Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

30 oktober 2017
Hashim Jarmohamed

Hoe hypnotiseer je iemand?

8 mins

Hypnose is een krachtige en snelle manier om duurzame veranderingen te realiseren. In dit artikel leer je wat hypnose is, hoe je het als coach toe kunt passen, en wat de stappen zijn om iemand onder hypnose te brengen.

Je bewustzijn zit je soms in de weg

Coaching vindt veelal plaats door het voeren van gesprekken en het stellen van de juiste vragen. Taal is hierbij essentieel als communicatiemiddel. We gebruiken taal om datgene wat we vanuit ons binnenste voelen en ervaren onder woorden te brengen. Soms lukt dat niet en ben je niet in staat je uit te drukken. Je zou dan kunnen zeggen dat je bewustzijn je dan in de weg zit. Denk maar eens aan die keren dat iets op het puntje van je tong lag. Als je er bewust aan denkt, komt het niet naar voren. Als je het bewust denken hieraan loslaat, dan weet je het soms plotseling weer. Je onderbewuste geeft je geheimen vrij.

Wanneer het moeilijk is om je innerlijke beleving, je blokkades, je gevoelens of pijnlijke ervaringen onder woorden te brengen kun je op een andere manier de communicatie op gang brengen: door het gebruik van trance.

Wat is trance?

Trance is een toestand van diepe ontspanning en een ander niveau van bewustzijn. Als je in trance bent, houd je je zeer intensief bezig met een beperkt aandachtsveld waarin je contact kunt maken met je onbewuste. In trance krijg je ook toegang tot al jouw onbewuste hulpbronnen.

Het onbewuste is een verzameling van al wat je individueel in dit leven aan ervaring hebt opgedaan inclusief alle innerlijke, spirituele en psychologische processen waarvan je je niet bewust bent, en die je gedachten, emoties en gedrag beïnvloeden.

Iedereen is weleens in trance. Als je bijvoorbeeld wordt meegenomen in een goed boek, en niet hoort dat je geroepen wordt, wanneer je aan het autorijden bent en in gedachten de afslag mist of wanneer je voor je uit zit te staren op een bankje in het bos en de tijd vergeet.

Het gevoel van trance lijkt op het gevoel van dagdromen. Je bent in staat om het ‘bewust’ denken los te laten en volledig te ontspannen.

Wat is hypnose?

Hypnose is een kunstmatig opgewekte trance, gekenmerkt door verhoogde vatbaarheid voor suggestie. Hypnose wordt uitgevoerd door een begeleider, die een speciale procedure volgt om de persoon die onder hypnose wil gaan in een tranceachtige toestand te brengen. Het is een kunstmatig gecreëerde staat van bewustzijn waarin men volledig ontspannen is en geconcentreerd op een bepaald onderwerp. Iemand onder hypnose heeft hierdoor een sterke focus.

Een begeleider, bijvoorbeeld jij als coach, is niet degene die iemand in hypnose brengt, maar degene die iemand begeleidt om zelf die bewustzijnstoestand te bereiken. Alle hypnose is dus zelfhypnose. Je cliënt kiest er zelf voor om in die prettige staat van “zijn” te gaan. Als iemand zelf niet in hypnose wilt gaan lukt het ook niet. Ook niet met een begeleider.

Hypnose is een ook toestand waarin je sterk gemotiveerd bent om iets te leren van je onbewuste. Het is geen passieve toestand. Ook verkeer je niet onder invloed van iemand anders. Je bent en blijft erbij. Er is sprake van een samenwerking tussen jou en jouw begeleider.

Bij hypnose kun jij jouw kritische factor, behorende tot het bewustzijn, gedeeltelijk omzeilen. Hierbij kunnen suggesties, die voor het onbewuste acceptabel dienen te zijn, direct door jouwzelf, in jouw onderbewustzijn worden opgenomen en op een voor jou passende manier te integreren.

Waarom zou in je onder hypnose willen gaan?

Hypnose is geen doel op zich. Sommige mensen gaan in hypnose om lekker te ontspannen. Anderen om zodoende volledig naar binnen gericht en volledig geconcentreerd te zijn op zichzelf.

Een hypnosetoestand kan een mogelijkheid bieden een probleem op te lossen waarbij het bewuste denken wordt genegeerd en onbewuste hulpbronnen worden aangeboord. De meeste duurzame veranderingen voltrekken zich op onbewust niveau.

Als je in hypnose bent, en dus in een veranderde bewustzijnstoestand, kun je ervoor zorgen dat ervaringen of ingesleten patronen uit het onbewuste naar boven gehaald kunnen worden en kun je hier zelf, onder begeleiding, problemen oplossen en verbeteringen in aanbrengen.

Hypnose is een hele krachtige manier om duurzame veranderingen te realiseren.

Hoe hypnotiseer je iemand?

Om iemand te begeleiden om onder hypnose te gaan moeten een aantal stappen doorlopen worden. Neem rustig de tijd voor iedere stap en geef ruimte voor wat er gebeurt.

STAP 1: DE VOORBEREIDING

Kom zelf tot rust
Als je iemand in een ontspannen toestand wilt brengen kan dat alleen als je zelf ook ontspannen bent. Neem voor de hypnosesessie even een moment voor jezelf om tot rust te komen op de manier waarop jij dat normaal gesproken doet.

Maak verbinding met jezelf en je cliënt
Degene die onder hypnose gaat moet op je kunnen vertrouwen als begeleider en zich volledig kunnen ontspannen. Het is dus belangrijk dat je in verbinding bent met jezelf en met je cliënt.

Leg uit wat er gaat gebeuren en wat de cliënt kan verwachten
Veel mensen denken dat een hypnose toestand iets heel bijzonders is of dat ze helemaal “weg” zijn. Dit is niet het geval. Een hypnose zal niet veel anders voelen dan een lekkere, diepe ontspanning.

Bereid je voor
Weet welke inductie, de manier van iemand onder hypnose brengen, je gaat gebruiken en oefen deze een aantal keren zodat dit op een natuurlijke manier gaat.

STAP 2: ONDER HYPNOSE BRENGEN

Inductie
Om iemand onder hypnose te brengen gebruik je een inductie. Een inductie is de methode die je kiest om een cliënt van een normale bewustzijnstoestand te begeleiden naar een toestand van hypnose (vermindert bewustzijn). Zo kun je iemand onder hypnose brengen door een inductie gebaseerd op lichamelijke ontspanning, of door iemand zich te laten concentreren, fixeren op een bepaald punt of door het gebruik van zintuigelijk en niet zintuigelijk verifieerbaar taalgebruik (zie ook hieronder).

Hypnose stem en tempo
Taal is slechts een fractie van de communicatie tussen mensen. De manier waarop taal: de woorden, worden uitgesproken bepaald voor een groot gedeelte de betekenis die eraan wordt gegeven. Tijdens de inductie is het afstemmen van de tonaliteit en het volgen – leiden van je cliënt van belang.

Hierdoor praat je op de uitademing van de cliënt en gebruik je een rustige wat lagere stem. Het is belangrijk om goed afgestemd te zijn op je cliënt. Binnen NLP noemen we dit rapport.

Gebruik van Taal
Een van de vormen van hypnose is de Ericksoniaanse Hypnose. Deze methode maakt gebruik van het door Milton Erickson ontwikkelde proces “koppeling”. Hierbij wordt zintuiglijk verifieerbaar taalgebruik toegepast (bijvoorbeeld: “je zit op je stoel” “je hoort mijn stem”) en niet zintuiglijk niet-verifieerbaar taalgebruik (“en dat zorgt er misschien voor dat je meer en meer ontspand”, “daardoor ga je wellicht dieper en dieper onder hypnose). Deze twee vormen van taalgebruik worden vervolgens aan elkaar gekoppeld en toegepast.

De zintuiglijk verifieerbare beweringen zorgen voor toenemend vertrouwen in de hypnotiseur, hij spreekt immers verifieerbaar de waarheid, de niet zintuiglijk verifieerbare beweringen (interpretaties) richten de aandacht van de cliënt naar binnen en zorgen voor meer focus. Deze koppeling wordt onder andere toegepast bij de 5-4-3-2-1 inductie.

Bij deze inductie gebruik je 5 zinnen, zowel zintuiglijk verifieerbare als zintuiglijk niet-verifieerbare zinnen. Het aantal zintuiglijk verifieerbare beweringen neemt bij elke stap steeds meer af, het aantal zintuiglijk niet-verifieerbare beweringen neemt bij elke stap steeds meer toe. Dit zorgt ervoor dat de cliënt steeds dieper in hypnose gaat.

Dit gaat als volgt:

  • Stap 1: spreek 4 zintuiglijk verifieerbare en 1 zintuiglijk niet-verifieerbare beweringen uit
  • Stap 2: spreek 3 zintuiglijk verifieerbare en 2 zintuiglijk niet-verifieerbare beweringen uit
  • Stap 3: spreek 2 zintuiglijk verifieerbare en 3 zintuiglijk niet-verifieerbare beweringen uit
  • Stap 4 spreek: 1 zintuiglijk verifieerbare en 4 zintuiglijk niet-verifieerbare bewering uit

Na deze inductie zal iemand in een heerlijke ontspannen hypnose geraken.

STAP 3: UIT HYPNOSE

Uit Hypnose
Naast dat je iemand onder hypnose brengt is het uiteraard ook van belang iemand netjes en rustig uit hypnose te brengen.

Bewuste stem
Bij het uit hypnose halen van iemand praat je op de inademing van de cliënt en gebruik je een normale stem. Ook hierbij is het belangrijk om goed afgestemd te zijn op je cliënt.

Je kunt eventueel tijdens het uit hypnose brengen 5 tellen gebruiken. Dit gaat als volgt:

  1. “Nu wil ik je vragen weer terug uit hypnose te komen. Ik zal hiervoor tellen van 1 tot 5 (spreek de tellen ook uit).
  2. Van dag tot dag groeit je zelfvertrouwen je kracht en je rust.
  3. Je bent goed zoals je bent, vol zelfvertrouwen.
  4. Het is niet alleen goed, maar ook logisch want jij bent een krachtig mens.
  5. Bij de volgende tel ben je weer helemaal bij, realiseer je je weer volledig waar je bent, voel je je prima, en vol energie en ben je uit hypnose.
  6. Welkom terug. Maak dan nu even bewust contact met je lichaam en zie, hoor en voel bewust je omgeving en wees terug in het hier en nu“.

In dit artikel heb je geleerd dat hypnose een krachtige en snelle manier is om duurzame veranderingen te realiseren. Je hebt geleerd je wat hypnose is, hoe je het als coach toe kunt passen en wat de stappen zijn om iemand onder hypnose te brengen.

Ga ermee aan de gang en ontdek de kracht van Hypnose!!!