14 juni 2017
Marcel Meijlink

Milton Model – oorspong

3 mins

Het Milton Model is gebaseerd op het werk van een bijzonder man. Eén van de mensen die Bandler en Grinder hebben gemodelleerd is de beroemde psychiater Dr. Milton Erickson.

HET MILTON MODEL

Het gebruik van taal is essentieel wanneer je iemand wil sturen in de richting van een bepaalde manier van denken. Het Milton Model, vernoemd naar de grondlegger van de moderne hypnotherapie Milton Erickson, geeft een overzicht van de belangrijkste taalpatronen die in de taal gebruikt worden. Bewust gebruik van het Milton Model heeft als doel om meer rapport te krijgen met degene met wie je communiceert. In de kern wordt gebruik gemaakt van algemeen (in plaats van specifiek) taalgebruik waardoor de ander in staat wordt gesteld om naar eigen antwoorden te zoeken. Specifiek taalgebruik is per definitie beperkter waardoor de kans groter is dat het het gesprokene niet inspeelt op de ervaring van de persoon met wie je communiceert.

Het doel van het Milton Model is om:

  • Rapport (contact) op te bouwen of te verbeteren
  • Toegang te krijgen tot iemands onbewuste vermogens
  • Het bewuste af te leiden

HET MILTON MODEL IS HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET META MODEL

Het Milton Model wordt ook wel het tegenovergestelde van het Meta Model genoemd. Het Meta Model is een opeenvolging van taalpatronen die kan worden gebruikt om meer specifieke informatie van de andere persoon te krijgen. Het Milton Model daarentegen maakt juist gebruik van vage aanduidingen. Door “bewust vaag” te blijven geeft het de communicator de mogelijkheid om door algemene opmerkingen of vragen oogwaarschijnlijk specifiek te zijn, maar die toch algemeen genoeg zijn om het voor de ander mogelijk te maken om op eigen tempo de vraag in te vullen vanuit de eigen ervaring, zonder invulling van de degene die de vraag stelt. Specifieke informatie wordt door het gebruik van het Milton Model dus weggelaten. Dit zorgt ervoor dat de ánder de weglatingen moet invullen vanuit zijn of haar eigen wereldbeeld of ervaring.

Voorbeeld: “denk aan de zee, de zon, het zand, de lucht”. Deze vraag is algemeen geformuleerd en stelt geen beperkingen ten aanzien van het moment, wat je precies zo fijn vindt aan het strand etc. Het laat ruimte voor de ander om vrij te associeren.

Bandler en Grinder hebben de taalpatronen die Milton Erickson gebruikte expliciet gemaakt, zodanig dat het door iedereen geoefend kan worden en in praktijk kan worden gebruikt.

Net als het metamodel, kun je ook het Milton model in veel situaties toepassen. Niet alleen in formele coachingsessies, ook in gesprekken met je kinderen, ouders, werkgever, collega’s, medewerkers, vriendin, familie of mensen in de kroeg!

In een NLP Practitioner opleiding leer je om het miltonmodel te gebruiken. Voor meer verbinding met de ander, inzicht of verandering.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

Post-hbo INFORMATIEAVOND

Familieopstellingen INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEOCHTEND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEOCHTEND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND