14 juni 2017
Vincent

Milton Erickson

2 mins

Milton Erickson stond aan de basis van NLP. NLP had waarschijnlijk niet geweest wat het nu is, wanneer Dr. M.H. Erickson (1901-1980) niet zo’n grote invloed had gehad op de bedenkers van NLP, Dr. Richard Bandler en Dr. John Grinder. Een opmerkelijke man en een zeer effectieve hypnotherapeut. Tijdens zijn kinderjaren kreeg hij polio en was grotendeels verlamd. Het was in deze jaren dat hij zijn uitzonderlijke vermogen heeft ontwikkeld: observeren van mensen, zowel verbaal als non-verbaal. Hij ontdekte dat wat mensen zeggen en wat ze doen, veelal enorm uiteenloopt. Het succes van Erickson was dan ook te danken aan zijn uitzonderlijke vaardigheid om non-verbaal gedrag te lezen, rapport te creeren met zijn clienten, zijn hypnotisch taalgebruik en zijn overtuigingen met betrekking tot zijn clienten. Hij was in staat om mensen onder hypnose te brengen, zonder het woord hypnose ook maar te noemen. Hij gebruikte volop humor, metaforen, verwarring en verrassing om uitzonderlijke resultaten te bereiken bij zijn clienten.

Enkele van deze overtuigingen zijn centrale vooronderstellingen geworden binnen NLP:

  • Elk gedrag heeft een positieve intentie
  • Dit is de best beschikbare keuze op dit moment gegeven de omstandigheden, zoals de client het ziet
  • Respect voor het wereldmodel van de ander
  • Weerstand in een client is het gevolg van gebrek aan rapport. Er zijn moeilijke clienten, alleen inflexibele therapeuten

Erickson zag zo’n 5 tot 6 clienten per dag, en dat zo’n 60 jaar lang. Een enorme schat aan ervaring, kennis en vaardigheden wat Milton Erickson heeft opgebouwd in de tijd dat hij clienten hielp om veranderingen door te voeren. Het waren Richard Bandler en John Grinder die zijn uitzonderlijke vaardigheden in kaart hebben gebracht, op een zodanige manier dat ze overdraagbaar waren naar een ieder die deze vaardigheden goed kon gebruiken. In therapie, coaching, communicatie, verkoop en ga zo maar door.

In een NLP Practitioner opleiding leer je deze uitzonderlijke vaardigheden van o.a. Milton Erickson eigen te maken. Zodanig dat je ze kunt inzetten voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook in coaching of communicatie met anderen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

Post-hbo INFORMATIEAVOND

Familieopstellingen INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEOCHTEND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEOCHTEND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND