UNLP

Vraag vandaag nog jouw € 1000,- STAP subsidie aan! Geldig voor bijna al onze opleidingen. Lees meer

12 juni 2017
Vincent

NLP opleiding is fiscaal aftrekbaar

8 mins

2004/04204 Hof Amsterdam IB 2001 6.27 – Kosten opleiding NLP aftrekbaar. Toelichting staatssecretaris van 19 augustus 2005, nr. DGB 2005-4493, n.a.v. uitspraak Hof Amsterdam E X van 7 juli 2005, nr. 2004/04204, jaar 2002.

De echtgenote van belanghebbende was in 2002 unitdirecteur van een gevangenis en heeft gedurende dat jaar de opleiding ‘Neurolinguïstisch Programmeren Practitioner’ (NLP-opleiding) doorlopen. Het verschuldigde cursusgeld (€ 2700) is in 2002 betaald. In 2003 heeft zij de vervolgopleiding met succes afgerond. Tevens nam zij in 2002 deel aan de themadag ‘Gedachten Creëren bij de Praktijk voor Communicatie’. Ter zake van die dag is € 115 betaald. De inspecteur heeft de aftrek wegens scholingsuitgaven niet geaccepteerd en het bedrag van € 2315 gecorrigeerd. Volgens hem is de studie gevolgd ter zelfontplooiing en zijn de kosten daarvan niet aftrekbaar als scholingsuitgaven. 

In geschil is of belanghebbende een bedrag van € 2315 als scholingsuitgaven in aftrek mag brengen. Hof In de gedingstukken en ter zitting heeft de echtgenote aangevoerd dat zij het gevoel had als unitdirecteur niet goed te functioneren. De gevangeniswereld is een mannenmaatschappij en zij vond dat haar collegae haar niet goed begrepen. Haar leidinggevende heeft haar destijds aangeraden om iets aan haar communicatieve vaardigheden te gaan doen. Toen zij de opleiding had uitgekozen vond hij dat te duur en te zwaar voor haar. Om die reden heeft hij geen vergoeding verstrekt. Het hof acht aannemelijk: dat de leidinggevende haar destijds heeft aangeraden íets aan haar communicatieve vaardigheden te gaan doen; dat zij ook zelf meende dat die vaardigheden om op het gewenste niveau als unitdirecteur te functioneren verbetering behoefden; en dat zij daarom met de NLP-opleiding is begonnen en aan de themadag heeft deelgenomen. Tevens acht het hof aannemelijk dat de werkgever de kosten van de opleiding niet wilde vergoeden omdat deze te duur en te zwaar was. Aangenomen kan worden dat het niet-vergoeden niet zijn oorzaak vond in een te ver verwijderd verband tussen opleiding en de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. 

Gelet hierop kan dit tot geen andere conclusie leiden dan dat de uitgaven als scholingsuitgaven aftrekbaar zijn. De omstandigheid dat aannemelijk is dat de echtgenote in latere jaren de vervolgopleiding NLP mede gevolgd heeft met het oog op het verwerven van inkomen uit een -mogelijk- op te starten eigen onderneming, is voor dit geschil, dat uitsluitend het jaar 2002 betreft, niet van belang. Hetzelfde geldt voor de kosten van de themadag. De omstandigheid dat het volgen van de opleiding en het meedoen aan de themadag kennelijk niet tot het resultaat geleid hebben dat zij beter is gaan functioneren als unitdirecteur, doet hier niets aan af. In dit verband is immers niet het resultaat, maar het oogmerk van belang. Het hof verklaart het beroep gegrond. De staatssecretaris laat weten dat hij afziet van cassatieberoep. 

Ter toelichting merkt hij het volgende op. Het hof heeft vastgesteld dat de leidinggevende van de echtgenote van belanghebbende haar heeft aangeraden om ‘iets aan haar communicatieve vaardigheden te gaan doen’ en dat de echtgenote meende dat haar communicatieve vaardigheden verbetering behoefden teneinde op het gewenste niveau in haar dienstbetrekking te kunnen functioneren. Om die reden is zij begonnen met de NLP-opleiding, die een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking zou bevorderen, en heeft zij aan de themadag deelgenomen. Tevens acht het hof aannemelijk dat de werkgever van de echtgenote de kosten van de NLP-opleiding niet wilde vergoeden omdat volgens de werkgever die opleiding te duur en te zwaar was. Het niet vergoeden vond niet in de eerste plaats zijn oorzaak in een te ver verwijderd verband tussen de NLP-opleiding en de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Gelet op de wetsgeschiedenis kan naar het oordeel van het hof niet anders worden geconcludeerd dan dat de uitgaven als scholingsuitgaven aftrekbaar zijn. 

Aan dit oordeel wordt volgens het hof geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat het volgen van de NLP-opleiding en het meedoen aan de themadag geleid hebben tot een vergroting van de persoonlijke uitrusting van de echtgenote. Het primaire doel was immers een betere vervulling van de dienstbetrekking. De mogelijke vergroting van de persoonlijke uitrusting is slechts een neveneffect geweest dat aan een aftrek als scholingsuitgave niet in de weg staat. Gelet op de door het hof vastgestelde feiten, welke in cassatie niet aantastbaar zijn, kan ik mij met ’s hofs oordeel verenigen. De vergroting van de persoonlijke uitrusting is een neveneffect van veel opleidingen. Doorslaggevend is of belanghebbende de opleiding is gaan volgen specifiek met het oog op een betere vervulling van de dienstbetrekking, hetgeen kan blijken uit een advies van de werkgever. De vergroting van de persoonlijke uitrusting is dan slechts een neveneffect en van ondergeschikt belang.

2004/04204 Hof Amsterdam IB 2001 6.27 – Kosten opleiding NLP aftrekbaar. Toelichting staatssecretaris van 19 augustus 2005, nr. DGB 2005-4493, n.a.v. uitspraak Hof Amsterdam E X van 7 juli 2005, nr. 2004/04204, jaar 2002.

De echtgenote van belanghebbende was in 2002 unitdirecteur van een gevangenis en heeft gedurende dat jaar de opleiding ‘Neurolinguïstisch Programmeren Practitioner’ (NLP-opleiding) doorlopen. Het verschuldigde cursusgeld (€ 2700) is in 2002 betaald. In 2003 heeft zij de vervolgopleiding met succes afgerond. Tevens nam zij in 2002 deel aan de themadag ‘Gedachten Creëren bij de Praktijk voor Communicatie’. Ter zake van die dag is € 115 betaald. De inspecteur heeft de aftrek wegens scholingsuitgaven niet geaccepteerd en het bedrag van € 2315 gecorrigeerd. Volgens hem is de studie gevolgd ter zelfontplooiing en zijn de kosten daarvan niet aftrekbaar als scholingsuitgaven. 

In geschil is of belanghebbende een bedrag van € 2315 als scholingsuitgaven in aftrek mag brengen. Hof In de gedingstukken en ter zitting heeft de echtgenote aangevoerd dat zij het gevoel had als unitdirecteur niet goed te functioneren. De gevangeniswereld is een mannenmaatschappij en zij vond dat haar collegae haar niet goed begrepen. Haar leidinggevende heeft haar destijds aangeraden om iets aan haar communicatieve vaardigheden te gaan doen. Toen zij de opleiding had uitgekozen vond hij dat te duur en te zwaar voor haar. Om die reden heeft hij geen vergoeding verstrekt. Het hof acht aannemelijk: dat de leidinggevende haar destijds heeft aangeraden íets aan haar communicatieve vaardigheden te gaan doen; dat zij ook zelf meende dat die vaardigheden om op het gewenste niveau als unitdirecteur te functioneren verbetering behoefden; en dat zij daarom met de NLP-opleiding is begonnen en aan de themadag heeft deelgenomen. Tevens acht het hof aannemelijk dat de werkgever de kosten van de opleiding niet wilde vergoeden omdat deze te duur en te zwaar was. Aangenomen kan worden dat het niet-vergoeden niet zijn oorzaak vond in een te ver verwijderd verband tussen opleiding en de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. 

Gelet hierop kan dit tot geen andere conclusie leiden dan dat de uitgaven als scholingsuitgaven aftrekbaar zijn. De omstandigheid dat aannemelijk is dat de echtgenote in latere jaren de vervolgopleiding NLP mede gevolgd heeft met het oog op het verwerven van inkomen uit een -mogelijk- op te starten eigen onderneming, is voor dit geschil, dat uitsluitend het jaar 2002 betreft, niet van belang. Hetzelfde geldt voor de kosten van de themadag. De omstandigheid dat het volgen van de opleiding en het meedoen aan de themadag kennelijk niet tot het resultaat geleid hebben dat zij beter is gaan functioneren als unitdirecteur, doet hier niets aan af. In dit verband is immers niet het resultaat, maar het oogmerk van belang. Het hof verklaart het beroep gegrond. De staatssecretaris laat weten dat hij afziet van cassatieberoep. 

Ter toelichting merkt hij het volgende op. Het hof heeft vastgesteld dat de leidinggevende van de echtgenote van belanghebbende haar heeft aangeraden om ‘iets aan haar communicatieve vaardigheden te gaan doen’ en dat de echtgenote meende dat haar communicatieve vaardigheden verbetering behoefden teneinde op het gewenste niveau in haar dienstbetrekking te kunnen functioneren. Om die reden is zij begonnen met de NLP-opleiding, die een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking zou bevorderen, en heeft zij aan de themadag deelgenomen. Tevens acht het hof aannemelijk dat de werkgever van de echtgenote de kosten van de NLP-opleiding niet wilde vergoeden omdat volgens de werkgever die opleiding te duur en te zwaar was. Het niet vergoeden vond niet in de eerste plaats zijn oorzaak in een te ver verwijderd verband tussen de NLP-opleiding en de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Gelet op de wetsgeschiedenis kan naar het oordeel van het hof niet anders worden geconcludeerd dan dat de uitgaven als scholingsuitgaven aftrekbaar zijn. 

Aan dit oordeel wordt volgens het hof geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat het volgen van de NLP-opleiding en het meedoen aan de themadag geleid hebben tot een vergroting van de persoonlijke uitrusting van de echtgenote. Het primaire doel was immers een betere vervulling van de dienstbetrekking. De mogelijke vergroting van de persoonlijke uitrusting is slechts een neveneffect geweest dat aan een aftrek als scholingsuitgave niet in de weg staat. Gelet op de door het hof vastgestelde feiten, welke in cassatie niet aantastbaar zijn, kan ik mij met ’s hofs oordeel verenigen. De vergroting van de persoonlijke uitrusting is een neveneffect van veel opleidingen. Doorslaggevend is of belanghebbende de opleiding is gaan volgen specifiek met het oog op een betere vervulling van de dienstbetrekking, hetgeen kan blijken uit een advies van de werkgever. De vergroting van de persoonlijke uitrusting is dan slechts een neveneffect en van ondergeschikt belang.

Elke maand worden er nieuwe opleidingen toegevoegd

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP VOOR JEUGD INFORMATIEAVOND

NLP ONDERWIJS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP ONDERWIJS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

RESERVE A SPOT FOR THE Online Workshop NLP Practitioner

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE INFORMATIEAVOND

Inschrijven voor informatieavond

Met dit formulier schrijf je je in voor een informatieavond van UNLP.

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP ONDERWIJS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP ONDERWIJS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP voor Jeugd INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

RESERVE A SPOT FOR THE Online Workshop NLP Practitioner

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

NLP VOOR JEUGD INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP BUSINESS PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE NLP PRACTITIONER INFORMATIEAVOND

INSCHRIJVEN VOOR DE INFORMATIEAVOND

Inschrijven voor informatieavond

Met dit formulier schrijf je je in voor een informatieavond van UNLP.