7 juli 2023
Marcel Meijlink

Einde van STAP-budget

2 mins

Het budget voor scholingssubsidie Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP) wordt afgeschaft. De STAP Ronde van 3 juli dit jaar was de laatste voor trainingen en opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat de STAP Rondes die voor 4 september en 1 november stonden gepland, komen te vervallen.

Deelnemers die op 3 juli hun STAP-budget voor een van onze opleidingen hebben aangevraagd en toegewezen hebben gekregen, heten we van harte welkom!

Vanuit de onderhandelingen rond de voorjaarsbesluitvorming heeft het kabinet besloten om het STAP-budget te beëindigen. Het Rijk maakt hier vanaf 1 januari 2024 geen middelen meer voor vrij. Dit moet vanaf 2024 330 miljoen euro per jaar besparen.

Ondanks de beëindiging van het STAP-budget, blijft de noodzaak voor een leven lang ontwikkelen bestaan. Daarom bekijkt minister Van Gennip van SZW de komende periode op welke manier zij dit kan blijven stimuleren. We houden je daarvan uiteraard op de hoogte.

Mensen met een laag inkomen

Alhoewel een NLP opleiding, training of NLP workshop een investering is die op vele gebieden van onschatbare waarde is, is de deelnemersbijdrage voor mensen met weinig of geen inkomen onbetaalbaar. UNLP heeft als doel dat iedereen die dat wil NLP moet kunnen gebruiken. Daarom hebben wij een speciaal NLP Subsidie Programma voor onze NLP Practitioner-opleidingen, waarmee iedereen in staat gesteld wordt een gecertificeerde NLP opleiding te volgen tegen de kostprijs van de opleiding.

Gereduceerd tarief

Je volgt de opleiding dus tegen een gereduceerd tarief. Op elke gewenste opleidingslocatie, zoals Amsterdam, Drenthe en Rotterdam. En voor zowel onze 15-daagse intensieve NLP Practitioner opleiding als de NLP Practitioner weekendopleiding.
De inhoud van dit subsidieprogramma is uiteraard gelijk aan dat van een regulier programma. Er zijn inhoudelijk geen verschillen. In elke NLP Practitioner opleiding hebben we enkele plekken beschikbaar tegen een gereduceerd tarief.

Lees hier meer over deze mogelijkheid.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEochteND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

Post-hbo INFORMATIEAVOND

Familieopstellingen INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEOCHTEND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEOCHTEND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE provocatief coachen INFORMATIEAVOND