Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

1 oktober 2017
Vincent

9 manieren om betere gesprekken te hebben

9 mins

Heb jij ook wel eens iemand ontvriend op Facebook, omdat zij of hij iets kwetsends had gezegd over bijvoorbeeld cultuur, politiek, religie of zelfs eten?

En zeg eens eerlijk,… ontwijk jij ook wel eens ten minste één persoon omdat je die liever niet wilt spreken?

Een beschaafd gesprek

Vroeger kon je voor een beschaafd gesprek, het heel gewoontjes over je gezondheid of het over het weer hebben. Gewoon liflaf-gesprekjes. Maar tegenwoordig is het allemaal hoogdravend geworden met al die ontwikkelingen in de farmaceutische industrie en de klimaatveranderingen. Een gewoon weer- of gezondheidsgesprekje verzand zo maar in een diepzinnig discussiegesprek.

In de huidige tijd waarin wij leven, is het mogelijk dat elk gesprek tot een discussie leidt, waarin mensen niet met elkaar kunnen praten, het niet met elkaar eens worden en waar zelfs het meest alledaagse onderwerp zowel een fanatieke voorstander als een tegenstander heeft.

We luisteren niet

In een onderzoek, onder 10.000 mensen, kwam naar voor dat we op dit moment meer verdeeld zijn, dan ooit eerder in onze geschiedenis. We passen ons minder snel aan, wat inhoudt dat we niet naar elkaar luisteren. En regelmatig baseren we onze keuzes over waar te wonen, met wie te trouwen en zelfs wie onze vrienden worden, op al aanwezige ideeën. Ook dit betekent dat we niet naar elkaar luisteren. Een gesprek vraagt om een balans tussen praten en luisteren en ergens zijn we die balans kwijtgeraakt.

Dit is voor een groot deel te danken aan onze huidige technologie. De smartphone die iedereen in zijn bezit heeft, ergens dichtbij, zodat je hem snel kunt pakken. Het is een uitermate afleidend item en versnippert onze focus direct. Voor je het weet zit je ineens weer een uur op je smartphone te zappen.

Liever een app dan een gesprek

Volgens recent onderzoek stuurt een derde van de tieners meer dan 100 app-jes per dag. Een groot deel, bijna allemaal, stuurt eerder een berichtje aan hun vrienden dan dat zij hen persoonlijk spreken. Een schokkende ontwikkeling, niet waar?

Onlangs las ik een boeiende blog van een van een leraar. Hij gaf zijn leerlingen een communicatie-opdracht en wilde ze leren spreken over iets, zonder spiekbriefjes te gebruiken.

In het artikel schrijft hij: “Ik ging beseffen dat gespreksvaardigheid misschien wel de meest verwaarloosde vaardigheid is die we niet onderwijzen aan onze kinderen. Kinderen zijn dagelijks uren bezig met ideeën en hebben alleen contact met elkaar via schermen. Ze hebben nauwelijks de gelegenheid om hun sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.”

Misschien stel je jezelf de vraag, ook al klinkt het vreemd, maar welke vaardigheid is in de 21e eeuw nu belangrijker dan het kunnen voeren van een verbindend, samenhangend en helder gesprek?

Hoe doe je dat? effectief communiceren

Als NLP coach verdien ik mijn geld met gesprekken voeren: Ik spreek mensen met grote doelen, mensen met uitdagingen en ik spreek mensen met uiteenlopende overtuigingen over zichzelf en de wereld om zich heen. Ik spreek mensen met wie ik persoonlijk van mening kan verschillen. Toch voer ik diepgaande gesprekken met ze. In de komende alinea’s leer ik je effectiever communiceren en luisteren.

Je hebt vast al eerder verschillende tips en adviezen gehoord zoals; kijk de persoon met wie je spreekt aan, bedenk vooraf interessante gespreksonderwerpen, kijk, knik en glimlach om te laten zien dat je aandachtig luistert, herhaal wat je hebt gehoord of vat het samen. Vergeet dat allemaal, het is pure onzin.

Wat het namelijk is, je hoeft niet te leren hoe je kan laten zien dat je aandachtig luistert, als je daadwerkelijk aandachtig luistert. Toch.

De vaardigheden die ik gebruik als professioneel coach, gebruik ik ook in het dagelijks leven. Ik ga je dus leren hoe je een betere gesprekspartner wordt. Ik leer je een gesprek te voeren zonder je te vervelen, zonder je tijd te verdoen en iemand voor het hoofd te stoten.

Iedereen heeft ooit wel eens een geweldig gesprek gehad, je weet dus hoe dat is. Het is het soort gesprek waarbij je je na afloop betrokken en geïnspireerd voelt, of waarbij je ervaart dat er een echte klik is of dat iemand je volkomen begrijpt. Er is geen enkele reden waarom de meeste van je interacties niet altijd zo kunnen zijn.

9 manieren voor een beter gesprek

Ik heb negen basisregels beschreven. Die zijn onderstaand uitgeschreven, en zelfs als je er maar één uitkiest en deze volledig leert beheersen, zul je effectievere en betere gesprekken kunnen voeren.

Nummer 1:
Doe één ding tegelijk. Stop met multitasken. Hiermee bedoel ik niet, leg even je mobieltje, je laptop, je sleutels of wat je ook maar vasthoudt weg. Ik bedoel, wees volledig in het NU aanwezig. Helemaal aanwezig in het moment. Denk niet aan wat je vanavond gaat eten, of wat je nog allemaal moet doen, of die ruzie die je met je collega hebt gehad. Als je geen gesprek wilt voeren, doe dat dan niet, je kunt iets niet half doen.

Nummer 2:
Houd geen pleidooi of betoog. Als je jouw mening wilt verkondigen zonder enige ruimte voor reactie, discussie, tegengas of ontwikkeling, ga dan bloggen.

Stel je open en ga elk gesprek in met het idee dat je er iets van kan leren. De beroemde therapeut Milton Erickson zei dat écht luisteren vereist dat je je eigen ik opzij zet, alles wat je denkt te weten over de persoon volledig opzij zetten. Soms betekent dat: je eigen mening opzij zetten, je eigen ideeën opzij zetten. Milton zei dat door het aanvoelen van die acceptatie de spreker steeds minder kwetsbaar wordt, en zich sneller zal openstellen om zijn gedachten aan de jou te vertellen. Ga ervan uit dat je iets kan leren. Iedereen die je in je leven zult ontmoeten weet iets wat jij niet weet.  Je zou kunnen zeggen dat iedereen ergens een expert in is.

Nummer 3:
Stel open vragen. Doe zoals journalisten doen. Begin je vragen met wie, waarom, wat, wanneer, waar of hoe. Als je een ingewikkelde vraag stelt, krijg je een eenvoudig antwoord. Als ik jou vraag: “Was je bang?” dan reageer je op het krachtigste woord in die zin, ‘bang’, en dan is het antwoord “Ja” of “Nee”. “Was je boos?” “Ja, ik was heel boos.” Laat hen het beschrijven. Zij weten het precies. Je zou ook zoiets kunnen vragen als: “Hoe was dat?” “Hoe voelde dat?” Dan wordt er even over nagedacht en zo krijg je een veel interessanter antwoord. En een veel interessanter gesprek.

Nummer 4:
laat je niet door je eigen gedachten meevoeren. Dat betekent dat als er gedachten in je opkomen, je die moet laten gaan. We horen regelmatig interviews waarin een gast een paar minuten aan het praten is en dan stelt de interviewer een vraag die totaal uit het niets lijkt te komen, of die al is beantwoord. Hij was waarschijnlijk twee minuten eerder gestopt met luisteren omdat hij een hele slimme vraag had bedacht en hij vastbesloten was die te stellen. Wij doen precies hetzelfde. We voeren een gesprek met iemand en dan denken we ineens aan die ene keer dat we lekker aan het lunchen waren in dat leuke tentje.

Afgeleid door onze eigen gedachten, en dan stop je met luisteren. Verhalen en ideeën komen in je op. Je laat ze opkomen en meteen weer loslaten. Terug in het gesprek en in verbinding met de ander.

Nummer 5:
Als je het niet weet, zeg dan dat je het niet weet. Mensen op TV, vooral bij de Wereld draait door, zijn zich ervan bewust dat wat zij zeggen wordt vastgelegd en zijn dus voorzichtiger met beweren dat ze ergens expert in zijn en met beweren dat ze iets zeker weten. Doe dat. Neem het zekere voor het onzekere. Voer geen loze praatjes.

Nummer 6:
Stel jouw ervaring nooit gelijk aan die van een ander. Als iemand praat over het verlies van een familielid, begin dan niet over toen jij een familielid verloor. Als iemand praat over problemen op het  werk, begin dan niet over hoe zwaar jouw baan is. Het is niet hetzelfde, het is nooit hetzelfde. Iedere ervaring is persoonlijk. En bovendien gaat het niet over jou. Je hoeft het moment niet aan te grijpen om te bewijzen hoe geweldig je bent of hoe erg je geleden hebt. Gesprekken zijn geen reclamepraatjes.

“Zwijgen leren we pas in de loop van ons leven, spreken leren wij al eerder.”

– Lao Tzu-

Nummer 7:
Val niet telkens in herhaling. Het is heel erg saai en neerbuigend en toch doen we het regelmatig. Vooral in gesprekken op de werkvloer of in gesprekken met onze partners of kinderen; we willen iets duidelijk maken, dus gaan we het eindeloos herhalen. Niet doen.

Nummer 8:
Niet teveel details. Mensen zijn niet geïnteresseerd in de exacte jaartallen, data, namen, eigenlijk in al die details waar jij met heel veel moeite probeert bij te komen in je herinnering. Het kan ze niet schelen. Het gaat ze om jou. Ze willen weten wie jij bent, en wat jullie overeenkomsten zijn. Vergeet de details, laat ze weg.

Nummer 9:
De laatste en misschien wel de meest belangrijkste. Luisteren. Ik kan je niet zeggen hoeveel belangrijke mensen hebben gezegd dat luisteren misschien wel de allerbelangrijkste vaardigheid is om jezelf eigen te maken.

De Dalai Lama heeft het mooi onder woorden gebracht en zei:

“Als je praat herhaal je vaak al wat je weet, als je luistert leer je vaak iets nieuws”.

– Dalai Lama –

Waarom luisteren we niet naar elkaar?

Allereerst, we praten liever. Als je praat, heb je de controle. Je hoeft niet te horen wat je niet interesseert. Je bent het middelpunt en je kunt jezelf laten zien. En er is nog één belangrijke reden: we raken afgeleid. De gemiddelde persoon praat met ongeveer 225 woorden per minuut, maar we kunnen luisteren tot wel 500 woorden per minuut. Veelal vullen onze gedachten de overige 275 woorden in. Het kost energie en moeite om echt goed op te letten en te luisteren, maar als je dat niet kunt, dan voer je geen gesprek. Dan zijn jullie twee mensen die maar wat naar elkaar roepen in dezelfde ruimte.

“De meesten van ons luisteren niet met de intentie te begrijpen. We luisteren met de intentie te antwoorden.”

– Stephen Covey –

Luisteren is misschien wel de belangrijkste vaardigheid in de 21e eeuw!

Het komt allemaal neer op hetzelfde basisprincipe en dat is: wees oprecht geïnteresseerd in anderen.

In de afgelopen jaren heb ik mezelf ontwikkeld als professioneel coach. De belangrijkste vaardigheid welke ik mij eigen heb gemaakt is luisteren. Ik houd zo veel mogelijk mijn mond, ik stel me open, en ben altijd bereid versteld te staan en ik ben nog nooit teleurgesteld. Doe hetzelfde.

Ga erop uit, praat met mensen, luister naar mensen en wees vooral bereid versteld te staan.

inspiratie doelen bereiken