Wij geven onze trainingen volgens de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om virtueel aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

27 juli 2017
Marcel Meijlink

PSYCH-K: een nieuwe methode – Resetten van innerlijke overtuigingen

9 mins
Naar aanleiding van de aankomende PSYCH-K training door Paula van der Werff bij UNLP, is het volgende artikel in de septembereditie van De Koorddanser verschenen. De Koorddanser

PSYCH-K: een nieuwe methode – Resetten van innerlijke overtuigingen

Innerlijke overtuigingen beïnvloeden je leven. Hoe verander je zo’n overtuiging? Rob Williams creëerde het PSYCH-K-proces om belemmerende overtuigingen te transformeren in ondersteunende overtuigingen. Door Paula van der Werff & Marian van Noort Vanuit de neurowetenschappen is bekend dat we meestal handelen vanuit ons onderbewuste. Over het algemeen worden we vaak tegengewerkt door de oude programmeringen – belemmerende overtuigingen, veelal opgepikt in de vroege kinderjaren – die ons op onderbewust niveau pootje haken. Wie kent ze niet: overtuigingen als ‘het is niet voor me weggelegd’, ‘als je voor een dubbeltje bent geboren…’, ‘ik ben het niet waard’. Ze bepalen ons leven en hoe we naar de wereld kijken. Kunnen we leren om deze belemmerende overtuigingen om te draaien naar overtuigingen die bijdragen aan geluk en ontspanning? Aan het woord is Paula van der Werff. Ze studeerde klinische en sociale psychologie en is PSYCH-K-instructeur. Paula zocht zelf naar antwoorden om haar cliënten blijvend te kunnen helpen. Ze had ernstige twijfels bij de reguliere aanpak en zag te weinig aanwijzingen dat psychologen werkelijke verandering faciliteren bij cliënten. “Tijdens de studie kreeg ik een ‘wetenschappelijk wereldbeeld’ aangereikt. Ik leerde mensen in te delen in hokjes, de diagnose volgens DSM 5. Bij het behandelen gaat het flink mis. Want behandelen werkte niet. Een succespercentage van slechts vijf procent wordt als ‘normaal’ beschouwd. De psycholoog weet wat goed is voor de cliënt, daar heeft hij tenslotte voor gestudeerd. Daarmee diskwalificeer je de cliënt in zijn eigen vermogen om te voelen/weten wat hij nodig heeft. Daarnaast wordt er in de reguliere gezondheidszorg teveel geleund op pilletjes die helaas niet onschuldig zijn en zelfs serieuze bijwerkingen kunnen hebben.”
Bijvoorbeeld Alien Oude Veldhuis Twee jaar geleden vond Alien zichzelf een onzekere vrouw met een laag zelfbeeld die zich afvroeg waarom het allemaal niet lekker liep. Nu staat ze weer met twee voeten op aarde, weet waarom ze hier is en is happy. “Ik kan vanuit rust reageren, ik voel ruimte voor alles wat er is. Daar heeft PSYCH-K veel aan bijgedragen. Ik was al een tijd op zoek naar hulp voor mezelf. Ik zat niet lekker in mijn vel en ik had last van bitterheid, voelde me ‘verkrampt’ en deed aan een laag zelfbeeld en slachtoffer, zo bleek me later. In 2014 volgde ik een training, het zgn. Alexanderconcept. Tijdens de intake gebruikten ze PSYCH-K in combinatie met Enneagram-boodschappen. Die sessie duurde drie uur en ik voelde me daarna ontzettend veel rustiger en prettiger. Later dat jaar volgde ik de training. Daar heb ik heel veel aan gehad, het herkennen en erkennen van patronen waar je in vast kunt zitten en dat je overtuigingen daar een grote rol in spelen. Ik merkte toch dat deze training voor mij niet voldoende was. In november 2014 volgde ik de basisworkshop. Wat me is bijgebleven is dat ik de overtuiging ‘ik hou van mezelf’ nu hardop kan zeggen. Je kan dat met je bewuste dus wel denken en zeggen, maar als dat onderbewust niet zo is, dan is dat niet congruent en klopt dat niet. We hebben een Balans gedaan en nu is het een feit, en dat maakt voor mij zoveel verschil.”

Mindset

Paula: ‘Voor de meeste cliënten in de geestelijke gezondheidszorg staan belemmerende overtuigingen in de weg om te komen tot een stressvrij en gelukkig leven. Technieken om de mindset te veranderen zoals positief affirmeren en methodes als The Secret in het alternatieve circuit, werken ook niet. Praten tegen ons onderbewustzijn heeft namelijk geen zin. In de reguliere geestelijke gezondheidszorg hebben we vooral methoden ontwikkeld om mensen op bewust niveau inzicht te geven in hun problematiek en hier vervolgens handvatten voor te geven. Zodat ze hun problematiek leren managen. Als mensen maar genoeg discipline zouden kunnen opbrengen, dan zouden ze door het toepassen van deze handvatten daadwerkelijk verlichting en verandering kunnen brengen in hun klachten. Maar dat lukt weinig mensen. Juist omdat de belemmerende overtuigingen als ‘ik kan het niet’ of ‘het gaat mij niet lukken’ daarbij in de weg staan. Zelf had ik drie belangrijke technieken die ik inzette voor mijn cliënten: oplossingsgericht coachen, familie- en organisatieopstellingen en transactionele analyse. Toch voelde ik me regelmatig tekortschieten ten opzichte van mijn cliënten. Ik hoorde over de methode PSYCH-K; een methode zijn om diepgewortelde belemmerende overtuigingen te transformeren in ondersteunende overtuigingen. En dit alles in maximaal vijf minuten. Ik vond dit een typisch ‘broodje aap’-verhaal voor lichtgelovigen. Maar volgens Bruce Lipton werkt het. Hij is celbioloog en voormalig professor in de geneeskunde en schreef het boek: ‘De Biologie van de Overtuiging’. En dat boek had ik ooit al eens verslonden. Daarin laat hij zien hoe overtuigingen invloed hebben tot op DNA-niveau in het lichaam (epigenetica). Hij liet voor mij op een prachtige manier zien hoe de zachte en harde kant onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En de conclusie die ik hieruit trok: dat de zachte kant de belangrijkste ingang is om ook op lichamelijk niveau verandering te bewerkstelligen.”
Toestemming van het hoger zelf PSYCH-K is een proces dat bestaat uit verschillende onderdelen. Het is een proces dat je alleen kan doen of samen met een partner. Als je het samen doet is er een facilitator (de begeleider) en een partner. Uitgangspunt erbij is dat de herstelkracht en de wijsheid in de partner aanwezig is. De facilitator begeleidt het proces. Voorafgaand aan het proces is er een gesprek waarin facilitator en partner samen op zoek gaan naar belemmerende overtuigingen die aan de basis liggen van de ongewenste situatie waarin de partner zich bevindt, in de vorm van een vraag of wens. Daarna formuleert de partner, samen met de facilitator, een overtuiging die hem ondersteunt bij het realiseren van het gewenste doel. Vervolgens test de facilitator – met spiertesten – of de gewenste overtuiging (bijvoorbeeld: ‘ik ben de moeite waard’) in het systeem aanwezig is. Dat is vaak niet het geval. Hierbij wordt ook getest op de ‘toestemming van het hogere zelf’. Want het ego kan de nieuwe overtuiging wel willen, maar als het niet in het hogere belang van de partner is, zal het systeem aan de hand van een spiertest aangeven dat deze overtuiging voor nú niet de juiste is. Facilitator en partner zoeken dan verder naar een overtuiging die beter past. Dit geeft een verdieping aan het proces en zorgt ervoor dat de wezenlijke zaken voor de partner worden aangepakt. Voor de meeste cliënten of partners is het belangrijk om het resultaat van de nieuwe overtuiging zich goed en gedetailleerd voor te stellen. De partner wordt dan ook uitgedaagd om het resultaat zich voor te stellen zowel in beeld, geluid als gevoel. Het systeem heeft al deze zetjes nodig om een nieuwe overtuiging te verankeren. Dan start het actieve gedeelte van een ‘Balans’ waarbij – na het uittesten van de juiste starthouding – de twee hersenhelften weer in balans worden gebracht. Hierdoor kunnen nieuwe overtuigingen niet ‘geprogrammeerd’ worden op je harde schijf. Door de spanning weg te halen (dat doet de partner zelf binnen twee tot maximaal vijf minuten) kan de energie weer vrijelijk stromen tussen de hersenhelften en kan de nieuwe overtuiging, die innerlijk wordt herhaald, worden opgeslagen. Nadat de partner een fysieke of mentale verandering heeft ervaren, checkt de facilitator of de nieuwe overtuiging nu positief uittest met een spiertest.

Hoe het werkt

Paula: “PSYCH-K grijpt direct in op onderbewust niveau, uiteraard geleid door je bewuste. Het gaat om het herprogrammeren van je ‘harde schijf’ (je onderbewuste), waarbij je de opnameknop indrukt om overtuigingen te veranderen. Daarbij gaan we ervan uit dat de kracht in de cliënt zelf besloten ligt. De cliënt weet wat hij nodig heeft. Als facilitator begeleid ik het proces en kan daarin uiteraard suggesties doen. De cliënt beslist hoe hij wil dat zijn leven eruit ziet en aan welke overtuigingen en stressvolle situaties hij wil werken. Centraal staat de Balans. Een Balans bestaat uit het testen van je onderbewuste overtuiging, door middel van spiertesten en het in balans brengen van beide hersenhelften. Hierdoor is het mogelijk om andere overtuigingen te programmeren in je onderbewuste.” Bij mezelf heb ik de overtuiging ‘ik hoor er niet bij’ veranderd in ‘Ik hoor erbij’, ‘ik mag er helemaal zijn’, ‘ik ben welkom’, ‘ik hou van mezelf met heel mijn hart’, ‘ik ben goed zoals ik ben’, ‘ik mag precies zijn zoals ik ben’ en ‘de ander mag zijn precies zoals hij is’. Ik voelde onmiddellijk een grote ontspanning in mijn lichaam en blijdschap in mijn geest. Eindelijk kon ik van al die oude zooi af. Weg met het managen en veranderen maar! Ik vind het geweldig om deze tool te leren aan coaches, psychologen en andere hulpverleners. Zo kunnen zij hun cliënten effectiever begeleiden. Bovendien is werken ermee ook goed voor de coaches zelf. Waarin verschilt PSYCH-K van de The Secret? Is het niet de zoveelste methode over positief denken/affirmeren? Paula: “The Secret, voor zover ik het begrijp, gaat over de wet van de aantrekkingskracht, de Law of Attraction. Die zegt dat je in staat bent alles aan te trekken wat jij wilt. Hier ben ik het mee eens. Toch lukt het zoveel mensen niet om het door hen gewenste leven te creëren. Blijkbaar doen deze mensen iets niet goed. Wat is dat dan? Hier zegt The Secret niets over. Ook in PSYCH-K is de basis dat het mogelijk is om jouw droom leven te leven. Nodig is dus dat je je eigen belemmerende overtuigingen transformeert in inspirerende overtuigingen, want wat jij gelooft maak je waar. Op bewust niveau weten we al vaak wel dat we bijvoorbeeld goed zijn zoals we zijn, maar geloven we het ook op onderbewust niveau? Vaak is er een contradictie tussen wat we bewust geloven en wat we opgeslagen hebben in ons onderbewuste. En aangezien ons onderbewuste een veel krachtigere processor heeft wint deze altijd. De methode biedt de mogelijkheid voor daadwerkelijke verandering.’ Paula van der Werff studeerde onderwijskunde, psychologie en sociale en klinische psychologie en gaf jaren les als docente psychologie aan Harvard College. Ze is gecertificeerd door Rob Williams als PSYCH-K-instructeur en registerpsycholoog Arbeid & Gezondheid en Arbeid & Organisatie. Meer: www.dewerff.net. Zelf PSYCH-K facilitator worden? Het kan in november 2016 bij UNLP.