Trainer Systemisch Werk

Eveline den Boogert

Eveline is systemisch trainer, coach en opsteller bij UNLP. Ook is zij dochter, moeder, partner, zus, vriendin, ondernemer, meester in de rechten en nog veel meer dan dat… 

Welke plek, rol en taak je in een systeem hebt of aanneemt heeft invloed op jouw staat van zijn; op jouw geluksbeleving en op het gevoel dat alles stroomt in je leven of dat het juist even hapert of stokt. Zoals ieder mens heeft ook zij periodes gekend van stagnatie, waarin het even niet zo lekker liep. De stap naar persoonlijke ontwikkeling door middel van NLP, TA, VD, EFT, Trauma- en Lichaamswerk, Systemic Ritual en Sjamanisme maar bovenal ook het Systemisch Werk heeft ervoor gezorgd, dat het in haar leven weer is gaan stromen.  

Verbreding en verdieping in het Systemische Werk – sinds 2010- bij veel verschillende opstellers en door talrijke opstellingen bij te wonen en te begeleiden, maakt dat ze een authentieke manier van opstellen heeft ontwikkeld, zowel in de ‘grote’ opstellingen als in het een-op-een werk. Cliënten ervaren haar  als toegankelijk, veilig, persoonlijk, betrokken, open, leerzaam, diepgaand en life changing…

In de opstelling is ze én geaard én in contact met het veld en aanwezig bij de vraagsteller. Ze is rustig en in vertraging is ze meelevend en enthousiasmerend. Zacht en respectvol staat ze naast de cliënten die ze begeleidt in hun proces. Deelnemers beschrijven haar als warm, invoelend, kundig, open en spiritueel. Haar kennis van licht en donker maken dat alles er mag zijn. Ze heeft een zachte manier van openen naar een nieuwe oplossing. Iedereen is welkom, met alles erop en eraan.

Ze kan nog iedere keer opnieuw geraakt worden door de heldere inzichten en de grote kracht en het effect wat het Systemisch Werk en met name de opstellingen teweeg brengen, niet alleen bij de cliënt maar ook bij representanten en deelnemers. Dit echt zélf ervaren is wat ze anderen – en vooral ook jou – van harte gunt.

Ik geloof dat ik geen groter geschenk kan ontvangen

dan door de ander te worden gezien, 

te worden gehoord, 

te worden begrepen 

en aangeraakt. 

Het grootste geschenk 

dat ik kan geven 

is de ander te zien, 

te horen, 

te begrijpen, 

aan te raken. 

Wanneer dat gebeurt voel ik dat er contact is gelegd.

Virginia Satir

 meer info vind je op www.cvhh.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

Post-hbo INFORMATIEAVOND

Familieopstellingen INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEOCHTEND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEOCHTEND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND