Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

26 september 2017
Vincent

Dynamiek Parentificatie

2 mins

Dynamiek: Parentificatie

‘Ik voel me beter dan mijn baas’. De beweging is dat iemand zich boven een ander verheven voelt die hoger is in de (systeem dynamische) rangorde. Daarmee komt de rangorde op zijn kop. In een familie is zo iemand de ouder van zijn ouders geworden. Dit kan zichtbaar worden in lichaamshouding: het hoofd iets achterover, de kin naar voren, soms een minachtende blik, een aanmatigende toon en uitspraken. 

Parentificatie leidt tot onrust en energieverlies. De oplossing is om de ordening weer te herstellen. In organisaties bijvoorbeeld, kan een baas tegen een medewerker zeggen: “jij bent goed in je vak en daar waardeer ik je om”. Als dat oprecht gebeurt, kan de medewerker zeggen: “en jij bent mijn baas en je mag me inzetten als je medewerker”.  

Zowel triangulatie en parentificatie leiden ertoe dat helderheid in rangorde vervaagt. Bij het werken naar een oplossing is het goed om tot heldere uitspraken te komen wie feitelijk wie is. Dat kan een innerlijke beweging op gang brengen die leidt tot een heldere afgrenzing. Dat geeft iedereen de kans om tegelijkertijd autonoom én verbonden te zijn. 

Vragen om parentificatie op het spoor te komen:
·       Voel je je weleens groter/beter dan je baas?
·       Ben je als kind soms terechtgekomen op de positie van ouders van je ouders?
·       Heb je als kind voor jongere kinderen moeten zorgen?
·       In wat voor soort situaties voel je dat je kin een stukje omhoog gaat?
·       Heb je veel meningen/oordelen, waardoor je je beter voelt dan diegene of datgene waar je een mening over hebt?