opdracht om een krachtvolle houding aan te nemen of om een krachtloze houding aan te nemen. Voor 2 minuten. Het resultaat van dit eenvoudige onderzoek was baanbrekend. Ze ontdekten dat het veranderen van je lichaamshouding –zelfs voor slechts 2 minuten- een langdurig effect heeft op je brein en specifiek de neurotransmitters. Zo steeg het niveau van de neurotransmitter testesteron –het hormoon van kracht- met maar liefst 20% bij de mensen die de krachtvolle houding aannamen. De hoeveelheid cortisol –het hormoon van stress- daalde met 25% bij deze groep mensen. Bij de groep die een krachteloze houding aannamen was het tegenovergestelde effect te zien: een daling van 10% in het testesteron niveau en een stijging van 15% in het niveau van cortisol. Met andere woorden, het veranderen van je lichaamshouding voor slechts 2 minuten zorgt ervoor dat je je assertief, krachtig en zelfverzekerd voelt of juist stressgevoelig en kwetsbaar. Met fysieke effecten in het brein.

Meer weten over het veranderen van je emoties door NLP?

Het kunnen veranderen van hoe je je voelt bepaalt in grote mate hoe gelukkig je bent. Je bent niet overgeleverd aan hoe jij je voelt. Tegenwoordig kun je door middel van geavanceerde NLP technieken zelf bepalen hoe jij je voelt. Om uiteindelijk meer vrijheid te ervaren in iedere situatie. Bij UNLP kun je terecht voor een NLP opleiding waarin je de laatste technieken en tools meekrijgt op het gebied van gevoel, mindset, overtuigingen en gedrag. Wil je hier meer over weten, dan kun je gerust contact met mij opnemen. Ik maak graag kennis met jou en ik vertel je wat NLP voor je kan betekenen. Ik hoor graag van je!

Dr. Vincent van der Burg is NLP trainer en psycholoog. Gespecialiseerd in mentale verandering op het gebied van gedrag, overtuigingen en identiteit.